Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Real Estate Lab (Αγορά – Νομοθεσία – Εκτίμηση – Διαπραγμάτευση)

Κωδικός:Eng081
Τίτλος:Real Estate Lab (Αγορά – Νομοθεσία – Εκτίμηση – Διαπραγμάτευση)
Κατηγορία:Real Estate
Διάρκεια:16 ώρεςΕκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Τρόπος Διεξαγωγής:ClassRoom Training
 
Περιγραφή:

 
Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου:
Στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση των βασικών γνώσεων σχετικά με την Αγορά Ακινήτων και η πρόσληψη μίας σφαιρικής εικόνας γύρω από τους κύριους παράγοντες που την ορίζουν αλλά και την επηρεάζουν. Μετά από μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες της αγοράς ακινήτων και του ακινήτου ως οικονομικού αντικειμένου, παρουσιάζονται όλοι οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν  την αξία αλλά κυρίως το είδος και το κόστος χρήσης ενός ακινήτου και οι οποίοι κατά συνέπεια παίζουν μεγάλο ρόλο στην αξιοποίηση του. Στη συνέχεια αναλύονται οι βασικές αρχές της εκτιμητικής ακινήτων, οι 5 βασικές μέθοδοι εκπόνησης μελέτης εκτίμησης καθώς και τι χρειάζεται κάποιος για να γίνει πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων. Ακολούθως αναλύεται η έννοια και ο ρόλος του μεσίτη αστικών συμβάσεων στα ακίνητα και παρουσιάζονται οι ενδεικνυόμενοι τρόποι διαπραγμάτευσης αλλά και οι μέθοδοι σωστής επικοινωνίας και προώθησης ακινήτων. Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με τη συνδυασμένη χρήση παραδειγμάτων και συνοδευτικού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.    
 
Σε ποιους απευθύνεται:
Σε φοιτητές & μηχανικούς ΑΕΙ και ΑΤΕΙ όλων των ειδικοτήτων που θέλουν γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στην αγορά ακίνητης περιουσίας. Επίσης σε κάθε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη, επενδυτή, μεσίτη, σύμβουλο, κατασκευαστή κλπ, που επιθυμεί να ασχοληθεί και να εμβαθύνει στην αγορά των ακινήτων.
 
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.
Ύλη Σεμιναρίου:
Μέρος Α’ - Εισαγωγή στην Αγορά Ακινήτων
 • Η Λειτουργία της Αγοράς ακινήτων/ Η θέση της στην Ελληνική οικονομία
 • Τύποι ακινήτων  (Ορισμοί,  περιγραφές,  Νομικό καθεστώς)
 • Βασικές Συμβολαιογραφικές Πράξεις (Αγοραπωλησία, Σύσταση Οριζοντίων Ιδιοκτησιών, Προσημείωση κλπ.)
 • Παίκτες στην Αγορά Ακινήτων (Αγοραστές, Πωλητές, Επενδυτές, Συμβολαιογράφοι, Μηχανικοί, Εκτιμητές, Τραπεζικά Ιδρύματα)
 • Το ακίνητο ως οικονομικό αντικείμενο
 • Βάσεις Αξίας (Η αγοραία Αξία, άλλες βάσεις αξίας)
 
Μέρος Β’ - Κρίσιμα πολεοδομικά & οικονομοτεχνικά θέματα στην αγορά ακινήτων 
 • Πολεοδομικά θέματα - Άδειες - Πιστοποιητικά
 • Κρίσιμα σημεία Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ)
 • Έκδοση αδειών, Δόμησης – Μικρής Κλίμακας - Γνωστοποίησης
 • Χρήσης γης – Βεβαίωση κύριας χρήσης – Ανάλυση, Εφαρμογή
 • Ρύθμιση Αυθαιρέτων – Νομοθεσία και πρακτική εφαρμογή της
 • Βεβαίωση πολεοδομικής νομιμότητας
 • Ενεργειακό Πιστοποιητικό
 • Αδειοδότηση χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Το Κτηματολόγιο και η αποτελεσματική χρήση του
 • Οικονομοτεχνικά Θέματα
 • Οικονομοτεχνικά θέματα διαχείρισης ακινήτων
 • Φορολογία ακινήτων
 • Η σημερινή εικόνα της αγοράς κατασκευής – ανακαίνισης – ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων
 • Τα οφέλη από την ανακαίνιση - ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων-κτιρίων και τρόποι υλοποίησης
 
Μέρος Γ’ - Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων
 • Οι βασικές Αρχές της Εκτιμητικής
 • Τα τρία στάδια της Εκτίμησης (Προ- επεξεργασία στοιχείων  – Αυτοψία – Εκπόνηση έκθεσης)
 • Οι πέντε Μέθοδοι (Ορισμοί, περιγραφές, πότε χρησιμοποιείται η κάθε μία) Συγκριτική , Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης, υπολειμματικής Αξίας, εισοδηματική μέθοδος (άμεση Κεφαλαιοποίηση – Discounted Cash Flows, μέθοδος των Κερδών
 • Εφαρμογές των Μεθόδων (Διαμέρισμα, Οικόπεδο, Μονοκατοικία, Κατάστημα Βιομηχανικό)
 • Εκτιμητικά Πρότυπα – Πιστοποιήσεις
 
Μέρος Δ’ - Η Διαπραγμάτευση στα ακίνητα και ο ρόλος του μεσίτη  
 • Ο ρόλος του διαμεσολαβητή – συμβούλου (μεσίτη) ακίνητης περιουσίας
 • Νομικό πλαίσιο της μεσιτείας – συμβουλευτικής των ακινήτων
 • Βασικά έντυπα & διαδικασίες διαμεσολάβησης – Εντολές υπόδειξης και ανάθεσης
 • Αγγελίες και τρόποι προώθησης ακινήτων και των σχετικών υπηρεσιών 
 • Τεχνικές διαπραγμάτευσης στα ακίνητα – Τα κρίσιμα σημεία
 • Σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία προώθησης ακινήτων

Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα:
Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου:
 • Ολοκληρωμένη εκπαίδευση και βελτιστοποίηση της ικανότητας διαχείρισης ακινήτων.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην αξιοποίηση, πώληση, διαμεσολάβηση και γενικότερα στη διαχείριση ακινήτων.
 • Ικανότητα παροχής ολοκληρωμένων προτάσεων και λύσεων στον πελάτη.
 • Απόκτηση πλεονεκτημάτων και διαφοροποίηση γνώσης σε σχέση με τον ανταγωνισμό
 
Πλεονεκτήματα σεμιναρίου: 
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Έκπτωση 20% σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με  σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα
 
Επιπλέον στοιχεία:
Εισηγητές:
 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
Εκπαιδευτικό υλικό: 
 • Σημειώσεις εισηγητών & επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό μετά το πέρας του σεμιναρίου.
Ειδικές προσφορές - Επιδότηση: 
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνατότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-5765311 ή ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform