Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

E-ADEIES: Ηλεκτρονική Έκδοση Αδειών, Νομοθεσία, Διαδικασίες

Κωδικός:Eng090
Σεμινάριο:E-ADEIES: Ηλεκτρονική Έκδοση Αδειών, Νομοθεσία, Διαδικασίες
Κατηγορία:Κατασκευαστικά
Διάρκεια:6 ώρες
Συνεδρίες (Sessions):2Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
Ημερομηνία έναρξης:1/7/2024
Ημερομηνία λήξης:3/7/2024
Αναλυτικό πρόγραμμα:
Ημερομηνία 'Ωρες
Δευτέρα 01/07/2024 18:00-21:00
Τετάρτη 03/07/2024 18:00-21:00

 

Εισηγητής:
Περιγραφή:

 

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου: Στόχος του σεμιναρίου είναι να εισάγει το μηχανικό στη χρήση του συστήματος “e-adeies” του ΤΕΕ με σκοπό την ηλεκτρονική έκδοση αδειών. Ξεκινώντας με την αναλυτική επεξήγηση της νομοθεσίας, των επιμέρους άρθρων 28 – 43 του Ν.4495/17 (ΤΜΗΜΑ Β’ – ΚΕΦ. ΠΡΩΤΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ) όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4506/2017, Ν.4546/2018, Ν.4585/2018, Ν. 4602/2019, Ν.4610/2019, Ν.4613/2019, Ν. 4759/2020, Ν. 4819/2021 τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις και τις σχετικές εγκυκλίους, στη συνέχεια αναλύονται οι σημαντικότερες έννοιες που είναι : Οικοδομικές άδειες, προέγκριση, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εργασίες που δεν απαιτούν έκδοση οικοδομικής άδειας, κατηγορίες τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών, διαδικασία, απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων γίνεται η εκμάθηση στη  χρήση της πλατφόρμας του ΤΕΕ, καθώς και πλήρης  αναφορά σε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – μελέτες. Τέλος θα δοθούν υποδείγματα εντύπων (ΣΑΥ-ΦΑΥ, τεχνικές, αιτιολογικές εκθέσεις, χρονικός προγραμματισμός κλπ). Επίσης, εκτός της παρουσίασης θα δοθεί σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο της νομοθεσίας σχετικά με την έκδοση αδειών, όπως ισχύει σήμερα.

Σε ποιους απευθύνεται :  Σε φοιτητές και αποφοίτους σχολών, Πολιτικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Προαπαιτούμενες γνώσεις : Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου. 

Ύλη Αντικειμένου:

1. Παρουσίαση νομοθεσίας

 • Άρθρα 28, 29, 30 : ορισμοί, οικοδομικές άδειες, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια
 • Άρθρο 35 : προέγκριση οικοδομικής άδειας, πότε απαιτείται, απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία
 • Άρθρα 36, 38 : Κατηγορίες οικοδομικών αδειών, διαδικασίες ελέγχου
 • Άρθρα 39, 40 : Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος, διαγράμματος κάλυψης, απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας
 • Άρθρο 41 : Δικαιολογητικά μικρής κλίμακας
 • Άρθρο 42 : Ισχύς, αναθεώρηση και ενημέρωση οικοδομικών αδειών, προεγκρίσεων, εγκρίσεων δόμησης εργασιών μικρής κλίμακας και γνωστοποίησης πρόσθετων εργασιών

2. Παραδείγματα χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «e-adeies»

 • Έκδοση οικοδομικής άδειας Κατ.3 με έγγραφη βεβαίωση όρων δόμησης και απαιτούμενων εγκρίσεων και μεταγενέστερο έλεγχο φορολογικών
 • Προέγκριση οικοδομικής άδειας
 • Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
 • Άδεια κατεδάφισης

Επιπλέον στοιχεία:

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου :

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης  Engineering  Intelligence.
 • Έκπτωση 20% σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας.
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με  σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο.
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα.

Εκπαιδευτικό υλικό :

 • Σημειώσεις εισηγητή & επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση :

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές  για κατόχους κάρτας ανεργίας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδεύσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνατότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.
Κόστος:Η βασική τιμή του σεμιναρίου είναι 90€. Για φοιτητές και νέους μηχανικούς (εντός 5ετίας από την κτήση του πτυχίου τους) η τιμή διαμορφώνεται στα 80€. Για όσους έχουν παρακολουθήσει έστω ένα, από τα σεμινάρια μας, η τιμή διαμορφώνεται στα 70€. Η ίδια τιμή (70€) ισχύει για κατόχους κάρτας ανεργίας καθώς και για όσους δηλώσουν συμμετοχή σε ομάδα 2 ή και περισσοτέρων ατόμων μαζί.
Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform