Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων

Κωδικός:Eng080
Σεμινάριο:Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων
Κατηγορία:Real Estate
Διάρκεια:6 ώρες
Συνεδρίες (Sessions):2Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
Ημερομηνία έναρξης:2/7/2024
Ημερομηνία λήξης:4/7/2024
Αναλυτικό πρόγραμμα:
Ημερομηνία 'Ωρες
Τρίτη 02/07/2024 18:00-21:00
Πέμπτη 04/07/2024 18:00-21:00

 

Εισηγητής:
Περιγραφή:

 

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου:

Στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση των βασικών γνώσεων σχετικά με την επιστήμη της Εκτίμησης Ακινήτων και η πρόσληψη μίας σφαιρικής εικόνας της αγοράς των Εκτιμήσεων στην Ελλάδα και του τρόπου λειτουργίας  της. Μετά από μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες του ακινήτου ως οικονομικού αντικειμένου, στην ανάγκη για μια καλή προσέγγιση της αξίας ενός ακινήτου και στην έννοια του Πιστοποιημένου Εκτιμητή, αναλύονται διεξοδικά οι πέντε βασικές μέθοδοι εκτίμησης και τις παραλλαγές και τις εφαρμογές τους. Τέλος, αφού γίνει εκτενής αναφορά στα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (European Valuation Standards – EVS) και την Επαγγελματική Δεοντολογία, δίδεται μία επισκόπηση της Ελληνικής Εκτιμητικής αγοράς, του θεσμικού της πλαισίου και των τρόπων για να γίνει κανείς Πιστοποιημένος Εκτιμητής.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε μηχανικούς που επιθυμούν να εμπλουτίσουν την γκάμα των υπηρεσιών που παρέχουν και με αυτήν της εκτίμησης ακινήτων και που  θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα που θα τους οδηγήσει στην Πιστοποίηση ως Εκτιμητές Ακινήτων. Επίσης σε επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων (μεσίτες, κατασκευαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους) που επιθυμούν να αποκτήσουν τα επιστημονικά εφόδια αλλά και πρακτικά εργαλεία για την εκτίμηση των ακινήτων. Επιπλέον σε ιδιώτες επενδυτές που επιθυμούν να έχουν μία ίδια γνώμη για την αξία των ακινήτων τους, καθώς και σε δημοσίους υπαλλήλους εργαζόμενους σε εταιρείες διαχείρισης ακινήτων του δημοσίου (κατά τόπους Κτηματικές υπηρεσίες, ΕΤΑΔ, κλπ).


Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Ύλη Αντικειμένου:

1.    Εισαγωγή

 • Το ακίνητο ως οικονομικό αντικείμενο
 • Τύποι ακινήτων  (Ορισμοί,  περιγραφές,  Νομικό καθεστώς)
 • Βασικοί "παίκτες" στην αγορά ακινήτων
 • Βάσεις Αξίας  (Η αγοραία Αξία, άλλες βάσεις αξίας)
 • Οι συνηθέστερες συμβολαιογραφικές πράξεις
 • Ποιος  χρειάζεται τις εκτιμήσεις
 • Ποιος εκπονεί τις εκτιμήσεις


2.  Τα τρία στάδια της Εκτίμησης (Προ-επεξεργασία στοιχείων  – Αυτοψία – Εκπόνηση έκθεσης)

 • Προ-επεξεργασία στοιχείων: Ανάθεση Εκτίμησης (Σκοπός, αντικείμενο, εντολέας, τρίτοι) , συγκέντρωση στοιχείων/ εγγράφων,  επισκόπηση
 • Η διαδικασία της αυτοψίας : αναγνώριση, ταυτίσεις, επισκόπηση περιοχής, έρευνα της αγοράς
 • Η Εκπόνηση της Έκθεσης Εκτίμησης:  Διάρθρωση, Απαραίτητα περιεχόμενα κατά τα EVS


3.  Οι πέντε Μέθοδοι (Ορισμοί, περιγραφές, πότε χρησιμοποιείται η κάθε μία & παραδείγματα)

 • Η συγκριτική Μέθοδος
 • Η μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης
 • Η μέθοδος υπολειμματικής Αξίας
 • Η εισοδηματική μέθοδος (άμεση Κεφαλαιοποίηση – Discounted Cash Flows)
 • Η μέθοδος των Κερδών


4.  Πρότυπα – Πιστοποιήσεις – Αγορά

 • Τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS 2016)/ Το RICS Red Book (παρουσίαση- διάρθρωση - δεοντολογία)
 • Σύλλογοι/ Ιδρύματα (παρουσίαση, ρόλος)
 • Διαδικασίες Πιστοποίησης (τρόποι και εναλλακτικές λύσεις)
 • Το μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών
 • Μεγάλοι οίκοι ανάλυσης αγοράς (αναφορά και επί πλέον υπηρεσίες)
 • Ελληνική Αγορά υπηρεσιών ακινήτων

 

Επιπλέον στοιχεία:

Εισηγητές:

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Εκπαιδευτικό υλικό:

 • Μπλοκ σημειώσεων και στυλό.
 • Σημειώσεις εισηγητή & επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό μετά το πέρας του σεμιναρίου.

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση:

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνάτότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,24%)
Κόστος:Η βασική τιμή του σεμιναρίου είναι 100€. Για φοιτητές και νέους μηχανικούς (εντός 5ετίας από την κτήση του πτυχίου τους) η τιμή διαμορφώνεται στα 90€. Για όσους έχουν παρακολουθήσει έστω ένα, από τα σεμινάρια μας, η τιμή διαμορφώνεται στα 80€. Η ίδια τιμή (80€) ισχύει για κατόχους κάρτας ανεργίας καθώς και για όσους δηλώσουν συμμετοχή σε ομάδα 2 ή και περισσοτέρων ατόμων μαζί.
Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform