Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Διερεύνηση και Τεκμηρίωση Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενου Δομήματος κατά ΚΑΝΕΠΕ

Κωδικός:Eng060
Σεμινάριο:Διερεύνηση και Τεκμηρίωση Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενου Δομήματος κατά ΚΑΝΕΠΕ
Κατηγορία:Κατασκευαστικά
Διάρκεια:8 ώρες
Συνεδρίες (Sessions):2Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
Ημερομηνία έναρξης:13/12/2022
Ημερομηνία λήξης:15/12/2022
Αναλυτικό πρόγραμμα:
Ημερομηνία 'Ωρες
Τρίτη 13/12/2022 18:00-22:00
Πέμπτη 15/12/2022 18:00-22:00

 

Εισηγητής:
Περιγραφή:

Ενεργειακοί Επιθεωρητές – ΚτιριακάΣτόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου:

Στόχος του σεμιναρίου "Διερεύνηση και Τεκμηρίωση Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενου Δομήματος κατά ΚΑΝΕΠΕ.", είναι να μεταδώσει στον μηχανικό την προτεινόμενη κατά ΚΑΝΕΠΕ. μεθοδολογία συγκέντρωσης και αξιολόγησης όλων των απαραίτητων στοιχείων και  δεδομένων, που αφορούν στην ολοκληρωμένη αποτίμηση της στατικής λειτουργίας φορέων υφιστάμενων κτηρίων, όπως και της φέρουσας ικανότητας των επιμέρους στοιχείων τους. Μέσα από αναλυτικά παραδείγματα που συνοδεύονται από τεχνικές εκθέσεις, σχέδια, φωτογραφίες και video slides, μεταφέρεται συσσωρευμένη εμπειρία διερεύνησης και αποτίμησης υφιστάμενων φορέων,  έτσι ώστε ο μηχανικός να αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα της διαδικασίας που προτείνει ο ΚΑΝΕΠΕ. σχετικά με την στατική αξιολόγηση πεπαλαιωμένων ή/και σεισμόπληκτων κτηρίων. Η συγκέντρωση και επιστημονική τεκμηρίωση μεγάλου πλήθους στοιχείων που αφορούν στην κατασκευή και στη συντήρηση του φέροντος οργανισμού ενός κτηρίου, σε συνδυασμό με την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιτόπιων και εργαστηριακών ελέγχων, συνιστούν το πρώτο καθοριστικό βήμα για τον ενδελεχή και συνεπή επιστημονικά έλεγχο της στατικής επάρκειας του. Παράλληλα η γνώση της ορθής διαδικασίας προσφέρει την δυνατότητα στον μηχανικό της εκτίμησης με μεγάλη ακρίβεια του κόστους των αντίστοιχων εργασιών διερεύνησης και αποτίμησης, και της κατάλληλης παρουσίασης του έργου στον πελάτη, το οποίο χωρίς καμία αμφιβολία αποτελεί το βασικότερο στάδιο για την επαγγελματική καταξίωση του μηχανικού.

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε φοιτητές και απόφοιτους μηχανικούς ΑΤΕΙ και ΑΕΙ, όλων των ειδικοτήτων που θέλουν γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στις απαιτήσεις του νέου κανονισμού. Επίσης σε κάθε ενδιαφερόμενο τεχνικό, επενδυτή ο οποίος επιθυμεί να ενημερωθεί ή να ασχοληθεί με το αντικείμενο των υπαρχόντων κτιρίων.

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.
 

Ύλη Αντικειμένου:

Ενεργειακοί Επιθεωρητές – Κτιριακά

Συλλογή Στοιχείων Υφιστάμενου Δομήματος
Συγκέντρωση δεδομένων που αφορούν στο ακίνητο (Δημόσια Έγγραφα, Σχέδια)
Καταγραφή Ιστορικού Ανέγερσης Κτηρίου (Ανάλυση παραδείγματος)                                   • Προσδιορισμός Δομητικού συστήματος Φορέα Κτηρίου
Αξιολόγηση μεταγενέστερων επεμβάσεων επί του φέροντος οργανισμού του κτηρίου
 
Βασικές αρχές Αποτύπωσης και Σύνταξης αντίστοιχων Σχεδίων
Αποτύπωση Αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης του κτηρίου (Τοιχοποιίες, Θύρες, Ανοίγματα, Επικαλύψεις και Επιστρώσεις Πλακών, Εξοπλισμός) και σύνταξη σχεδίων αρχιτεκτονικών κατόψεων
Αποτύπωση Στατικής διαμόρφωσης της Ανωδομής του φορέα του κτηρίου (Πλάκες, Δοκοί, Στύλοι) και σύνταξη σχεδίων ξυλοτύπων
Αποτύπωση Θεμελίωσης (Είδος στοιχείων Θεμελίωσης, Μορφολογία Θεμελίωσης, Έδαφος Θεμελίωσης) και σύνταξη σχεδίου γενικής διάταξης θεμελίωσης
Αποτύπωση και Φωτογραφική Τεκμηρίωση Βλαβών και Αστοχιών επί του φέροντος οργανισμού του κτηρίου και σύνταξη σχεδίου εντοπισμού των ανωτέρω βλαβών
Βασικές αρχές αυτοψίας σχετικά με την στατική επάρκεια των κτηρίων
 
Παρουσίαση διερευνητικών εργασιών για τον έλεγχο των υλικών του κτηρίου και κριτήρια επιλογής τους 
1. Μη καταστροφικοί Έλεγχοι
Οπτικός Έλεγχος
Μέθοδος Τασικών Κυμάτων - Υπερήχων
Μέθοδος Κρουσιμέτρου
Μέθοδος Εξόλκευσης Ήλου
Ραδιογραφικές Μέθοδοι
Μαγνητικές Μέθοδοι
Δοκιμή Χαραγής
Δοκιμή Μικροθραυσμάτων
Χάντρωμα
Μέτρηση εύρους ρηγματώσεων (Ακουστικά, Μηχανικά και Ηλεκτρικά μυκηνσιόμετρα)
Ανίχνευση τιθέμενων οπλισμών μέσω μεταβολής ηλεκτρομαγνητικού πεδίου
Χημικές αναλύσεις (Περιεκτικότητα σε Χλωριόντα, Θειικά άλατα κτλ)
2. Καταστροφικοί Έλεγχοι
Βασικές αρχές Πυρηνοληψίας
Εργαστηριακός έλεγχος δοκιμιών σκυροδέματος και χάλυβα
3. Σύνταξη σχεδίου παρουσίασης ελέγχων
 
Τεκμηρίωση Κατάστασης Φέροντος Οργανισμού 
Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων αποτύπωσης της Γεωμετρίας του Φορέα και των επιμέρους στοιχείων του (Σύγκριση δεδομένων αποτύπωσης με δεδομένα εγκεκριμένων σχεδίων και μελετών, Σύνταξη Πινάκων) 
Καταγραφή και Αξιολόγηση Βλαβών και Αστοχιών (Σύνταξη Πινάκων)
Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων επιτόπιων και εργαστηριακών ελέγχων
 
Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομέων (Σ.Α.Δ.)
Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων Γεωμετρικής Αποτύπωσης Στοιχείων Φορέα (Πλακών, Δοκών, Στύλων, Στοιχείων Θεμελίωσης)
Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων Φορτίσεων Φορέα (Τοιχοπληρώσεων, Επικαλύψεων και Επιστρώσεων, Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Επίπλωσης)
Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων Όπλισης Στοιχείων Φορέα (Θέση, Διάταξη και Ποσότητα Τιθέμενων Οπλισμών)
Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων Αντοχής των Υλικών κατασκευής του Φορέα (Ποιότητα Σκυροδέματος, Ποιότητα Χαλύβδινων Οπλισμών)
Κριτήρια Επιλογής Σ.Α.Δ.  σε κάθε περίπτωση 
Επίδραση της επιλεγμένης Σ.Α.Δ. στους προτεινόμενους, κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. επιμέρους συντελεστές ασφαλείας φορτίσεων (γg) και υλικών (γc, γs)
Εφαρμογή του Κανόνα Προσομοίωσης  κτηρίου σε περίπτωση απουσίας εγκεκριμένων σχεδίων ξυλοτύπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 8 –Μέρος 3
 
Παθολογία Κτηρίου και Διάγνωση Αιτιών
Αξιολόγηση και Βαθμονόμηση Βλαβών και Αστοχιών Στοιχείων του Φορέα λόγω σεισμικών φορτίσεων (Ελαφριές, Σοβαρές, Βαριές)
Αξιολόγηση  της προβληματικής υφιστάμενων ρηγματώσεων  για την ομαλή στατική λειτουργία του κτηρίου και διάγνωση των αιτιών εμφάνισης τους
Αξιολόγηση και Βαθμονόμηση Βλαβών και Αστοχιών Στοιχείων του Φορέα λόγω κακής συντήρησης (Ενανθράκωση Σκυροδέματος, Οξείδωση Οπλισμών και Εμφάνιση Κηλίδων Σκουριάς, Απολέπιση ή/και Αποφλοίωση Σκυροδέματος, Εκτίναξη Επικάλυψης κ.α.)
Διάγνωση Αιτιών των Βλαβών και των Φαινομένων Αστοχίας σε κάθε περίπτωση (Ηλεκτροχημική Διάβρωση Οπλισμών, Επίθεση Θειικών Αλάτων, Αυξημένη Περιεκτικότητα του Σκυροδέματος σε Χλωριόντα κ.α.)
Κόστος ανωτέρω εργασιών αποτίμησης και τεκμηρίωσης στατικής επάρκειας φορέων υφιστάμενων κτηρίων 
Σύνταξη οικονομικής προσφοράς για την εκπόνηση των ανωτέρω εργασιών 
Σύνταξη ολοκληρωμένης πρότασης για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την εξασφάλιση της στατικής επάρκειας του κτηρίου
 
Έλεγχος Στατικής Επάρκειας 
Παρουσίαση των βασικών παραμέτρων σχετικά με τον έλεγχο στατικής επάρκειας, βάσει των απαιτήσεων του Ν. 4495.
  
Επιπλέον στοιχεία:

Εισηγητές:

  • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

 

Εκπαιδευτικό υλικό:

  • Μπλοκ Σημειώσεων και Στυλό.
  • Σημειώσεις εισηγητή & επιπρόσθετο υλικό μετά το πέρας του σεμιναρίου.

 

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση:

  • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
  • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
  • Δυνάτότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,24%)
Κόστος:Η βασική τιμή του σεμιναρίου είναι 110€. Για φοιτητές και νέους μηχανικούς (εντός 5ετίας από την κτήση του πτυχίου τους) η τιμή διαμορφώνεται στα 100€. Για όσους έχουν παρακολουθήσει έστω ένα, από τα σεμινάρια μας, η τιμή διαμορφώνεται στα 90€. Η ίδια τιμή (90€) ισχύει για όσους δηλώσουν συμμετοχή σε ομάδα 2 ή και περισσοτέρων ατόμων μαζί.
Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform