Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Στατικός Έλεγχος Υφιστάμενων Φορέων Κτιρίων σύμφωνα με τον νέο ΚΑΝΕΠΕ

Κωδικός:Eng060
Σεμινάριο:Στατικός Έλεγχος Υφιστάμενων Φορέων Κτιρίων σύμφωνα με τον νέο ΚΑΝΕΠΕ
Κατηγορία:Κατασκευαστικά
Διάρκεια:12 ώρες
Συνεδρίες (Sessions):3Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
Ημερομηνία έναρξης:21/5/2024
Ημερομηνία λήξης:28/5/2024
Αναλυτικό πρόγραμμα:
Ημερομηνία 'Ωρες
Τρίτη 21/05/2024 18:00-22:00
Πέμπτη 23/05/2024 18:00-22:00
Τρίτη 28/05/2024 18:00-22:00

 

Εισηγητής:
Περιγραφή:

Ενεργειακοί Επιθεωρητές – ΚτιριακάΣτόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου:

Στόχος του σεμιναρίου "Στατικός Έλεγχος Υφιστάμενων Φορέων Κτιρίων σύμφωνα με τον νέο ΚΑΝΕΠΕ", είναι να μεταδώσει στον μηχανικό την προτεινόμενη κατά ΚΑΝΕΠΕ. μεθοδολογία διενέργειας ενός ολοκληρωμένου ελέγχου στατικής επάρκειας ενός υφιστάμενου κτηρίου και να παρουσιάσει τις βασικές αρχές εκπόνησης στατικών μελετών που αφορούν σε επεμβάσεις επί του φέροντος οργανισμού του (Αποκατάσταση, Ενίσχυση ή/και Μεταβολή της μόρφωσης του φορέα).  Στην κατεύθυνση αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά ο πρότυπος τρόπος συγκέντρωσης και αξιολόγησης όλων των απαραίτητων στοιχείων και  δεδομένων που αφορούν στην ολοκληρωμένη αποτίμηση της στατικής λειτουργίας φορέων υφιστάμενων κτηρίων, όπως και της φέρουσας ικανότητας των επιμέρους στοιχείων τους. Μέσα από αναλυτικά παραδείγματα που συνοδεύονται από τεχνικές εκθέσεις, σχέδια, φωτογραφίες και video slides, μεταφέρεται συσσωρευμένη εμπειρία διερεύνησης και αποτίμησης υφιστάμενων φορέων,  έτσι ώστε ο μηχανικός να αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα της διαδικασίας που προτείνει ο ΚΑΝΕΠΕ. σχετικά με την στατική αξιολόγηση πεπαλαιωμένων ή/και σεισμόπληκτων-πυρόπληκτων κτηρίων. Η συγκέντρωση και επιστημονική τεκμηρίωση των στοιχείων που αφορούν στην κατασκευή και στη παθολογία του φέροντος οργανισμού ενός κτηρίου, σε συνδυασμό με την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιτόπιων και εργαστηριακών ελέγχων, συνιστούν το πρώτο καθοριστικό βήμα για τον ενδελεχή και συνεπή επιστημονικά έλεγχο της στατικής επάρκειας του (Προκαταρκτικός στατικός έλεγχος). Κατόπιν και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προκαταρκτικού στατικού ελέγχου περιγράφονται οι βασικοί άξονες στατικών επεμβάσεων για τη βελτίωση ή/και τροποποίηση της μόρφωσης του υφιστάμενου φορέα.  Παράλληλα η γνώση της ορθής διαδικασίας προσφέρει την δυνατότητα στον μηχανικό της εκτίμησης, με μεγάλη ακρίβεια, του κόστους των αντίστοιχων εργασιών διερεύνησης και αποτίμησης, όπως και της κατάλληλης παρουσίασης του έργου στον πελάτη, το οποίο χωρίς καμία αμφιβολία αποτελεί την πλέον σημαντική παράμετρο για την επαγγελματική καταξίωση του μηχανικού.

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε φοιτητές και απόφοιτους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που θέλουν γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στις απαιτήσεις του νέου κανονισμού. Επίσης σε κάθε ενδιαφερόμενο τεχνικό, επενδυτή ο οποίος επιθυμεί να ενημερωθεί ή να ασχοληθεί με το αντικείμενο των υπαρχόντων κτιρίων.

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.
 

Ύλη Αντικειμένου:

Ενεργειακοί Επιθεωρητές – Κτιριακά

  1. Φάσεις διενέργειας στατικού ελέγχου υφιστάμενου κτηρίου
Συλλογή στοιχείων που αφορούν στην ανέγερση του κτηρίου
Πρωτοβάθμιος στατικός έλεγχος κτηρίου (ΤΟΕ) 
Προκαταρκτικός στατικός έλεγχος κτηρίου
Στατική μελέτη επάρκειας υφιστάμενου φορέα
Στατική μελέτη επάρκειaς φορέα μετά των προτεινόμενων επεμβάσεων  (Προσθήκης καθ’ ύψος ή/και κατ’ επέκταση, μεταβολής του υφιστάμενου φορέα, ενίσχυσης του φορέα κτλ)
Σύνταξη προϋπολογισμού εκτέλεσης στατικής μελέτης και των αντίστοιχων απαιτούμενων εργασιών ενίσχυσης του φορέα που θα προκύψουν από την μελέτη
 
2. Συλλογή Στοιχείων Υφιστάμενου Δομήματος
Συγκέντρωση δεδομένων που αφορούν στο ακίνητο (Δημόσια Έγγραφα, Σχέδια, Άδειες)
Καταγραφή Ιστορικού Ανέγερσης Κτηρίου (Ανάλυση παραδείγματος)                                 
Προσδιορισμός Δομητικού συστήματος Φορέα Κτηρίου
Αξιολόγηση κινδύνου πρόσκρουσης φορέα με τα όμορα κτήρια κάτω από συνθήκες σεισμικής φόρτισης
Γενική αξιολόγηση  στατικής συμπεριφοράς φορέα κτηρίου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στατικά σχέδια 
 
3. Πρωτοβάθμιος στατικός έλεγχος κτηρίου
Βασικές αρχές αυτοψίας σχετικά με την στατική επάρκεια των κτηρίων
Ταχύς οπτικός έλεγχος φορέα (ΤΟΕ)
Αναγνώριση και γενική αξιολόγηση αστοχιών φερόντων στοιχείων (αξιολόγηση ρηγματώσεων ή/και λανθασμένων μεταγενέστερων επεμβάσεων επί του φορέα κ.α.)
Αναγνώριση και γενική αξιολόγηση βλαβών φερόντων στοιχείων (φαινόμενα διαβρώσεων λόγω παλαιότητας κατασκευής, φαινόμενα διάβρωσης λόγω ανάπτυξης υγρασίας ή/και κακής αρχικής σκυροδέτησης κ.α.)
 
4. Προκαταρκτικός στατικός έλεγχος φορέα
Βασικές αρχές Αποτύπωσης και Σύνταξης αντίστοιχων Σχεδίων
Αποτύπωση Αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης του κτηρίου (Τοιχοποιίες, Θύρες, Ανοίγματα, Επικαλύψεις και Επιστρώσεις Πλακών, Εξοπλισμός) και σύνταξη σχεδίων αρχιτεκτονικών κατόψεων
Αποτύπωση Στατικής διαμόρφωσης της Ανωδομής του φορέα του κτηρίου (Πλάκες, Δοκοί, Στύλοι) και σύνταξη σχεδίων ξυλοτύπων
Αποτύπωση Θεμελίωσης (Είδος στοιχείων Θεμελίωσης, Μορφολογία Θεμελίωσης, Έδαφος Θεμελίωσης) και σύνταξη σχεδίου γενικής διάταξης θεμελίωσης
Αποτύπωση και Φωτογραφική Τεκμηρίωση Βλαβών και Αστοχιών επί του φέροντος οργανισμού του κτηρίου και σύνταξη σχεδίου εντοπισμού των ανωτέρω βλαβών
Αντιπαραβολή δεδομένων αποτύπωσης με τα αναγραφόμενα επί των εγκεκριμένων σχεδίων
Διερευνητικές εργασίες που αφορούν στον έλεγχο των υλικών του κτηρίου και κριτήρια επιλογής τους 
1. Μη καταστροφικοί Έλεγχοι
Οπτικός Έλεγχος
Μέθοδος Τασικών Κυμάτων - Υπερήχων
Μέθοδος Κρουσιμέτρου
Μέθοδος Εξόλκευσης Ήλου
Ραδιογραφικές Μέθοδοι
Μαγνητικές Μέθοδοι
Δοκιμή Χαραγής
Χάντρωμα
Μέτρηση εύρους ρηγματώσεων (Ακουστικά, Μηχανικά και Ηλεκτρικά μυκηνσιόμετρα)
Ανίχνευση τιθέμενων οπλισμών μέσω μεταβολής ηλεκτρομαγνητικού πεδίου
Χημικές αναλύσεις (Περιεκτικότητα σε Χλωριόντα, Θειικά άλατα κτλ)
2. Καταστροφικοί Έλεγχοι
Βασικές αρχές Πυρηνοληψίας
Εργαστηριακός έλεγχος δοκιμιών σκυροδέματος και χάλυβα
3. Σύνταξη σχεδίου παρουσίασης διενεργηθέντων ελέγχων
Παθολογία Κτηρίου και Διάγνωση Αιτιών (Προβληματική φορέα)
Αναλυτική αξιολόγηση και Βαθμονόμηση Βλαβών και Αστοχιών Στοιχείων του Φορέα λόγω σεισμικών φορτίσεων (Ελαφριές, Σοβαρές, Βαριές)
Αναλυτική αξιολόγηση  της προβληματικής υφιστάμενων ρηγματώσεων  και διάγνωση των αιτιών εμφάνισης τους
Αναλυτική αξιολόγηση και Βαθμονόμηση Βλαβών και Αστοχιών Στοιχείων του Φορέα λόγω κακής συντήρησης (Ενανθράκωση Σκυροδέματος, Οξείδωση Οπλισμών και Εμφάνιση Κηλίδων Σκουριάς, Απολέπιση ή/και Αποφλοίωση Σκυροδέματος, Εκτίναξη Επικάλυψης κ.α.)
Διάγνωση Αιτιών των Βλαβών και των Φαινομένων Αστοχίας σε κάθε περίπτωση (Προβληματική φορέα)(Ηλεκτροχημική Διάβρωση Οπλισμών, Επίθεση Θειικών Αλάτων, Αυξημένη Περιεκτικότητα του Σκυροδέματος σε Χλωριόντα κ.α.)
Ολοκληρωμένη αξιολόγηση μεταγενέστερων επεμβάσεων επί του φέροντος οργανισμού του κτηρίου
Τεκμηρίωση Κατάστασης Φέροντος Οργανισμού 
Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων αποτύπωσης της Γεωμετρίας του Φορέα και των επιμέρους στοιχείων του (Σύγκριση δεδομένων αποτύπωσης με δεδομένα εγκεκριμένων σχεδίων και μελετών, Σύνταξη Πινάκων) 
Καταγραφή και Αξιολόγηση (Στατιστική επεξεργασία) Βλαβών και Αστοχιών (Σύνταξη Πινάκων)
Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων επιτόπιων και εργαστηριακών ελέγχων
Προσδιορισμός Στάθμης Αξιοπιστίας Δεδομένων ελέγχων υλικών και αποτύπωσης φορέα (Σ.Α.Δ.)
Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων Γεωμετρικής Αποτύπωσης Στοιχείων Φορέα (Πλακών, Δοκών, Στύλων, Στοιχείων Θεμελίωσης)
Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων Φορτίσεων Φορέα (Τοιχοπληρώσεων, Επικαλύψεων και Επιστρώσεων, Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Επίπλωσης)
Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων Όπλισης Στοιχείων Φορέα (Θέση, Διάταξη και Ποσότητα Τιθέμενων Οπλισμών)
Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων Αντοχής των Υλικών κατασκευής του Φορέα (Ποιότητα Σκυροδέματος, Ποιότητα Χαλύβδινων Οπλισμών)
Κριτήρια Προσδιορισμού Σ.Α.Δ.  σε κάθε περίπτωση 
Επίδραση της επιλεγμένης Σ.Α.Δ. στους προτεινόμενους, κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. επιμέρους συντελεστές ασφαλείας φορτίσεων (γg) και υλικών (γc, γs)
Εφαρμογή του Κανόνα Προσομοίωσης  φορέα κτηρίου σε περίπτωση απουσίας εγκεκριμένων σχεδίων ξυλοτύπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 8 –Μέρος 3
 
5. Έλεγχος Στατικής Επάρκειας υφιστάμενου κτηρίου 
Παρουσίαση των βασικών αρχών που αφορούν στον έλεγχο στατικής επάρκειας βάσει των απαιτήσεων του Ν. 4495,
Παρουσίαση του ΦΕΚ 350Β/2016 που αφορά σε μελέτη στατικών επεμβάσεων επί υφιστάμενου κτηρίου, 
Κατάταξη φορέων με βάση τη κλίμακα των σεισμικών κλάσεων
Βασικές αρχές μελέτης στατικής επάρκειας υφιστάμενων φορέων
 
6. Στατική Μελέτη επεμβάσεων επί υφιστάμενου φορέα
Βασικές αρχές αξιολόγησης αποτελεσμάτων ελέγχου στατικής επάρκειας υφιστάμενου φορέα
Ορθή ένταξη αποτελεσμάτων προκαταρκτικού στατικού ελέγχου στην μελέτη εφαρμογής ενίσχυσης ή/και μεταβολής υφιστάμενου φορέα 
Μεθοδολογία εκπόνησης στατικής μελέτης σε περίπτωση προσθήκης ή/και πραγματοποίησης στατικών επεμβάσεων επί υφιστάμενου φορέα 
Βασικές αρχές στατικών επεμβάσεων επί υφιστάμενου φορέα 
 
7. Προυπολογισμός εκπόνησης προκαταρκτικού στατικού ελέγχου 
Κόστος διενέργειας πρωτοβάθμιου ελέγχου στατικής επάρκειας υφιστάμενου κτηρίου
Κόστος εργασιών αποτίμησης και τεκμηρίωσης στατικής επάρκειας φορέων υφιστάμενων κτηρίων 
Σύνταξη ολοκληρωμένου προϋπολογισμού εκπόνησης προκαταρκτικού στατικού ελέγχου
Μέθοδος σύνταξης ολοκληρωμένης προσφοράς για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την εξασφάλιση της στατικής επάρκειας του κτηρίου 
Σύνταξη οικονομικής προσφοράς για την εκπόνηση των απαιτούμενων εργασιών που θα προκύψουν από την μελέτη εφαρμογής ενίσχυσης ή/και μεταβολής υφιστάμενου φορέα
Επιπλέον στοιχεία:

Εισηγητές:

  • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

 

Εκπαιδευτικό υλικό:

  • Σημειώσεις εισηγητή & επιπρόσθετο υλικό μετά το πέρας του σεμιναρίου.

 

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση:

  • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
  • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
  • Δυνατότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.
Κόστος:Η βασική τιμή του σεμιναρίου είναι 180€. Για φοιτητές και νέους μηχανικούς (εντός 5ετίας από την κτήση του πτυχίου τους) η τιμή διαμορφώνεται στα 160€. Για όσους έχουν παρακολουθήσει έστω ένα, από τα σεμινάρια μας, η τιμή διαμορφώνεται στα 140€. Η ίδια τιμή (140€) ισχύει για όσους δηλώσουν συμμετοχή σε ομάδα 2 ή και περισσοτέρων ατόμων μαζί.
Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform