Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Νεάπολις Πάφος
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας
Shadow.gr
iScool

Εφαρμογές Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού

Κωδικός:Eng008
Τίτλος:Εφαρμογές Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού
Κατηγορία:Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά
Διάρκεια:16 ώρεςΕκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Τρόπος Διεξαγωγής:ClassRoom Training
 
Περιγραφή:
Εφαρμογές Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου

Στόχος του Σεμιναρίου ΓΟΚ είναι να εισάγει το μηχανικό στην πρακτική εφαρμογή του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Γίνεται αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους άρθρων του ΓΟΚ σε συνδυασμό με τις σημαντικότερες ερμηνευτικές εγκυκλίους και αντιστοιχία με υλοποιημένα παραδείγματα. Επιπλέον γίνεται αναφορά στα άρθρα του κτιριοδομικού κανονισμού, στην νομοθεσία των χώρων στάθμευσης και σε όλα εκείνα τα στοιχεία που καλείται ο νέος μηχανικός να λάβει υπόψη του ώστε να ολοκληρώσει την αρχιτεκτονική μελέτη ενός κτιρίου. Αναφορά γίνεται επίσης στη σχετική με την παθητική πυρασφάλεια νομοθεσία (ειδικά για την περίπτωση κατοικίας), στη βασική νομοθεσία που αφορά στην εκτός σχεδίου δόμηση καθώς και ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο προκύπτουν οι αμοιβές μελετών και επίβλεψης του μηχανικού. Τέλος παρουσιάζονται όλα εκείνα τα έντυπα και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις μελέτες ολοκληρώνοντας τον φάκελο της πολεοδομίας καθώς και η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.
 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε φοιτητές και απόφοιτους ΑΤΕΙ και ΑΕΙ πολιτικών και αρχιτεκτόνων μηχανικών.

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Ύλη Σεμιναρίου:
Εφαρμογές Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού

Α) ΓΟΚ ’85, όπως ισχύει σήμερα

 • Άρθρο 2, ορισμοί
 • Άρθρο 8, Κάλυψη
 • Άρθρο 9, Τρόπος Δόμησης - Θέση Κτηρίου
 • Άρθρο 10, Πλάτος Δρόμου - Αφετηρία Μέτρησης Υψών
 • Άρθρο 14, Χαμηλά Κτήρια
 • Άρθρο 15, Στοές
 • Τα ανωτέρω συνοδεύονται από τις αντίστοιχες ερμηνευτικές εγκυκλίους, επεξηγηματικά σχέδια και παραδείγματα.

Β) ΓΟΚ ’85, τροποποιήσεις 7/2009, Kτιριοδομικός κανονισμός

 • Άρθρο 16, Κατασκευές πάνω από το κτήριο
 • Άρθρο 17, Κατασκευές στους ακάλυπτους χώρους
 • Άρθρο 18, Περιφράγματα - Περιφράξεις
 • Άρθρο 21, Παρεκκλίσεις
 • Άρθρο 2 - 3 - 4 - 5, Ορισμοί, Χρήσεις και προσθήκες Κτηρίων, Ελεύθερο Ύψος
 • Άρθρο 11, Φυσικός Φωτισμός και Αερισμός (παραδείγματα)
 • Άρθρο 13, Κλίμακες (παραδείγματα)
 • Άρθρο 14, Ράμπες
 • Άρθρο 23, Φύτευση (παράδειγμα υπολογισμού σε διάγραμμα κάλυψης)

Γ) Κτιριοδομικός κανονισμός, προσθήκες, χώροι στάθμευσης

 • Άρθρο 24 - πεζοδρόμια
 • Άρθρο 25 - πότε απαιτούνται ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
 • Άρθρο 26 (Εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις)
 • Άρθρο 27 (εγκαταστάσεις θέρμανσης)
 • Άρθρο 29 (ανελκυστήρες)
 • Γκαράζ
 • Προσθήκες
 • Παράδειγμα οικοδομής κτιρίου γραφείων και προσθήκης καθ’ ύψος
 • Οικοδομικές άδειες-αυθαίρετες κατασκευές
 • Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών (ΦΕΚ 795/Δ/93)
 • Κατάρτιση φακέλου για υποβολή σε πολεοδομικό γραφείο (προδιαγραφές σύνταξης μελετών, μελέτες που απαιτούνται, απαιτούμενα δικαιολογητικά, σειρά εντύπων για αναζήτηση δικαιολογητικών)
 • Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών, Απόφαση 82070/89
 • Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας με παράδειγμα κατοικίας
 • Τρόπος υπολογισμού αμοιβών
 • Εισαγωγή στην εκτός σχεδίου δόμηση
Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα:

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου

 • Εκμάθηση εφαρμογής διατάξεων Γεν. Οικ. Κανονισμού και Κτηριοδομικού Κανονισμού σε πραγματικές μελέτες.
 • Εισαγωγή στις απαιτήσεις ελέγχου των πολεοδομικών γραφείων.
 • Εφαρμογές με παραδείγματα, σε διαγράμματα κάλυψης και κατόψεις.
 • Απόκτηση βασικών και χρήσιμων γνώσεων για την εύρεση εργασίας σε μελετητικό γραφείο, είτε για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.
Επιπλέον στοιχεία:
Εφαρμογές Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα

Εισηγητές

Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
 

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή & επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό μετά το πέρας του σεμιναρίου
 • Μπλοκ Σημειώσεων και Στυλό

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση : 

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνάτότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,24%)
Εφαρμογές Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-5157260 ή ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform