Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Μελέτη 3D Φορέων με Sofistik

Κωδικός:Eng011
Τίτλος:Μελέτη 3D Φορέων με Sofistik
Κατηγορία:Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα
Διάρκεια:24 ώρεςΕκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Τρόπος Διεξαγωγής:ClassRoom Training
 
Περιγραφή:
Sofistik

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου

Στόχος του Σεμιναρίου "Mελέτη 3D φορέων με Sofistik" είναι να εισάγει το μηχανικό στην πρακτική εκπόνηση στατικών μελετών κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αυτό επιτυγχάνεται με την παράλληλη εκμάθηση και χρήση της δημοφιλούς εφαρμογής Sofistik. Ο νέος μηχανικός έρχεται σε επαφή πέρα από το πρόγραμμα με τους κανονισμούς ΕΑΚ και ΕΚΩΣ, καθώς και με τον τρόπο που αυτοί εφαρμόζονται στην πράξη. Γίνεται αναφορά σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και στις απαιτήσεις των πολεοδομικών γραφείων. Ο κάθε μηχανικός εκπονεί την μελέτη του στον προσωπικό του υπολογιστή με την καθοδήγηση του εισηγητή, ο οποίος μέσα από την πείρα του, του λύνει τις αναπτυσσόμενες απορίες. Παράλληλα γίνεται προαιρετική πρακτική εξάσκηση και "στο σπίτι".
 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε φοιτητές και απόφοιτους ΑΤΕΙ και ΑΕΙ πολιτικών μηχανικών καθώς και έμπειρους μελετητές που θέλουν να εμβαθύνουν στα νέα δεδομένα.
 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Βασικές γνώσεις δομοστατικής και οπλισμένου σκυροδέματος.

Ύλη Σεμιναρίου:
Sofistik

1) ΓΕΝΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ SOFiSTiK

 • Εισαγωγή στο πρόγραμμα, τις δυνατότητες του και το περιβάλλον εργασίας του.
 • Βασικές αρχές πεπερασμένων στοιχείων.
 • Συνοπτική παρουσίαση πλήρους μελέτης ενός απλού φορέα.
 • Αναλυτική παρουσίαση SSD (Sofistik Structural Desktop), Teddy Editor.
 • Εισαγωγή υλικών, διατομών ραβδωτών στοιχείων και θέσεων οπλισμών.

2) ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AutoCad – SOFiPlus (A)

 • Γραφική εισαγωγή “δομικού προσομοιώματος” (Structural Model) και χρήση αυτόματης γεννήτριας πλέγματος π.σ. (free Mesh generator).
 • Εισαγωγή και τροποποίηση ιδιοτήτων δομικών σημείων, ακμών, επίπεδων και καμπύλων επιφανειών (structural points, lines, areas, curved structural areas).
 • Σχέση αυτών των ιδιοτήτων με τα αντίστοιχα πεπερασμένα στοιχεία που θα δημιουργηθούν.
 • Πυκνότητα πλέγματος και λοιπές παράμετροι της γεννήτριας πλέγματος.

3) ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AutoCad – SOFiPlus (Β)

 • Άμεση γραφική εισαγωγή του “προσομοιώματος π.σ.” (Finite Εlement Model).
 • Εισαγωγή και τροποποίηση ιδιοτήτων π.σ. δοκού, ράβδου δικτυώματος, καλωδίου, ελατηρίου, πασσάλου, επιφανειακού στοιχείου δίσκου, πλάκας, κελύφους (beam, truss, cable, spring, pile, quad(-rilateral) membrane, plate, shell elements).
 • Αυτόματη δημιουργία π.σ. από υπάρχοντα αντικείμενα του AutoCad.

4) ΔΡΑΣΕΙΣ, ΒΑΣΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ, ΦΟΡΤΙΑ ΑΝΕΜΟΥ

 • Περιγραφή δράσεων (actions) και ιδιοτήτων τους, περιπτώσεις φόρτισης (loadcases) και διαφορετικοί τύποι φορτίων (κλασσικά φορτία, επιβαλλόμενες παραμορφώσεις, ατέλειες – αθέλητες εκκεντρότητες, θερμοκρασιακά και καταναγκασμοί, προεντάσεις κλπ).
 • Γραφική (SofiPlus) και αναλυτική (editor) εισαγωγή φορτίων επί των π.σ. (επικόμβια, επιράβδια, επιφανειακά κλπ).
 • Γραφική και αναλυτική εισαγωγή ελεύθερων φορτίων (μόνο με γεωμετρική αναφορά ανεξάρτητα του πλέγματος π.σ.).
 • Περιγραφή και εισαγωγή “Επιφανειών κατανομής φορτίων” (load distribution areas) για την αυτόματη κατανομή επιφανειακών φορτίων σε τμήματα ραβδωτών φορέων.
 • Αυτόματος υπολογισμός φορτιστικών επιφανειών και συντελεστών φορτίων ανέμου για απλές περιπτώσεις κτιρίων σύμφωνα με τον EC1.

5) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ, ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ΣΤΑΤΙΚΕΣ) ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

 • Αναλυτική (editor) δημιουργία συνδυασμών φορτίσεων από το χρήστη. Χρήση παραθυρικής εφαρμογής για αυτόματη δημιουργία συνδυασμών με βάση τους κανονισμούς.
 • Γραμμική επίλυση φορτίσεων και συνδυασμών (πρόγραμμα ASE).
 • Αυτόματη δημιουργία περιβαλλουσών εντατικών και παραμορφωσιακών μεγεθών για τις οριακές καταστάσεις σχεδιασμού σύμφωνα με τους επιλεγέντες κανονισμούς.
 • Αναλυτική (editor) δημιουργία περιβαλλουσών από καθοριζόμενους από τον χρήστη συνδυασμούς.
 • Πρόγραμμα ΜΑΧΙΜΑ.
 • Γραφική αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Λεπτομερής παρουσίαση προγράμματος Wingraf.
 • Μη γραμμικές αναλύσεις. Τρόποι καθορισμού μη γραμμικών ιδιοτήτων για κάθε είδος στοιχείου.
 • Μη γραμμικότητα καλωδίων και ελαστικών εδράσεων. Γεωμετρική μη γραμμικότητα, 2ας τάξεως αναλύσεις και λυγισμοί. Βασικές αρχές ελαστοπλαστικής ανάλυσης (κύρια) για ραβδωτούς φορείς.

6) ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DYNA

 • Αναλυτικός (editor) προσδιορισμός φασμάτων σχεδιασμού κατά τους επιλεγέντες κανονισμούς.
 • Περιγραφή οποιοδήποτε φάσματος από τον χρήστη.
 • Ιδιομορφική δυναμική ανάλυση. Υπολογισμός ιδιομορφών, προσδιορισμός ακρότατων τιμών εντατικών και παραμορφωσιακών μεγεθών ανά σεισμική διεύθυνση με φασματική ιδιομορφική επαλληλία (CQC, SRSS ή άλλες).
 • Υπολογισμός μέγιστων εντατικών μεγεθών σεισμικών συνδυασμών σύμφωνα με ΕΑΚ και EC8-EC1.
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
 • Δυναμική ανάλυση με χρονική ολοκλήρωση για χρονικά μεταβαλλόμενα φορτία ή σεισμικές διεγέρσεις με επιταχυνσιογραφήματα.

7) ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

 • Διαστασιολόγηση (υπολογισμός απαιτούμενων οπλισμών) ραβδωτών στοιχείων από σκυρόδεμα σε οριακή κατάσταση αστοχίας και λειτουργικότητας (έλεγχος εύρους ρωγμών) με το πρόγραμμα AQB.
 • Διαστασιολόγηση μεμονωμένων διατομών με επιβαλλόμενα από τον χρήστη εντατικά μεγέθη (ανεξάρτητα από προσομοίωμα φορέα).
 • Υπολογισμός μεγεθών αντοχής διατομής για δεδομένο οπλισμό. Υπολογισμός διαγραμμάτων αλληλεπίδρασης.
 • Διαστασιολόγηση ραβδωτών στοιχείων από χάλυβα κατά EC3. Υπολογισμός τάσεων σε τυχαία σημεία διατομών από οποιοδήποτε υλικό (πρόγραμμα AQB).
 • Διαστασιολόγηση επιφανειακών στοιχείων από σκυρόδεμα σε οριακή κατάσταση αστοχίας και λειτουργικότητας (έλεγχος εύρους ρωγμών). Έλεγχοι διάτρησης. Πρόγραμμα BEMESS.
 • Υπολογισμός τάσεων επιφανειακών στοιχείων από χάλυβα ή άλλο υλικό.

8) ΙΚΑΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΑΚ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 • Εκμάθηση των προγραμμάτων SOFiSect – SOFikan για την πραγματοποίηση των ικανοτικών και λοιπών ελέγχων του ΕΑΚ που δεν καλύπτονται από το βασικό πακέτο.
 • Παραθυρική εφαρμογή για αυτόματο ορισμό τυπικών διατομών δοκών, υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων με βάση τις προδιαγραφές του ΕΚΩΣ και τη συνήθη ελληνική πρακτική εμπειρία.
 • Αυτόματος υπολογισμός ισοδύναμων στατικών φορτίσεων λόγω τυχηματικής εκκεντρότητας.
 • Έλεγχοι επιρροής φαινομένων 2ας τάξεως (θ), και γωνιακής παραμόρφωσης ορόφου (γ).
 • Έλεγχος επάρκειας τοιχωμάτων ηv, και ικανοτικοί έλεγχοι (δοκών, υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων) όπου απαιτούνται.
 • Εκτυπώσεις σχεδίων. Δημιουργία κατόψεων, με σημείωση του οπλισμού των δοκών και με λεπτομέρειες οπλισμού υποστυλωμάτων/τοιχωμάτων.

9) ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Steel Members, Steel Connections

 • Συνοπτική παρουσίαση θεωρητικού υποβάθρου του EC3 για ελέγχους μελών και συνδέσεων.
 • Διαστασιολόγηση ραβδωτών μελών κατά EC3 με το πρόγραμμα Steel Members. Επιλογή από βάσεις ανάλυσης Sofistik ή μεμονωμένα μέλη με δεδομένα εντατικά μεγέθη από τον χρήστη.
 • Κατάταξη διατομών, έλεγχοι αντοχής διατομής, έλεγχοι μέλους. Δυνατότητες καθορισμού/τροποποίησης από τον χρήστη όλων των σχετικών παραμέτρων.
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων και βελτιστοποίηση διατομών με τα εργαλεία του προγράμματος.
 • Υπολογισμός αντοχών και σχεδίαση συγκολλητών ή κοχλιωτών συνδέσεων μεταλλικών κατασκευών κατά EC3 με το πρόγραμμα Steel Connections. Επιλογή από βάσεις ανάλυσης Sofistik ή με δεδομένα εντατικά μεγέθη από τον χρήστη.
 • Συνοπτική παρουσίαση όλων των τύπων συνδέσεων που καλύπτει το πρόγραμμα.
 • Αναλυτική επίδειξη ανάλυσης και σχεδιασμού διαφόρων παραλλαγών της βασικής κοχλιωτής σύνδεσης δοκού σε υποστύλωμα και της σύνδεσης έδρασης υποστυλώματος.
 • Διαχείριση εκτυπώσεων. Παραγωγή λεπτομερών σχεδίων συνδέσεων.

10) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 • Διαχείριση εκτυπώσεων. Επιλογή γραφικών αποτελεσμάτων (διαγράμματα, εικόνες κλπ) με μορφή καθορισμένη από τον χρήστη και ενσωμάτωση τους στο τεύχος αποτελεσμάτων.
 • Παρουσίαση ολοκληρωμένων παραδειγμάτων διαφόρων τύπων κατασκευών κατά στάδια ανάλυσης.
Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα:

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου

 • Εκπόνηση μελετών κτηρίων από Ο.Σ.
 • Εφαρμογή των κανονισμών ΕΑΚ - ΕΚΩΣ
 • Εφαρμογή του κανονισμoύ EC3
 • Εκμάθηση του λογισμικού Sofistik
 • Εκμάθηση των προγραμμάτων SOFiSect – SOFikan για την πραγματοποίηση των ικανοτικών και λοιπών ελέγχων του ΕΑΚ
 • Εκμάθηση των προγραμμάτων Steel Members και Steel Connections για τον έλεγχο μεταλλικών μελών
 • Εξοικείωση με απαιτήσεις πολεοδομίας
 • Σύνδεση θεωρητικών γνώσεων με πραγματικές μελέτες

 

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα
Επιπλέον στοιχεία:
Sofistik

 

Εισηγητές

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

 

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις εισηγητή με παραδείγματα
 • Δοκιμαστική έκδοση του προγράμματος

 

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνατότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-5765311 ή ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform