Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Δικαστικός Πραγματογνώμων - Πραγματογνώμων Ασφαλιστικών Εταιρειών

Κωδικός:Eng069
Σεμινάριο:Δικαστικός Πραγματογνώμων - Πραγματογνώμων Ασφαλιστικών Εταιρειών
Κατηγορία:Οικονομία – Διοίκηση
Διάρκεια:12 ώρες
Συνεδρίες (Sessions):4Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
Εκπαιδευτικό κέντρο:Engineering Intelligence - Αθήνα
Ημερομηνία έναρξης:19/6/2024
Ημερομηνία λήξης:10/7/2024
Αναλυτικό πρόγραμμα:
Ημερομηνία 'Ωρες
Τετάρτη 19/06/2024 17:00-20:00
Τετάρτη 26/06/2024 17:00-20:00
Τετάρτη 03/07/2024 17:00-20:00
Τετάρτη 10/07/2024 17:00-20:00

 

Εισηγητής:
Περιγραφή:

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου:

Δικαστικός Πραγματογνώμων - Πραγματογνώμων Ασφαλιστικών ΕταιρειώνΤο έργο του δικαστή συνίσταται στην ορθή απονομή δικαιοσύνης. Κατά συνέπεια, ο δικαστής που καλείται να αποφανθεί θα πρέπει να έχει βεβαιότητα περί της ορθότητας της κρίσης του, προκειμένου να περιβάλει με την απόφασή του τα έννομα συμφέροντα που χρειάζονται δικαστική προστασία και να καθορίσει δίκαια την τύχη της ένδικης διαφοράς. Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις, όπου ο σχηματισμός της δικανικής κρίσης, δε μπορεί να διαμορφωθεί με ασφάλεια, διότι δεν καθίσταται δυνατή η διακρίβωση των πραγματικών θεμάτων και συνακόλουθα η σωστή εκτίμηση του προσαχθέντος υλικού. Και αυτό, επειδή τα θέματα που άπτονται της υπόθεσης απαιτούν ειδικές γνώσεις τέχνης και επιστήμης, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να διαθέτει ο δικαστής. Τέτοιου είδους υποθέσεις είναι, ενδεικτικά, αυτές που αφορούν σε ζητήματα μηχανικής, ιατρικής, μηχανολογικής, λογιστικής και γραφολογικής φύσης. Στις περιπτώσεις αυτές, το άρθρο 368 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας παρέχει τη διακριτική ευχέρεια στο δικαστή να διορίσει είτε αυτεπαγγέλτως είτε με βάση σχετικό αίτημα κάποιου διαδίκου, έναν ή περισσότερους πραγματογνώμονες, προκειμένου να εξασφαλιστεί, υπέρ της δίκης η ασφαλής διάγνωση της αλήθειας των θεμάτων της ένδικης διαφοράς και συνακόλουθα να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης, κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ, έως ότου προσκομιστεί η σχετική έκθεση από τον πραγματογνώμονα.

Εντούτοις, το Δικαστήριο οφείλει να προβεί στο διορισμό πραγματογνώμονα, σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 368 ΚΠολΔ, όταν αυτό ζητηθεί από κάποιο διάδικο και εφόσον πρόκειται για ζήτημα που χρήζει ειδικών επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων. Ο πραγματογνώμονας από την πλευρά του αποκτά με το διορισμό του την ιδιότητα του βοηθού του δικαστή και υποχρεούται στην εκτέλεση των καθηκόντων του, με βάση το περιεχόμενο της και τη σύνταξη και προσκόμιση ενώπιον του δικαστηρίου αιτιολογημένης έκθεσης επί των ζητημάτων για τα οποία διεξήγαγε την έρευνά του. Για το λόγο αυτό άλλωστε και δεν επιτρέπεται στον πραγματογνώμονα να αρνηθεί την εκτέλεση των καθηκόντων του ή να παραλείψει να εκτελέσει κάποια από αυτά, εκτός κι αν συντρέχει δικαιολογημένη αιτία.

Εντούτοις, πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε σχετικής ενέργειας, ο πραγματογνώμονας απαιτείται να ορκιστεί, ενώπιον του δικαστηρίου που εκδικάζει την υπόθεση, ότι θα εκτελέσει ευσυνείδητα τα καθήκοντά του.

Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης αποτελεί αυτοτελές αποδεικτικό μέσο, το οποίο και εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, στην περίπτωση εσφαλμένης εκτίμησης του πραγματογνώμονα δεν ακολουθεί ακυρότητα της γνωμοδότησής του, καθώς απόκειται στο ίδιο το δικαστήριο να προσδώσει της έκθεσης, την αποδεικτική βαρύτητα που αυτό θα κρίνει.

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε φοιτητές και αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ Μηχανικών, σε Εκτιμητές Αξιών, Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, καθώς και σε οποιοδήποτε μελετά ή διενεργεί πραγματογνωμοσύνες περιουσίας ωστόσο επιθυμεί να επεκταθεί στην Αγορά των Ασφαλιστικών Εταιρειών.

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Δικαστικός Πραγματογνώμων - Πραγματογνώμων Ασφαλιστικών Εταιρειών

 

Ύλη Σεμιναρίου:
 • Το έργο των πραγματογνωμόνων
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις
 • Αποδεικτική δύναμη πραγματογνωμοσύνης
 • Ανάλυση Ασφαλιστικής Σύμβασης (Νόμος 2496/97)
 • Όροι και Εξαιρέσεις Σύμβασης Ασφάλισης Περιουσίας
 • Αυτοψία Ζημίας
 • Λήψη Φωτογραφιών
 • Λήψη Δηλώσεων – Παράδοση εγγράφων
 • Έλεγχος μέτρων ασφαλείας (πρόληψης – καταστολής)
 • Απογραφή – Καταγραφή – Μετρήσεις - Υπολογισμοί
 • Χρήση ειδικών μηχανημάτων
 • Μηχανισμός και Έρευνα της Ζημίας
 • Παρατήρηση
 • Αποτίμηση ευρημάτων και στοιχείων
 • Δομή έκθεσης πραγματογνωμοσύνης
 • Συμπαρομαρτούντα έγγραφα και στοιχεία
 • Συντρέχον πταίσμα
 • Επιμερισμός Ζημίας
 • Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης versus Όρους και Εξαιρέσεις Ασφαλιστικής Σύμβασης.
 • Αμοιβές Πραγματογνωμοσύνης
 • Case Studies – Ανάλυση Πραγματικών Περιστατικών
Επιπλέον στοιχεία:

Εισηγητές: 

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα.

 

Εκπαιδευτικό υλικό:

 • Σημειώσεις Εισηγητού
 • Επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό μετά το πέρας του σεμιναρίου.

 

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση:

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνατότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.
Κόστος:Η βασική τιμή του σεμιναρίου είναι 250€. Για φοιτητές και νέους μηχανικούς (εντός 5ετίας από την κτήση του πτυχίου τους) η τιμή διαμορφώνεται στα 225€. Για όσους έχουν παρακολουθήσει έστω ένα, από τα σεμινάρια μας, η τιμή διαμορφώνεται στα 200€. Η ίδια τιμή (200€) ισχύει για όσους δηλώσουν συμμετοχή σε ομάδα 2 ή και περισσοτέρων ατόμων μαζί, καθώς και για κατόχους κάρτας ανεργίας.
Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-5765311 ή ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform