Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Μεταλλικές Κατασκευές σε Κτίρια Οπλισμένου Σκυροδέματος

Κωδικός:Eng083
Σεμινάριο:Μεταλλικές Κατασκευές σε Κτίρια Οπλισμένου Σκυροδέματος
Κατηγορία:Κατασκευαστικά
Διάρκεια:8 ώρες
Συνεδρίες (Sessions):2Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
Ημερομηνία έναρξης:17/9/2024
Ημερομηνία λήξης:19/9/2024
Αναλυτικό πρόγραμμα:
Ημερομηνία 'Ωρες
Τρίτη 17/9/2024 18:00-22:00
Πέμπτη 19/9/2024 18:00-22:00

 

Εισηγητής:
Περιγραφή:

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου:

Στόχος του σεμιναρίου "Μεταλλικές Κατασκευές σε Κτίρια Οπλισμένου Σκυροδέματος", είναι να μεταδώσει στον μηχανικό εικόνες και εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν ειδικές κατασκευαστικές εργασίες υψηλών απαιτήσεων, που έχουν να κάνουν με την προσθήκη μεταλλικών στελεχών σε υφιστάμενα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Μέσα από παραδείγματα που συνοδεύονται από σχέδια, φωτογραφίες και videoslides, μεταφέρεται συσσωρευμένη εμπειρία έτσι ώστε ο μηχανικός να μπορεί να ανταποκριθεί σε δύσκολες τεχνικά περιπτώσεις όπως προσθήκες καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση μεταλλικών φορέων, επεμβάσεις επί υφιστάμενου φέροντα οργανισμού κτηρίου με στόχο την διαφοροποίηση της λειτουργικότητας και της αισθητικής των εσωτερικών του χώρων, κ.λ.π.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε φοιτητές και αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ Πολιτικών Μηχανικών καθώς και όλους όσους εμπλέκονται ενεργά στην κατασκευή και διαχείριση έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Βασικές γνώσεις Οπλισμένου Σκυροδέματος, στατικής, μεταλλικών.

Ύλη Αντικειμένου:

Γενικές Αρχές Σχεδιασμού Μεταλλικών Κατασκευών

 • Βασικές Αρχές  Ευρωκώδικα 3
 • Κοχλιώσεις
 • Συγκολλήσεις
Μεταλλικά Πατάρια στο εσωτερικών Κτηρίων
 • Βασικές Αρχές Σχεδιασμού
 • Μόρφωση Φορέων Παταριών
 • Συνδεσμολογία
 • Ταλάντωση Φορέων Παταριών
Επεμβάσεις Στατικού Χαρακτήρα στο εσωτερικό Κτηρίων 
 • Διάνοιξη και υποστήριξη οπών επί πλακών Οπλισμένου Σκυροδέματος με μεταλλικές κατασκευές (για την τοποθέτηση εσωτερικών κλιμάκων, δημιουργία φωταγωγών κτλ)
 • Αφαίρεση εσωτερικών τοιχοπληρώσεων με στόχο την δημιουργία μεγάλων εσωτερικών χώρων χωρίς χωρίσματα 
 • Αφαίρεση εσωτερικών τμημάτων της φέρουσας τοιχοποιίας κτηρίων με στόχο την δημιουργία μεγάλων εσωτερικών χώρων χωρίς χωρίσματα 
 • Αφαίρεση εσωτερικών Στύλων Οπλισμένου Σκυροδέματος με στόχο την δημιουργία μεγάλων εσωτερικών χώρων χωρίς χωρίσματα 
 • Κατασκευή μεταλλικού φρεατίου ανελκυστήρα σε υφιστάμενο κτήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος
Επεμβάσεις στο εξωτερικό των Κτηρίων 
 • Μεταλλικές εξωτερικές κλίμακες και Κλιμακοστάσια
 • Απλοί και Κρεμαστοί Μεταλλικοί Πρόβολοι
 • Αντιστήριξη διατηρητέων όψεων με την χρήση μεταλλικών στελεχών
Έλεγχος στατικής επάρκειας υφιστάμενης κατασκευής Οπλισμένου Σκυροδέματος στην περίπτωση προσθήκης καθ’ ύψος ή και κατ’ επέκταση Μεταλλικού Φορέα σε αυτή 
 • Τρόποι απομείωσης της καταπόνησης Υφιστάμενων Κτηρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος κατά την προσθήκη σε αυτά Μεταλλικών Πρόσθετων καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση φορέων
 • Έλεγχος Στατικής Επάρκειας Υφιστάμενου Κτηρίου στην περίπτωση προσθήκης σε αυτό Μεταλλικού πρόσθετου φορέα (Βασικές Αρχές)
Προσθήκη Μεταλλικού φορέα επί υφιστάμενης κατασκευής Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Μόρφωση Μεταλλικών Φορέων που αφορούν σε καθ ‘ ύψος ή/και κατ’ επέκταση προσθηκών σε υφιστάμενες κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος
 • Σύνδεση Μεταλλικών Πρόσθετων Φορέων επί υφιστάμενων κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος
 • Αντισεισμική προστασία Μεταλλικών Πρόσθετων Φορέων 

 

Επιπλέον στοιχεία:
Εισηγητές:
 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό:

 • Σημειώσεις εισηγητού & επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό μετά το πέρας του σεμιναρίου.

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση:

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές  για κατόχους κάρτας ανεργίας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδεύσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνατότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.

 

Κόστος:Η βασική τιμή του σεμιναρίου είναι 110€. Για φοιτητές και νέους μηχανικούς (εντός 5ετίας από την κτήση του πτυχίου τους) η τιμή διαμορφώνεται στα 100€. Για όσους έχουν παρακολουθήσει έστω ένα, από τα σεμινάρια μας, η τιμή διαμορφώνεται στα 90€. Η ίδια τιμή (90€) ισχύει για κατόχους κάρτας ανεργίας καθώς και για όσους δηλώσουν συμμετοχή σε ομάδα 2 ή και περισσοτέρων ατόμων μαζί.
Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform