Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Επισκευές και Ενισχύσεις Φορέων Κτιρίων

Κωδικός:Eng082
Σεμινάριο:Επισκευές και Ενισχύσεις Φορέων Κτιρίων
Κατηγορία:Κατασκευαστικά
Διάρκεια:16 ώρες
Συνεδρίες (Sessions):4Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
Ημερομηνία έναρξης:1/10/2024
Ημερομηνία λήξης:10/10/2024
Αναλυτικό πρόγραμμα:
Ημερομηνία 'Ωρες
Τρίτη 01/10/2024 18:00-22:00
Πέμπτη 03/10/2024 18:00-22:00
Τρίτη 08/10/2024 18:00-22:00
Πέμπτη 10/10/2024 18:00-22:00

 

Εισηγητής:
Περιγραφή:

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου:

Στόχος του σεμιναρίου "Επισκευές και Ενισχύσεις Φορέων Κτιρίων" είναι να μεταδώσει στον μηχανικό τις γενικές αρχές που διέπουν την αποκατάσταση και την ενίσχυση δομικών φερόντων στοιχείων σε υφιστάμενα κτήρια με φέροντα οργανισμό (κυρίως) από οπλισμένο σκυρόδεμα και (δευτερευόντως) από φέρουσα τοιχοποιία, υπογραμμίζοντας στην κάθε περίπτωση τα κριτήρια επιλογής των υλικών αλλά και της μεθοδολογίας που πρέπει να εφαρμοστεί ώστε η επέμβαση να πραγματοποιηθεί με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο. Μέσα από πληθώρα αναλυτικών παραδειγμάτων που συνοδεύονται από φωτογραφίες και video slides, μεταφέρεται συσσωρευμένη εμπειρία έτσι ώστε ο μηχανικός να μπορεί να εκτιμήσει με ακρίβεια την αιτία και τον βαθμό/επικινδυνότητα της βλάβης (π.χ. λόγω χρόνιας διάβρωσης) ή/και της αστοχίας (π.χ. λόγω σεισμικής φόρτισης)  που έχει υποστεί ένα δομικό στοιχείο και να επιλέξει τον ορθότερο δυνατό τρόπο αποκατάστασης ή/και ενίσχυσης του, τόσο από στατικής όσο και από οικονομικής άποψης. Οι επεμβάσεις στατικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα κτήρια απαιτούν ολοκληρωμένη γνώση της στατικής λειτουργίας των υφιστάμενων δομικών στοιχείων αλλά και της συνολικής στατικής λειτουργίας των κτηρίων. Ως εκ τούτου κατά την παρουσίαση επιχειρείται η διασύνδεση των κατασκευαστικών λεπτομερειών και μεθοδολογιών που ακολουθούνται σε αντίστοιχες εργασίες με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις μελέτες στατικών επεμβάσεων σε υφιστάμενα κτήρια (ΚΑΝΕΠΕ, ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8). Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας σχετικά με τα δεδομένα που απαιτούνται για την βέλτιστη αντιμετώπιση αντίστοιχων καταστάσεων αλλά και την κρισιμότητα των αποφάσεων που καλείται να πάρει ένας μηχανικός κατά την μελέτη αλλά και την τεχνική διεκπεραίωση έργων αποκατάστασης και ενίσχυσης φορέων υφιστάμενων κτηρίων.  

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε φοιτητές και αποφοίτους σχολών Πολιτικών Μηχανικών καθώς και όλους όσους εμπλέκονται ενεργά στην επισκευή, ενίσχυση και στη συνολική διαχείριση έργων σε υφιστάμενα κτίρια.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Βασικές γνώσεις Οπλισμένου Σκυροδέματος.

Ύλη Αντικειμένου:

Παθολογία και Αποκατάσταση Διατομών Οπλισμένου Σκυροδέματος που έχουν υποστεί βλάβη

(Ενανθράκωση του Σκυροδέματος, Αποφλοίωση του Σκυροδέματος, Απολέπιση του Σκυροδέματος, Εκτίναξη Ακμών των Διατομών, Διείσδυση Χλωριόντων εντός του σώματος του Σκυροδέματος (Τρόποι Αφαίρεσης Χλωριόντων), Απομείωση του PHτου Σκυροδέματος (Τρόποι Επαναλκαλοποίησης του σκυροδέματος), Αποθέσεις Θειικών Αλάτων, Ανάπτυξη Έντονων Φαινομένων ανοδικής ή/και καθοδικής υγρασίας (Τρόποι Αφαίρεσης Υγρασίας από το σώμα του σκυροδέματος), Οξείδωση των χαλύβδινων οπλισμών των διατομών (Οξείδωση, Ηλεκτροχημική Διάβρωση), Ανάπτυξη πυρκαγιάς)

Αναλυτική παρουσίαση Εργασιών αποκατάστασης διατομών:

 • Χημική Αποκατάσταση του σκυροδέματος με την χρήση ειδικών βαμμάτων και κονιαμάτων
 • Μηχανική αποκατάσταση Διατομών με σφράγιση Ρηγματώσεων (Ρητινενέσεις, Τσιμεντενέσεις, Βλήτρα, Τζινέτια, Λάμες κ.α.)

 

Μέτρα προστασίας Οπλισμένου σκυροδέματος

Αναστολείς Διάβρωσης, Ορυκτά Πρόσμικτα, Οργανικές Επικαλύψεις, Υδατοστεγείς Μεμβράνες, Εμποτισμός σκυροδέματος με πολυμερή, Προστατευτικά επιστρώματα, Χρήση ανοξείδωτων χαλύβων, Καθοδική προστασία με τη χρήση Ηλεκτρικού Ρεύματος, Καθοδική προστασία με Τοποθέτηση Θυσιαζόμενων Ανοδίων για γαλβανική προστασία των χαλύβδινων οπλισμών

 

Αντιμετώπιση Φαινομένων Υγρασίας

Εφαρμογή ασταριών για στεγανοποίηση επιφανειών (π.χ. Aquadur), Εφαρμογή μονωτικών επιστρώσεων υλικών πολυουρεθανικής βάσης (π.χ. Hyperdesmo), Κατηγορίες ασφαλτικών μεμβρανών και εφαρμογή τους (Πλαστομερή APP, Ελαστομερή DIENκτλ.), Εφαρμογή υλικών εμποτισμού του σκυροδέματος με ανάπτυξη κρυστάλλων  (π.χ. Penetron), Αντιμετώπιση Ανοδικής υγρασίας με συστήματα δημιουργίας χημικού φράγματος στο πόδα των τοιχοπληρώσεων (π.χ. Sikamursystem, Silaniabondκτλ), Κατασκευαστικοί κανόνες ανάσχεσης του φαινομένου της ανοδικής υγρασίας, Εφαρμογή στεγανωτικών υλικών τσιμεντοειδούς βάσης

 

Γενικές Αρχές και Μορφές Ενισχύσεων Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος 

 • Ενισχύσεις με μεταλλικά τεμάχια  
 • Ενισχύσεις με έγχυτο σκυρόδεμα
 • Ενισχύσεις με Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (Gunite)
 • Ενισχύσεις με τη Χρήση σύνθετων υλικών (Ανθρακόλαμες, FRPs)
 • Κριτήρια επιλογής της κάθε περίπτωσης ενίσχυσης
 • Βλητρώσεις – Συνεργασία τιθέμενου και υφιστάμενου οπλισμού
 • Συνεργασία και συνάφεια του επιλεγόμενου υλικού ενίσχυσης (στην κάθε περίπτωση) με το υφιστάμενο σκυρόδεμα
 • Ενίσχυση υφιστάμενης θεμελίωσης

 

Γενικές Αρχές και Μορφές Ενισχύσεων Κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία 

 • Φέρουσα τοιχοποιία από λιθοδομή
 • Φέρουσα τοιχοποιία από συμπαγείς οπτοπλίνθους
 • Φέρουσα τοιχοποιία από διάτρητους οπτοπλίνθους
 • Φέρουσα τοιχοποιία από τσιμεντόλιθους
 • Ενίσχυση με μεταλλικά τεμάχια – Με έγχυτο σκυρόδεμα – Με Gunite– Με σύνθετα υλικά.(Βασικές αρχές επιλογής του υλικού και της μεθοδολογίας εφαρμογής της ενίσχυσης στην κάθε περίπτωση)
 • Αποκατάσταση διαφραγματικής λειτουργίας στις στάθμες του κτηρίου
 • Εφαρμογή RobotΑγκυρίων
 • Δημιουργία φωλιών για την εφαρμογή των οπλισμών ενίσχυσης
 • Ενίσχυση υφιστάμενης θεμελίωσης

Αναλυτική παρουσίαση Ενισχύσεων

Διατμητική και Καμπτική ενίσχυση φερόντων στοιχείων με εφαρμογή :

 • Μεταλλικών Κλωβών
 • Ανθρακολαμών
 • Υφασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή
 • Μανδυών Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Βαρέων Σιδηρών αντισεισμικών κατακόρυφων διαγωνίων
 • Εφεδράνων (Μηχανικών, Ελαστομεταλλικών)
 • Βασικές αρχές επιλογής του υλικού και της μεθοδολογίας εφαρμογής της ενίσχυσης στην κάθε περίπτωση

Αρχές Μόρφωσης φορέων προσθηκών (καθ' ύψος και κατ' επέκταση) σε υφιστάμενα κτήρια

 • Προσθήκη φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Προσθήκη μεταλλικών κατασκευών
 • Προσθήκη σύμμικτων κατασκευών
 • Προσθήκη φερουσών τοιχοποιιών
 • Προτεινόμενοι άξονες ενίσχυσης του υφιστάμενου φορέα στην κάθε περίπτωση
 • Προτεινόμενοι άξονες ενίσχυσης υφιστάμενου φορέα λόγω αλλαγής χρήσης (Σπουδαιότητα κτηρίου, Μεταβολή της φόρτισης του κτλ)

 

Επιπλέον στοιχεία:
Εισηγητές:
 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
Εκπαιδευτικό υλικό : 
 • Σημειώσεις εισηγητή & επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό μετά το πέρας του σεμιναρίου.
Ειδικές προσφορές - Επιδότηση : 
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές  για κατόχους κάρτας ανεργίας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνατότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.
Κόστος:Η βασική τιμή του σεμιναρίου είναι 250€. Για φοιτητές και νέους μηχανικούς (εντός 5ετίας από την κτήση του πτυχίου τους) η τιμή διαμορφώνεται στα 225€. Για όσους έχουν παρακολουθήσει έστω ένα, από τα σεμινάρια μας, η τιμή διαμορφώνεται στα 200€. Η ίδια τιμή (200€) ισχύει για όσους δηλώσουν συμμετοχή σε ομάδα 2 ή και περισσοτέρων ατόμων μαζί.
Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform