Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Μελέτη Μεταλλικών με Fespa

Κωδικός:Eng019
Τίτλος:Μελέτη Μεταλλικών με Fespa
Κατηγορία:Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας
Διάρκεια:20 ώρεςΕκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Τρόπος Διεξαγωγής:ClassRoom Training
 
Περιγραφή:
Μελέτη Μεταλλικών με Fespa

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου

Στόχος του Σεμιναρίου "Μελέτη Κατασκευών από Χάλυβα με FESPA" είναι να εισάγει το μηχανικό στην πρακτική εκπόνηση στατικών μελετών κατασκευών από χάλυβα. Αυτό επιτυγχάνεται με την παράλληλη εκμάθηση και χρήση του προγράμματος FESPA M. Ο νέος μηχανικός έρχεται σε επαφή πέρα από το πρόγραμμα με τον κανονισμό EC3 καθώς και με τον τρόπο που αυτοί εφαρμόζονται στην πράξη. Γίνεται αναφορά σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και στις απαιτήσεις των πολεοδομικών γραφείων. Ο κάθε μηχανικός εκπονεί την μελέτη του στον προσωπικό του υπολογιστή με την καθοδήγηση του εισηγητή, ο οποίος μέσα από την πείρα του, του λύνει τις αναπτυσσόμενες απορίες. Παράλληλα γίνεται προαιρετική πρακτική εξάσκηση και "στο σπίτι".
 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε φοιτητές και απόφοιτους ΑΤΕΙ και ΑΕΙ πολιτικών μηχανικών καθώς και έμπειρους μελετητές που θέλουν να εμβαθύνουν στα νέα δεδομένα.
 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Βασικές γνώσεις στατικής, μεταλλικών και χειρισμού υπολογιστή

Ύλη Σεμιναρίου:

Εισαγωγή στο περιβάλλον του προγράμματος

 • Οντότητες, Εντολές, Παράμετροι
 • Αρχικές τιμές παραμέτρων
 • Εργαλεία, Διαφανή, Όροφοι, Υψόμετρα
 • Κάνναβος, Έλξεις
 • Επικοινωνία με άλλα προγράμματα (dxf)

Στατικό σύστημα / Γραφική εισαγωγή μοντέλου

 • Κόμβοι, Μέλη, Ονοματολογία
 • Καθολικό και τοπικό σύστημα συνταγμένων
 • Γενικές παράμετροι του κτιρίου
 • Βαριές (σύμμικτες) και ελαφριές μεταλλικές κατασκευές
 • Επιλογή στατικού συστήματος (πλαίσια, δικτυώματα)
 • Το διδιάστατο ή τριδιάστατο προσομοίωμα του φορέα
 • Τρόποι παραλαβής κατακόρυφων και οριζόντιων φορτίων
 • Επιλογή μεθόδου ανάλυσης (δυναμική, απλοποιημένη φασματική)
 • Συντελεστές συμπεριφοράς κτιρίου (qx, qz)
 • Πλάκες και συνδεσμολογία πλακών
 • Υποστύλωμα και κόμβοι υποστυλώματος
 • Λοιποί κόμβοι
 • Δοκοί και είδη δοκών
 • Κύριες και δευτερεύουσες δοκοί (τεγίδες, μηκίδες)
 • Κατακόρυφοι και οριζόντιοι διαγώνιοι σύνδεσμοι
 • Σύνδεσμοι τύπου Λ με και χωρίς εκκεντρότητα
 • Μέλη με αρθρώσεις στα άκρα τους
 • Λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης (C & Z)
 • Περιγραφή επίπεδου δικτυώματος

Φόρτιση μεταλλικών φορέων

 • Βασικές αρχές σχεδιασμού και δράσεις (ΒΔ'45, ΕC1)
 • Πρόσθετες δράσεις φορτίων (χιόνι, άνεμος)
 • Εισαγωγή νέων συνδυασμών δράσεων
 • Σεισμικές δράσεις
 • Δράσεις ατελειών
 • Αυτόματη παραγωγή συνδυασμών δράσεων (κατά EC 0)
 • Αυτόματη παραγωγή φορτίων ανέμου (κατά EC 1) σε 4 διευθύνσεις και φορτίων χιονιού (στέγης)

Παραγωγές / Επίλυση / Έλεγχοι

 • Παραγωγές, Εντολές και παράμετροι
 • Προσαρμογή δοκών και άλλοι αυτοματισμοί
 • Μαζική αλλαγή διατομών
 • Παραγωγή ορόφων και θεμελίωσης
 • Παράμετροι επίλυσης
 • Μηνύματα λαθών (λογικά / στατικής / ελέγχου μελών)
 • Έλεγχος ευστάθειας φορέα, Αμετάθετα πλαίσια
 • Κατάταξη διατομών (κλάση)
 • Έλεγχοι έναντι οριακών καταστάσεων αστοχίας (EC3)
 • Ισοδύναμο μήκος λυγισμού θλιβόμενων μελών, Συντελεστές k και a0
 • Εφελκυσμός, Θλίψη, Διάτμηση, Κάμψη, Στρεπτοκαμτικός λυγισμός
 • Συντελεστές εκμετάλλευσης διατομής
 • Έλεγχοι λειτουργικότητας (βέλη κάμψης)

Πίνακες / Τριδιάστατο 3dv / Τριδιάστατο 3Δ

 • Έλεγχος και μαζικές αλλαγές μέσω πινάκων
 • Όψεις, Στροφές
 • Πληροφορίες κόμβου και μέλους
 • Απεικόνιση μελών βάσει είδους
 • Αναζήτηση κόμβου και μέλους
 • Παραμορφώσεις, Κίνηση φορέα, Έλεγχος μετατοπίσεων
 • Διαγράμματα εντατικών μεγεθών, Επιλογή μελών
 • Επιλογή περιοχής εμφάνισης
 • Αποθήκευση παραμορφώσεων / διαγραμμάτων
 • Αποθήκευση όψεων

Τεύχος αποτελεσμάτων

 • Ερμηνεία αποτελεσμάτων, Έλεγχοι μελών
 • Συνοπτική παρουσίαση επάρκειας μελών από δομικό χάλυβα
 • Προτεινόμενες διατομές μελών, Βελτιστοποίηση φορέα
 • Ενότητες και φίλτρα για εκτύπωση
 • Έλεγχος συνδέσεων
 • Κοχλιωτές και συγκολλητές συνδέσεις
 • Είδη συνδέσεων (ροπής, τέμνουσας, αξονικής)
 • Ενίσχυση συνδέσεων
 • Στροφική δυσκαμψία συνδέσεων
 • Εξαγωγή σκαριφήματος σύνδεσης

Τελική παρουσίαση / Σχεδίαση

 • Γραμμικές οντότητες (γραμμή, κείμενο, διαστάσεις)
 • Επεξεργασία κάτοψης
 • Χρώματα (οθόνης / πενών / εκτύπωσης)
 • Μέσο σχεδίασης, Μέγεθος χαρτιού, Καθορισμός εκτυπωτή
 • Προσθήκη, Κίνηση, Αλλαγή κλίμακας οικοδομής
Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα:

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου

 • Εκπόνηση μελετών κτηρίων από χάλυβα
 • Εφαρμογή του κανονισμού EC3
 • Εκμάθηση του λογισμικού Fespa
 • Εξοικείωση με απαιτήσεις πολεοδομίας
 • Σύνδεση θεωρητικών γνώσεων με πραγματικές μελέτες

 

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα
Επιπλέον στοιχεία:
Μελέτη Μεταλλικών με Fespa

 

Εισηγητές

Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
 

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

 

Ειδικές προσφορές- Επιδότηση : 

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνατότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-5765311 ή ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform