Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (Διαδικασία, Υπόχρεοι, Δικαιολογητικά)

Κωδικός:Eng094
Σεμινάριο:Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (Διαδικασία, Υπόχρεοι, Δικαιολογητικά)
Κατηγορία:Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά
Διάρκεια:6 ώρες
Συνεδρίες (Sessions):2Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
Ημερομηνία έναρξης:16/9/2024
Ημερομηνία λήξης:18/9/2024
Αναλυτικό πρόγραμμα:
Ημερομηνία 'Ωρες
Δευτέρα 16/9/2024 18:00-21:00
Τετάρτη 18/9/2024 18:00-21:00

 

Εισηγητής:
Περιγραφή:

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου :

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εισάγει τον μηχανικό στην έννοια της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ) / Αυτοτελούς Διηρημένης ιδιοκτησίας και στη χρήση της πλατφόρμας του ΤΕΕ, με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικών πληρότητας ταυτότητας κτιρίου και βεβαιώσεων για την διενέργεια δικαιοπραξιών.Παρουσιάζεται η σχετική νομοθεσία (Κεφάλαιο Δεύτερο Β’ Τμήματος Ν.4495/17 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ, άρθρα 52-63) όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα με τους Ν.4643/19, 4759/20 και 4787/21, καθώς και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.Στη συνέχεια, αναλύονται οι σημαντικότερες έννοιες που είναι : Ο σκοπός της ΗΤΚ, λόγοι συμπλήρωσης ηλεκτρονικής ταυτότητας (από πού προκύπτει η υποχρέωση – προθεσμίες), ορισμοί, διαδικασία υποβολής, υπόχρεοι, απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης, γίνεται αναφορά στις σημαντικότερες έννοιες που αποτελούν τα απαραίτητα στοιχεία της συμπλήρωσης της ΗΤΚ (όπως σύσταση οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας, νομιμοποιητικά στοιχεία, συνιδιοκτήτες κλπ).Στη συνέχεια μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων γίνεται η εκμάθηση στη  χρήση της πλατφόρμας του ΤΕΕ, καθώς και πλήρης αναφορά σε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Παρουσιάζονται παραδείγματα που αφορούν σε :

-  Αδόμητο οικόπεδο

-  Κτίριο εντός οικοπέδου, χωρίς ύπαρξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας

-  Διαμέρισμα (οριζόντια ιδιοκτησία)

(Το υλικό των παραδειγμάτων θα δοθεί στους συμμετέχοντες με τη μορφή αρχείων - printscreens). Επίσης θα δοθεί σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας καθώς και μια λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός να ζητήσει από τον υπόχρεο.

Σε ποιους απευθύνεται : Απευθύνεται σε Πολιτικούς και Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, καθώς και σε Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν και να ασχοληθούν με την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων 

Προαπαιτούμενες γνώσεις : Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου

 

 

Ύλη Αντικειμένου:

1. Παρουσίαση νομοθεσίας

 •  Σκοπός
 •  Ορισμοί
 •  Συμπλήρωση – έκδοση πιστοποιητικών
 •  Έναρξη / προθεσμίες
 •  Διαδικασία υποβολής ΗΤΚ
 •  Υπόχρεοι
 •  Έντυπα

 

2. Παραδείγματα χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
 •   Αδόμητο οικόπεδο
 •   Κτίριο εντός οικοπέδου, χωρίς ύπαρξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας
 •   Διαμέρισμα (οριζόντια ιδιοκτησία)

 

 

 

Επιπλέον στοιχεία:

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου :

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης  Engineering  Intelligence.
 • Έκπτωση 20% σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας.

Εκπαιδευτικό υλικό:

 • Σημειώσεις εισηγητή,  η σχετική νομοθεσία και τα επεξηγηματικά παραδείγματα, σε ηλεκτρονική μορφή.

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση :

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές  για κατόχους κάρτας ανεργίας.
Κόστος:Η βασική τιμή του σεμιναρίου είναι 90€. Για φοιτητές και νέους μηχανικούς (εντός 5ετίας από την κτήση του πτυχίου τους) η τιμή διαμορφώνεται στα 80€. Για όσους έχουν παρακολουθήσει έστω ένα, από τα σεμινάρια μας, η τιμή διαμορφώνεται στα 70€. Η ίδια τιμή (70€) ισχύει για όσους δηλώσουν συμμετοχή σε ομάδα 2 ή και περισσοτέρων ατόμων μαζί.
Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform