Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Διαδικασία αδειοδότησης χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Κωδικός:Eng076
Θέμα:Διαδικασία αδειοδότησης χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Κατηγορία:Οικονομία – Διοίκηση
Διάρκεια:6 ώρεςΔήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
Πόλη:Αθήνα
Ημερομηνία έναρξης:8/5/2020
Ημερομηνία λήξης:8/5/2020
Ώρες Διεξαγωγής:16:00-22:00
Εισηγητής:
Περιγραφή:

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου :

Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση του τρόπου αδειοδότησης χώρων – καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται αλλά και οι πρόνοιες που πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο υπεύθυνος μηχανικός. Ξεκινώντας από τη παρουσίαση της σχετικής νομοθεσίας, το σεμινάριο εξειδικεύει ανάλογα με το είδος της επιχείρησης που αδειοδοτείται, στις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν και στις τυχόν κατασκευαστικές επεμβάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στο χώρο, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με την αδειοδότηση και την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το πρότυπο ISO 22000 – HACCP καθώς και οι απαιτήσεις για την κτήση του όπως  και τα είδη των επιχειρήσεων που το χρειάζονται. Τέλος παρουσιάζονται σύντομα case studies (παραδείγματα), της μεθοδολογίας έκδοσης αδείας αλλά και των κρισίμων σημείων κατά την προετοιμασία της.   

Σε ποιους απευθύνεται :

Σε φοιτητές και απόφοιτους μηχανικούς ΑΤΕΙ και ΑΕΙ, όλων των ειδικοτήτων που θέλουν γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στη διαδικασία και στα απαιτούμενα για την έκδοση άδειας λειτουργίας ενός χώρου υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και για τα πιστοποιητικά ποιότητας που ενδεχομένως απαιτούνται και ο τρόπος απόκτησης τους. Επίσης σε κάθε ενδιαφερόμενο σύμβουλο ή επενδυτή ο οποίος επιθυμεί να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.
 

Ύλη Αντικειμένου:

o Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 2161/2017

 • Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί
 • Άδεια ίδρυσης & λειτουργία
 • Γενικοί όροι & προϋποθέσεις
 • Κατηγορίες επιχειρήσεων
 • Ειδικοί όροι & Προϋποθέσεις
 • Υγειονομικοί έλεγχοι
 • Κυρώσεις - Πρόστιμα

o Απαιτήσεις Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 - HACCP

 • Απαιτήσεις εγκαταστάσεων – χώρων - υποδομών
 • Προαπαιτούμενα
 • Προδιαγραφές εφαρμογών
Επιπλέον στοιχεία:

Εισηγητές:

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό :

 • Μπλοκ σημειώσεων και στυλό.
 • Σημειώσεις εισηγητή & επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό μετά το περάς του σεμιναρίου.

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση :

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνάτότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,24%)

 

Κόστος:Η βασική τιμή του σεμιναρίου είναι 100€. Για φοιτητές και νέους μηχανικούς (εντός 5ετίας από την κτήση του πτυχίου τους) η τιμή διαμορφώνεται στα 90€. Για όσους έχουν παρακολουθήσει έστω ένα, από τα σεμινάρια μας, η τιμή διαμορφώνεται στα 80€. Η ίδια τιμή (80€) ισχύει για όσους δηλώσουν συμμετοχή σε ομάδα 2 ή και περισσοτέρων ατόμων μαζί.
Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform