Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Εγκατάσταση Κτιριακών Φ/Β Συστημάτων & συστήματα Net Metering

Κωδικός:Eng054
Τίτλος:Εγκατάσταση Κτιριακών Φ/Β Συστημάτων & συστήματα Net Metering
Κατηγορία:Ενεργειακά
Διάρκεια:5 ώρεςΕκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Τρόπος Διεξαγωγής:ClassRoom Training
 
Περιγραφή:

Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε οροφές

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου:

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναλύσει και να παρουσιάσει πλήρως όλες τις παραμέτρους που αφορούν & επηρεάζουν τη σωστή εγκατάσταση ενός Φ/Β συστήματος, στην οροφή ή τη στέγη ενός κτηρίου. Ξεκινώντας από μία σύντομη παρουσίαση του υπάρχοντος καθεστώτος της αγορά των κτιριακών Φ/Β, παρουσιάζονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν καθώς και οι λεπτομέρειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την εγκατάσταση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται διεξοδικά όλα τα βήματα της εγκατάστασης καθώς και τα διάφορα υλικά που απαιτούνται, ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης, όπως επίσης και όλες οι κρίσιμες τεχνικές λεπτομέρειες & μέριμνες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ακολούθως αναλύονται οι παράμετροι που βοηθούν στην επιλογή του εξοπλισμού και παρουσιάζονται όλα τα κρίσιμα σημεία της χρηματοοικονομικής αξιολόγησης της εγκατάστασης, αλλά και η επίδραση του πόσο σωστά μελετημένη και υλοποιημένη είναι μία εγκατάσταση, σε σχέση με την απόδοση της. Τέλος γίνεται αναλυτική παρουσίαση των προγραμμάτων ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), η διαδικασία και τα στάδια αδειοδότησης μίας net metering εγκατάστασης καθώς και η χρηματοοικονομική της αξιολόγηση. Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με τη συνδυασμένη χρήση πλούσιου φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού από  υλοποιημένα έργα.   


Σε ποιους απευθύνεται:

Σε φοιτητές και απόφοιτους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, που θέλουν γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στην εγκατάσταση κτιριακών φωτοβολταικών και στην αξιοποίηση προγραμμάτων Net Metering. Επίσης σε κάθε ενδιαφερόμενο τεχνικό, εγκαταστάτη, σύμβουλο, επενδυτή ο οποίος επιθυμεί να ενημερωθεί ή να ασχοληθεί με το αντικείμενο των κτιριακών φωτοβολταϊκών και το net metering.


Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Ύλη Σεμιναρίου:

Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε οροφές

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ Φ/Β

 • Εισαγωγή στα φωτοβολταϊκά συστήματα
 • Κατανομή Φ/Β σε Ελλάδα- Ευρώπη
 • Τάσεις της αγοράς στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία
 • Αποκέντρωση στην παραγωγή ενέργειας – Τα Φ/Β συστήματα στα κτίρια
 • Net Metering - Βασικά Χαρακτηριστικά
 • Virtual Net Metering - Βασικά Χαρακτηριστικά
 • Οφέλη και πλεονεκτήματα μίας Net Metering εγκατάστασης


2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ Φ/Β

 • Ιδιαιτερότητες Μελέτης και Χωροθέτησης
 • Βήματα Ορθής Κοστολόγησης
 • Διαδικασία Σύνταξης της  Προσφοράς
 • Τα Στάδια Αδειοδότησης των Έργων Net Metering


3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 • Έδραση – Μόνωση - Στήριξη – Βάσεις
 • Τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών πλαισίων (Panels) & Inverters
 • Σύνδεση Καλωδίων – Εργαλεία - Τοποθέτηση πίνακα - Έργα Διασύνδεσης
 • Τελικός Έλεγχος Εγκατάστασης (Testing & Commissioning)
 • Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ - Net Metering


4. ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 • Προετοιμασία και έλεγχος ταράτσας- στέγης - στεγάστρου - carpark
 • Μονώσεις - Πάκτωση στήριξης
 • Παράδοση - Παραλαβή Οροφής μετά την Εγκατάσταση
 • Στατική αντοχή - Ανεμοπιέσεις
 • Έλεγχος λειτουργίας - συντήρηση
 • Τηλεπαρακολούθηση - Monitoring


5. «ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ» ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

 • Σύγκριση τεχνικών χαρακτηριστικών panels/ inverters και βάσεων στήριξης  
 • Keypoints πωλήσεων Net Metering Συστημάτων
 • Σύνταξη Ορθής Σύμβασης Εργολαβίας και Συντήρησης
 • Χρηματοδότηση - Ασφάλιση Έργου
 • Χρηματορροές- Αξιολόγηση Επένδυσης Net Metering


6. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 • Μελέτη Εφαρμογής
 • Ενδεικτικά Case studies και Φωτογραφίες
 • Ερωτήσεις - Επίλυση αποριών
Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα:

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου:

 • Γνωριμία και εξοικείωση με τον τομέα των Φ/Β συστημάτων στα κτήρια.
 • Ικανότητα σωστής αξιολόγησης τοποθεσίας και αντίληψης όλων των πιθανών προβλημάτων που μπορούν να εμφανιστούν κατά την εγκατάσταση.
 • Ικανότητα κατάθεσης σωστών & ολοκληρωμένων προσφορών για κτηριακά Φ/Β έργα.
 • Βελτιστοποίηση ποιότητας των παραδιδόμενων έργων. Ικανοποίηση τελικού πελάτη & αύξηση των πωλήσεων.


Πλεονεκτήματα σεμιναρίου: 

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με  σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα
Επιπλέον στοιχεία:

Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε οροφές

Εισηγητές:

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

 

Εκπαιδευτικό υλικό:

 • Σημειώσεις εισηγητή & επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό μετά το πέρας του σεμιναρίου.


Ειδικές προσφορές - Επιδότηση:

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνατότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-5765311 ή ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform