Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Green Energy Lab

Κωδικός:Eng057Ύλη Σεμιναρίου
Ύλη Σεμιναρίου
Τίτλος:Green Energy Lab
Κατηγορία:Ενεργειακά
Διάρκεια:16 ώρεςΕκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Τρόπος Διεξαγωγής:Conference Hall Training
 
Περιγραφή:

Στόχος-Αντικείμενο σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναλύσει και να παρουσιάσει επιστημονικά αλλά και τεχνικά τις τρεις μορφές ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκά – Βιοκαύσιμα – Γεωθερμία) , που θα πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια στην ενεργειακή αγορά. Έχοντας παρατηρήσει ότι η ενημέρωση πολλών επαγγελματιών του χώρου για τα συγκεκριμένα αντικείμενα είναι πολλές φορές λειψή και προερχόμενη από πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους πηγές (π.χ. εκθέσεις, εταιρικές προϊοντικές παρουσιάσεις, δημοσιεύσεις – άρθρα, βιβλία κλπ), αποφασίσαμε να ετοιμάσουμε ένα εκπαιδευτικό πακέτο το οποίο να παρουσιάζει κατανοητά και τεκμηριωμένα τα ανωτέρω αντικείμενα. Έτσι λοιπόν οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν σε βάθος τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες όλων των μορφών ΑΠΕ και ταυτόχρονα θα ενημερωθούν από εξειδικευμένους επαγγελματίες για τις πρακτικές εφαρμογές τους και τους νέους ορίζοντες που ανοίγουν στην ιδιαίτερα απαιτητική σήμερα, ενεργειακή αγορά. Ταυτόχρονα μέσα από τις παρουσιάσεις θα αναδειχθεί και η συνεισφορά των ανωτέρω ΑΠΕ στο περιβάλλον αλλά και στην εξοικονόμηση ενέργειας – χρήματος που μπορούν να προσφέρουν. Προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την πρακτική αξία των εισηγήσεων, σε κάθε θεματική ενότητα έχουμε φροντίσει να υπάρχουν παραδείγματα εφαρμογής των συγκεκριμένων ΑΠΕ, ούτως ώστε ο εκπαιδευόμενος πέραν από τη θεωρητική κατάρτιση να λαμβάνει και μία πλήρη εικόνα υλοποίησης έργων. Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με τη συνδυασμένη χρήση υποδειγμάτων μελετών, σχεδίων και φωτογραφικού - οπτικοακουστικού υλικού από  υλοποιημένα έργα.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε φοιτητές και απόφοιτους μηχανικούς ΑΤΕΙ και ΑΕΙ, όλων των ειδικοτήτων που θέλουν να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στην αγορά των παρουσιαζόμενων ΑΠΕ. Επίσης σε κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία του χώρου της ενέργειας, (τεχνικό, εγκαταστάτη, σύμβουλο, επενδυτή κλπ) ο οποίος επιθυμεί να ενημερωθεί ή να ασχοληθεί με κάποιο ή και με όλα τα προσφερόμενα αντικείμενα.

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Ύλη Σεμιναρίου:

1η ΗΜΕΡΑ - ΜΕΡΟΣ A’ - ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - Η ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (PELLETS) ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 • Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες της ακατέργαστης βιομάζας
 • Τα είδη και οι τεχνολογίες παραγωγής βιοκαυσίμων
 • Τεχνολογίες καύσης βιομάζας – εφαρμογές σε οικιακή κλίμακα
 • Case Study : Η συσσωμάτωση βιομάζας για την παραγωγή πελετών (pellets) και η χρήση τους ως στερεό καύσιμο σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης
 • Τεχνολογία συσσωμάτωσης βιομάζας – Προοπτικές και προβλήματα
 •  Παράδειγμα εργοστασίου παραγωγής πελετών
 •  Προδιαγραφές πελετών και πρόσφατη νομοθεσία
 •  Καύση πελετών σε οικιακή κλίμακα – Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα
 •  Θέματα αποθήκευσης, διαχείρισης και διανομής πελετών στην αγορά – καταναλωτές
 •  Ενδεικτικά οικονομικά στοιχεία

 

 1η ΗΜΕΡΑ – ΜΕΡΟΣ Β’  - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ (SOLAR TRACKERS)

 • Ηλιακή Ακτινοβολία
 •  Η θέση του ήλιου στον ορίζοντα – Ηλιακή Γεωμετρία
 •  Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας και οι τρόποι εκμετάλλευσης της
 • Φωτοβολταϊκά συστήματα
 •  Χαρακτηριστικά Φωτοβολταϊκών Πλαισίων
 •  Μετατροπείς τάσης – ρεύματος (inverters)
 •  Τρόποι στήριξης των Φ/Β συστημάτων
 • Ηλιακοί Ιχνηλάτες (Solar Trackers)
 •  Τι είναι ο Ηλιακός Ιχνηλάτης (Solar Tracker)

Κατηγορίες Trackers – Χαρακτηριστικά

Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα σε σχέση με τις επίγειες εγκαταστάσεις

 • Case Study : Φωτοβολταϊκό πάρκο με Tracking System
 •  Καταλληλότητα χώρου εγκατάστασης
 •  Διαστασιολόγηση – χωροθέτηση
 •  Γείωση και αντικεραυνική προστασία
 •  Συναρμολόγηση Tracker
 •  Ολοκλήρωση έργου – σύνδεση με το δίκτυο
 •  Έλεγχος & εποπτεία εγκατάστασης – Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

 

2η ΗΜΕΡΑ – ΜΕΡΟΣ Γ’  - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 

 • Εισαγωγή στα ηλεκτρολογικά κυκλώματα
 • Σχεδιασμός Φ/Β συστημάτων
 • Ηλεκτρικός πίνακας Φ/Β συστήματος
 • Καλώδια Συνεχούς και Εναλλασσόμενου ρεύματος (DC/AC)
 • Γειώσεις σε Φ/Β συστήματα
 • Αντικεραυνική προστασία
 • Παραδείγματα υπολογισμού ηλεκτρικών μεγεθών

 
2η ΗΜΕΡΑ – ΜΕΡΟΣ Δ’  - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

 • Περιγραφή της έννοιας «γεωθερμία» και «αβαθής γεωθερμία»
 • Συνοπτική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου
 • Στοιχεία κατασκευής και τύποι συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας
 • Περιγραφή εφαρμογών αβαθούς γεωθερμίας στα σύγχρονα κτίρια
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού των συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας
 • Case Study: Σχεδιασμός κατακόρυφου συστήματος αβαθούς γεωθερμίας
Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα:

 

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου

 •  Εξοικείωση με τις έννοιες και την χρηστικότητα των ΑΠΕ που παρουσιάζονται.
 • Κατανόηση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών ωφελειών των συστημάτων ΑΠΕ που παρουσιάζονται.
 • Κατανόηση των βασικών παραμέτρων σχεδιασμού και εγκατάστασης των συγκεκριμένων συστημάτων.
 • Διεύρυνση γκάμας προσφερόμενων λύσεων σε πελάτες οι οποίοι επιθυμούν αναβάθμιση του ενεργειακού δυναμικού σε κτήρια (φωτοβολταϊκά – βιοκαύσιμα – γεωθερμία).
 • Διεύρυνση προσφερόμενων λύσεων σε πελάτες οι οποίοι επιθυμούν την επένδυση σε διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα (TrackingSystems).

 

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με  σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα
Επιπλέον στοιχεία:

Εισηγητές

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις εισηγητών
 • Επιπρόσθετο υλικό σε ψηφιακή μορφή, μετά το πέρας της εκπαίδευσης

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνατότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-5765311 ή ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform