Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

H Ψηφιακή Παρουσία της Επιχείρησης μου στο Διαδίκτυο

Κωδικός:Eng087
Θέμα:H Ψηφιακή Παρουσία της Επιχείρησης μου στο Διαδίκτυο
Κατηγορία:Οικονομία – Διοίκηση
Διάρκεια:8 ώρεςΔήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
Πόλη:Αθήνα
Ημερομηνία έναρξης:13/10/2018
Ημερομηνία λήξης:13/10/2018
Ώρες Διεξαγωγής:10:00 - 18:00
Εισηγητής:
Περιγραφή:

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου :Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων & ελεύθερους επαγγελματίες με σκοπό τους ενημερώσει για το σύνολο των παραμέτρων που καθορίζουν την «ψηφιακή παρουσία» μιας επιχείρησης ή μιας επαγγελματικής δραστηριότητας στην «Ψηφιακή Εποχή». Αφού προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά & οι τάσεις της «Ψηφιακής Εποχής» γίνεται αναφορά στα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την «Ψηφιακή Παρουσία» μιας επιχείρησης, προσδιορίζοντας τη χρησιμότητα & τη σημαντικότητα καθενός από αυτά (websites, mobileapps, social media, directory listings, Search Engine presence, κλπ). Μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της διαδικτυακής παρουσίας μιας επιχείρησης είτε μέσα από ένα website, είτε μέσα από τη χρήση μιας mobile επιχειρηματικής εφαρμογής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατανόηση των βασικών στοιχείων λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο και τον τρόπο με τον οποίο δεικτοδοτούν το περιεχόμενο των websites. Αναλύονται διεξοδικά οι παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση ενός websiteστα αποτελέσματα μιας αναζήτησης και παρουσιάζονται οι τρόποι ορθής καταχώρισης & βελτιστοποίησης της θέσης ενός siteστις μηχανές αναζήτησης. Το σεμινάριο ολοκληρώνεται παραδίδοντας στους συμμετέχοντες ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της τρέχουσας κατάστασης της «Ψηφιακής Παρουσίας» της επιχείρησής τους ώστε να εντοπίσουν πιθανές αδυναμίες και να σχεδιάσουν την υλοποίηση των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών.

Σε ποιους απευθύνεται :  Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και ελεύθερους επαγγελματίες.

Προαπαιτούμενες γνώσεις : Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, παρά οι βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και διαδικτύου.

Ύλη Αντικειμένου:

Ψηφιακή εποχή

 • Χαρακτηριστικά & ιδιαιτερότητες
 • Καταναλωτικές τάσεις - Χρήσιμα στατιστικά στοιχεία
 • Εργαλεία επιχειρηματικής ενημέρωσης
 • Αναζήτηση τάσεων που αφορούν την Αγορά μου

Επιχειρηματική Ψηφιακή Παρουσία

 • Συστατικά στοιχεία (web sites, mobile apps, social media, directory listings, Search Engine presence, κλπ)
 • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά & αναγκαιότητα χρήσης κάθε μέσου
 • Σύνθεση της σωστής «Ψηφιακής Παρουσίας»
 • Ενσωμάτωση «Ψηφιακής Παρουσίας» στη συνολική εταιρική εικόνα
 • Ανάγκες επικοινωνίας, συντήρησης & επέκτασης

Η webπαρουσία της επιχείρησής μου

 • Χρειάζομαι ή δεν χρειάζομαι website;
 • Τι πρέπει να περιέχει το web site της επιχείρησης μου
 • Ποια τα χαρακτηριστικά ενός «καλού» website;
 • Τι πρέπει να προσέξω όταν θα κατασκευάσω ή θα ανακατασκευάσω το site της επιχείρησής μου;
 • Checklist επιτυχημένης λειτουργίας ενός website
 • Μέτρηση απόδοσης – παρακολούθηση επισκεψιμότητας ενός Website
 • Ποιοτικοί δείκτες επιτυχούς λειτουργίας ενός website– Πλάνο αναθεωρήσεων, διορθώσεων, βελτιώσεων

Η mobileπαρουσία της επιχείρησής μου

 • Χρειάζομαι ή δεν χρειάζομαι mobileapp;
 • Τι πρέπει να περιέχει το mobileapp της επιχείρησης μου
 • Ποια τα χαρακτηριστικά ενός «καλού» mobileapp;
 • Τι πρέπει να προσέξω όταν θα κατασκευάσω ή θα ανακατασκευάσω το mobileappτης επιχείρησής μου;
 • Checklist επιτυχημένης λειτουργίας ενός mobileapp
 • Μέτρηση απόδοσης – παρακολούθηση χρήσης ενός mobileapp
 • Ποιοτικοί δείκτες επιτυχούς λειτουργίας ενός mobileapp– Πλάνο αναθεωρήσεων, διορθώσεων, βελτιώσεων

Μηχανές Αναζήτησης του διαδικτύου

 • Αρχές & τρόπος λειτουργίας
 • Εκτός από τη Google, υπάρχουν και άλλες; Με ενδιαφέρουν;
 • Η έννοια του Ranking περιεχομένου στις Μηχανές αναζήτησης
 • Εργαλεία ελέγχου - Monitoring του περιεχομένου των μηχανών αναζήτησης
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση ενός website στα οργανικά αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης
 • Τι σημαίνει SEO (Search Engine Optimization) και πως υλοποιείται
 • Γιατί δεν υπάρχω στις μηχανές αναζήτησης – Περιπτώσεις & θέματα που καταστρέφουν την παρουσία ενός site στις μηχανές αναζήτησης

Τι γίνεται με το δικό μου siteστις μηχανές αναζήτησης

 • Έλεγχος δεικτοδότησης περιεχομένου
 • Έλεγχος θέσης του siteμου με διάφορες αναζήτησης
 • «Πονηρές» αναζητήσεις ελέγχου για μένα και τον ανταγωνισμό μου
 • Πως θα μάθω τι έχει δεικτοδοτήσει η Google για το siteμου
 • Πως θα βελτιώσω τη θέση του site μου με απλές ενέργειες που δεν κοστίζουν
 • Hands-On Workshop με ειδικό ερωτηματολόγιο για την αυτοαξιολόγηση της web/mobile παρουσίας της επιχείρησής μου
 • Πλάνο αναθεωρήσεων, διορθώσεων, βελτιώσεων

Αναφορά σε προχωρημένα θέματα SEO

 • Εκτεταμένος έλεγχος ανταγωνισμού
 • Μέθοδοι SEO
 • Τι σημαίνει όρος SEM(SearchEngineMarketing) – Με ενδιαφέρει;
 • Τι πρέπει να ζητήσω από ένα εξειδικευμένο προμηθευτή υπηρεσιών SEO/ SEM& πως θα αξιολογήσω το αποτέλεσμα της δουλειάς του

Πως είναι η Ψηφιακή Παρουσία της δικής μου επιχείρησης

 • Workshop με ειδικό ερωτηματολόγιο για την αυτο-αξιολόγηση της δικής σας ψηφιακής παρουσίας
 • Πλάνο πιθανών διορθωτικών ενεργειών
 • Εκτίμηση αναγκών για περαιτέρω εμβάθυνση γνώσεων σε άλλες θεματικές ενότητες από τη σειρά «DigitalBusiness»

Επιπλέον στοιχεία:

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου :

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης  Engineering  Intelligence.
 • Έκπτωση 20% σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας.
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με  σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο.
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα.

Εκπαιδευτικό υλικό:

 • Μπλοκ σημειώσεων και στυλό.
 • Σημειώσεις εισηγητή.

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση :

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές  για κατόχους κάρτας ανεργίας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδεύσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνατότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,24%).
Κόστος:Η βασική τιμή του σεμιναρίου είναι 140€. Για φοιτητές και νέους μηχανικούς (εντός 5ετίας από την κτήση του πτυχίου τους) η τιμή διαμορφώνεται στα 120€. Για όσους έχουν παρακολουθήσει έστω ένα, από τα σεμινάρια μας, η τιμή διαμορφώνεται στα 100€. Η ίδια τιμή (100€) ισχύει για κατόχους κάρτας ανεργίας καθώς και για όσους δηλώσουν συμμετοχή σε ομάδα 2 ή και περισσοτέρων ατόμων μαζί.
Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform