Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Συντήρηση & Επισκευές Φ/Β συστημάτων

Κωδικός:Eng067
Τίτλος:Συντήρηση & Επισκευές Φ/Β συστημάτων
Κατηγορία:Ενεργειακά
Διάρκεια:5 ώρεςΕκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Τρόπος Διεξαγωγής:ClassRoom Training
 
Περιγραφή:

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου:

Συντήρηση & Επισκευές Φ/Β συστημάτωνΗ γεωμετρική αύξηση των Φ/Β εγκαταστάσεων, η πληθώρα και η διαφορετικότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών αλλά και η ανάγκη της απρόσκοπτης και αδιάλειπτης λειτουργίας τους, έχει καταστήσει την ανάγκη  της έγκαιρης & σωστής τεχνικής υποστήριξης ύψιστης σημασίας, είτε αυτή είναι προληπτική, είτε όχι. Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναλύσει και να παρουσιάσει όλα τα κρίσιμα σημεία της συντήρησης Φ/Β συστημάτων καθώς και των επισκευών που ενδεχομένως αυτά μπορεί να χρειαστούν. Ξεκινώντας από τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των Φ/Β εγκαταστάσεων, εστιάζουμε σε αυτά που είναι πιθανότερο να χρειάζονται συντήρηση ή επισκευή.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά όλη η πορεία μιας προγραμματισμένης συντήρησης αλλά και τι απαιτείται για μια έγκαιρη και αποτελεσματική επισκευή. Ακολούθως αναλύονται διάφορες μέθοδοι αντιμετώπισης προβλημάτων ή αποφυγής δυσλειτουργιών που έχουν ως συνέπεια, προβλήματα στην παραγωγή. Συνεχίζοντας παρουσιάζονται όλα τα πλεονεκτήματα του πλήρους τεχνικού φακέλου μιας εγκατάστασης αλλά και η σημασία του σωστού αρχικού σχεδιασμού και υλοποίησης, αναφορικά με την μελλοντική λειτουργία ενός έργου.

Τέλος γίνεται αναφορά στο πως ένα συμβόλαιο συντήρησης μπορεί να επηρεάσει θετικά  διάφορες χρηματοοικονομικές παραμέτρους του έργου, όπως το κόστος ασφάλισης, η βελτιστοποίηση της παραγωγής ή η το συντομότερο δυνατό αποκατάσταση της, σε περίπτωση βλάβης.

Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με τη συνδυασμένη χρήση πλούσιου φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού από  υλοποιημένα έργα.

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε φοιτητές και απόφοιτους μηχανικούς ΑΤΕΙ και ΑΕΙ, όλων των ειδικοτήτων που θέλουν γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στην συντήρηση και τις επισκευές Φ/Β συστημάτων. Επίσης σε κάθε ενδιαφερόμενο τεχνικό, εγκαταστάτη, σύμβουλο, επενδυτή ο οποίος επιθυμεί να ενημερωθεί ή να ασχοληθεί με το αντικείμενο της συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης Φ/Β εγκαταστάσεων.

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Ύλη Σεμιναρίου:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Φ/Β ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • STATUS ΑΓΟΡΑΣ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΥΡΗΝΑ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΑ – ΙΝVERTER – ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ)
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
 • ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΛΩΔΙΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΚΤΛ )
 • ΡΥΘΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 • ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 • ΒΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ  & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ TRACKER
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ 
 • ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
 • ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Φ/Β ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • RETROFIT & REPOWERING

ΟΦΕΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 • ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Φ/Β  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
 • ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΟΡΘΗΣ & ΣΥΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 • ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Φ/Β ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 • ΟΦΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Συντήρηση & Επισκευές Φ/Β συστημάτων

Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα:

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου:

 • Γνωριμία και εξοικείωση με τον τομέα της συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης Φ/Β εγκαταστάσεων.
 • Ικανότητα σωστής αξιολόγησης τοποθεσίας και αντίληψης όλων των πιθανών προβλημάτων που μπορούν να εμφανιστούν κατά την εγκατάσταση.
 • Ικανότητα κατάθεσης σωστών & ολοκληρωμένων προσφορών συντήρησης & υποστήριξης.
 • Πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού και καλλιέργεια ενός νέου τομέα δουλειάς, πάνω στον κλάδο των φωτοβολταϊκών.
 • Βελτιστοποίηση ποιότητας των παραδιδόμενων έργων.
 • Ικανοποίηση τελικού πελάτη & αύξηση των πωλήσεων.

 

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου:

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα

Συντήρηση & Επισκευές Φ/Β συστημάτων

Επιπλέον στοιχεία:

Εισηγητές:

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

 

Εκπαιδευτικό υλικό:

 • Σημειώσεις εισηγητή & επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό με το πέρας του σεμιναρίου.

 

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση:

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνατότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-5765311 ή ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform