Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Αποτίμηση – ενίσχυση και προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια με εφαρμογή του ΚΑΝΕΠΕ και του FESPA R.

Κωδικός:Eng068
Τίτλος:Αποτίμηση – ενίσχυση και προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια με εφαρμογή του ΚΑΝΕΠΕ και του FESPA R.
Κατηγορία:Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα
Διάρκεια:10 ώρεςΕκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Τρόπος Διεξαγωγής:ClassRoom Training
 
Περιγραφή:

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου:

Συντήρηση & Επισκευές Φ/Β συστημάτωνΣτόχος του σεμιναρίου είναι η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) για την αποτίμηση υφιστάμενων κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι ενισχύσεις/προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια, με χρήση του νέου στατικού προγράμματος Fespa R Non-linear. Ο ΚΑΝΕΠΕ έχει πλέον υποχρεωτική ισχύ από την αρχή του έτους 2012 στη χώρα μας.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει δύο μέρη: (α) ένα μέρος θεωρία για την εισαγωγή στο αντικείμενο, και (β) το κύριο μέρος της εφαρμογής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με χρήση του λογισμικού Fespa R Non-linear.

Στο πρώτο μέρος (θεωρία) αναπτύσσονται και εξηγούνται τα κύρια σημεία και οι επιμέρους διατάξεις του ΚΑΝΕΠΕ που αφορούν στις απαραίτητες ενέργειες διερεύνησης και εκτίμησης του υφιστάμενου φέροντος οργανισμού, τις δυνατές μεθοδολογίες ανάλυσης του φορέα και όλα τα κρίσιμα σημεία της συμπεριφοράς των δομικών του στοιχείων.

Στο δεύτερο μέρος (εφαρμογή) θα γίνει μελέτη αποτίμησης με το πρόγραμμα Fespa ενός πραγματικού κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων του προγράμματος. Θα γίνει ακόμη προσθήκη ενός επιπλέον νέου ορόφου καθώς και ενίσχυση του υφισταμένου φέροντος οργανισμού. Ο κάθε μηχανικός εκπονεί τη μελέτη στον προσωπικό του υπολογιστή με την καθοδήγηση του εισηγητή, ο οποίος μέσα από την πείρα του, καθοδηγεί και λύνει τις απορίες που προκύπτουν. Παράλληλα δίνεται υλικό για προαιρετική πρακτική εξάσκηση και "στο σπίτι".

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε φοιτητές και αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ Πολιτικών Μηχανικών, σε έμπειρους μελετητές καθώς και σε έμπειρους χρήστες του προγράμματος Fespa που θέλουν να εμβαθύνουν στις νέες δυνατότητες τις οποίες προσφέρει το πρόγραμμα.

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Βασικές γνώσεις δομοστατικής, οπλισμένου σκυροδέματος, χειρισμού υπολογιστή και του προγράμματος Fespa.

Ύλη Σεμιναρίου:

Μέρος Α (Θεωρία)

 • Βασικές αρχές, κριτήρια και διαδικασίες για την αποτίμηση υφιστάμενων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Στόχοι αποτίμησης, γενικές αρχές λήψης αποφάσεων για επέμβαση και ανασχεδιασμό
 • Αποτύπωση φέροντος οργανισμού υφιστάμενης κατασκευής, διερευνητικές εργασίες και ιστορικό κτιρίου
 • Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων (ΣΑΔ), ελάχιστες απαιτήσεις διερεύνησης για τα χαρακτηριστικά των υλικών, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
 • Βασικά δεδομένα αποτίμησης και ανασχεδιασμού
 • Σεισμική ικανότητα (Seismic Capacity) κατασκευής
 • Σεισμική απαίτηση (Seismic Demand)
 • Απαίτηση κριτηρίων επιτελεστικότητας
 • Στάθμες επιτελεστικότητας (Performance levels): o Α. Άμεση χρήση (DL) o Β. Προστασία ζωής (SD) o Γ. Αποφυγή κατάρρευσης (NC)
 • Capacity Spectrum Μethod
 • Στατική ανελαστική υπερωθητική ανάλυση (Pushover)
 • Ελαστική δυναμική ανάλυση χρονοΐστορίας (Time - History)

Μέρος Β (Εφαρμογή στο Fespa)

 1. Εισαγωγή στον υπολογιστή του προσομοιώματος του κτιρίου.
 2. Διαστασιολόγηση με βάση αυτό το μοντέλο και τον κανονισμό του χρόνου της κατασκευής ώστε να προκύψουν οπλισμοί οι οποίοι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση εργασίας για να διευκολυνθεί η εισαγωγή των υφιστάμενων οπλισμών στο μοντέλο.
 3. Διόρθωση των οπλισμών που έχουν προκύψει από το προηγούμενο βήμα ώστε να αντιπροσωπεύουν τους οπλισμούς όπως έχουν τοποθετηθεί στην κατασκευή.
 4. Καθορισμός κάθε μέλους ως υφιστάμενου, ενισχυόμενου ή νέου.
 5. Καθορισμός κάθε μέλους ως πρωτεύοντος ή δευτερεύοντος.
 6. Προσδιορισμός της στάθμης αξιοπιστίας δεδομένων (ΣΑΔ) και των μέσων τιμών για τις αντοχές του σκυροδέματος και του χάλυβα.
 7. Εισαγωγή της στάθμης επιτελεστικότητας για την οποία θα γίνει ο έλεγχος καθώς και της σεισμικής απαίτησης (πιθανότητα υπέρβασης) που αντιστοιχεί σε αυτή.
 8. Επιλύσεις: a. Κατασκευή της καμπύλης ικανότητας b. Κατασκευή της καμπύλης απαίτησης c. Προσδιορισμός της στοχευόμενης μετακίνησης d. Συντελεστές επάρκειας και λόγοι πλαστιμότητας κάθε μέλους για κάθε εξεταζόμενη στάθμη επιτελεστικότητας
 9. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων a. Για το κτίριο συνολικά b. Για το κάθε μέλος
 10. Εάν απαιτείται, ενίσχυση κάποιων μελών ή καθορισμός κάποιων άλλων ως δευτερευόντων, ή μείωση των απαιτήσεων (όπως έχουν εισαχθεί στο βήμα 7) και επανάληψη των επιλύσεων του βήματος 8.

Συντήρηση & Επισκευές Φ/Β συστημάτων

Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα:

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου:

 • Γνωριμία και εξοικείωση με τον ΚΑΝΕΠΕ και το νέο στατικό πρόγραμμα FESPA 10 R Non Linear.
 • Ικανότητα σωστής αξιολόγησης τοποθεσίας και αντίληψης όλων των πιθανών προβλημάτων που μπορούν να εμφανιστούν κατά την αποτίμηση.
 • Δυνατότητα σωστής εκτίμησης της κατάστασης ενός κτιρίου και εκπόνησης μελέτης βάσει του νέου κανονισμού.
 • Ικανότητα κατάθεσης σωστών & ολοκληρωμένων προσφορών.
 • Βελτιστοποίηση ποιότητας των παραδιδόμενων έργων.
 • Ικανοποίηση τελικού πελάτη.

 

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου:

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα
Επιπλέον στοιχεία:

Εισηγητές:

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα.

 

Εκπαιδευτικό υλικό:

 • Εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης του προγράμματος Fespa
 • Φυλλάδιο παραδείγματος αποτίμησης/προσθήκης/ενίσχυσης Fespa

 

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση:

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνατότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-5765311 ή ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform