Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Εκτίμηση κόστους και σύνταξη προσφορών, για οικοδομικές εργασίες σε κτίρια

Κωδικός:Eng073
Τίτλος:Εκτίμηση κόστους και σύνταξη προσφορών, για οικοδομικές εργασίες σε κτίρια
Κατηγορία:Κατασκευαστικά
Διάρκεια:6 ώρεςΕκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Τρόπος Διεξαγωγής:ClassRoom Training
 
Περιγραφή:
Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου:
 
Στόχος του σεμιναρίου είναι  να μεταδώσει στον μηχανικό την αίσθηση του κόστους και τον ενδεδειγμένο τρόπο διαμόρφωσης μίας τεχνικοοικονομικής προσφοράς, που αφορά σε οικοδομικές εργασίες κατοικιών αλλά και στην έκδοση των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών και πιστοποιητικών. Μέσα από πληθώρα αναλυτικών παραδειγμάτων που συνοδεύονται από φωτογραφίες και video slides, μεταφέρεται συσσωρευμένη εμπειρία έτσι ώστε ο μηχανικός να μπορεί να εκτιμήσει με ακρίβεια τον χρόνο και το κόστος των απαιτούμενων εργασιών για την έκδοση οικοδομικών αδειών και πιστοποιητικών, όπως και των αντίστοιχων απαιτούμενων οικοδομικών εργασιών, και να συντάξει την κατάλληλη προσφορά που θα του εξασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του έργου, την καλή σχέση με τον πελάτη όπως και την ασφάλεια της διατήρησης του κόστους στα επίπεδα του συμφωνημένου προϋπολογισμού. Η γνώση της σύνταξης ενός αντικειμενικά ρεαλιστικού προϋπολογισμού (Ανέγερση νέων κτηρίων, Ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων κατοικίας, Ενίσχυση και Αποκατάσταση φορέων υφιστάμενων κτηρίων κτλ) και η κατάλληλη παρουσίαση του στον πελάτη, αποτελεί χωρίς καμία αμφιβολία το βασικότερο στάδιο για την επιτυχή διεκπεραίωση ενός έργου και την επαγγελματική καταξίωση του μηχανικού.
 
Σε ποιους απευθύνεται:
 
Σε φοιτητές και απόφοιτους μηχανικούς ΑΤΕΙ και ΑΕΙ, όλων των ειδικοτήτων που θέλουν γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στο αντικείμενο της εκτίμησης του κόστους των οικοδομικών εργασιών σε κτίρια. Επίσης σε κάθε ενδιαφερόμενο τεχνικό ή  επενδυτή ο οποίος επιθυμεί να ασχοληθεί με τον τομέα αυτό.
 
Προαπαιτούμενες γνώσεις:
 
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.
 
Ύλη Σεμιναρίου:

Βασικές αρχές προώθησης τεχνογνωσίας και υπηρεσιών Μηχανικού

 • Τρόποι διαμόρφωσης οικονομικών προσφορών
 • Βασικές οικονομικές αρχές για την διαμόρφωση των προσφορών
 • Ομάδες και Τύποι οικοδομικών εργασιών (Έκδοση Οικοδομικών Αδειών, Ανέγερση νέου κτηρίου, Ανακαίνιση, Ενίσχυση-Αποκατάσταση, Έκδοση Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών)
 • Βασικές αρχές σχέσης  Μηχανικού, Οικοδομικών συνεργείων και Ιδιοκτήτη

Οικοδομικές Άδειες – Έκδοση Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών

 • Τύποι
 • Απαιτούμενος χρόνος έκδοσης και διαχείριση εργασίας
 • Ευθύνη και Ασφάλεια Μηχανικού
 • Κόστος
 • Σύνταξη αντίστοιχης προσφοράς

Γενική Εκτίμηση κόστους ανέγερσης νέων κτηρίων και εργασιών ανακαίνισης

 • Κόστος εργασιών εκσκαφής και χωροθέτησης κτηρίου
 • Κόστος ανέγερσης φέροντος οργανισμού (Οπλισμένο σκυρόδεμα, Μεταλλική κατασκευή,  Φέρουσα τοιχοποιία)
 • Κόστος αποπεράτωσης
 • Κόστος ανακαίνισης ανάλογα με το μέγεθος των επεμβάσεων
 • Κόστος διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

Εκτίμηση κόστους επιμέρους οικοδομικών εργασιών

 • Εργασίες αποξηλώσεων, καθαιρέσεων και αποκομιδής μπαζών
 • Τοιχοποιίες, Διαχωριστικά Συστήματα ξηρής δόμησης (Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κτλ)
 • Δάπεδα (ξύλινα πατώματα, πλακίδια, μάρμαρα)
 • Μονώσεις (Υγροθερμομόνωση, Θερμοπρόσοψη κτλ)
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (Ηλεκτρικός πίνακας, καλωδίωση, τηλέφωνο, συναγερμός κτλ)    
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις (Ύδρευση, Αποχέτευση, Θέρμανση κτλ)      
 • Ελαιοχρωματισμοί       
 • Επιχρίσματα
 • Κουφώματα (Ξύλινα, Αλουμινίου, Σιδηρά κτλ)   
 • Μεταλλικές κατασκευές (Κλίμακες, κάγκελα, πόρτες κτλ.)
 • Κλιματισμός (Αντλίες θερμότητας, Κλιματιστικά, Ενεργειακά και απλά τζάκια κτλ)     
 • Στέγες (Πάνελ, ξύλινες, σκυροδέματος κτλ)
 • Ανελκυστήρες
 • Ξυλουργικές εργασίες (Εσωτερικές πόρτες, ντουλάπες, κουζίνα κτλ)
 • Διακοσμητικά (Γύψινα)      
 • Νέες τεχνολογίες ΑΠΕ (Φωτοβολταικά συστήματα, Ανεμογεννήτριες κτλ)  
 • Υαλοπίνακες (Τζάμια, Πολυκαρβονικά)                                                                                             

Εκτίμηση κόστους εργασιών ενίσχυσης και αποκατάστασης φέροντος οργανισμού κτηρίων

 • Τοπικές επισκευές
 • Μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος
 • Ενισχύσεις με σύνθετα υλικά (Ανθρακονήματα, Ανθρακόλαμες, ρητινενέσεις κτλ.)
 • Ενισχύσεις με μεταλλικά τεμάχια
 • Ενισχύσεις σε κτήρια φέρουσας τοιχοποιίας
Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα:

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου:

 • Ικανότητα σωστής αξιολόγησης  των αναγκών του υπό εκτίμηση έργου και έκδοση σωστής προσφοράς.
 • Σωστή διαχείριση προϋπολογισμού έργου και σωστή διανομή του σε υλικά και τεχνικό εργατικό δυναμικό.
 • Ικανοποίηση τελικού πελάτη, διαφοροποίηση έναντι του ανταγωνισμού.

 

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου:

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Έκπτωση 20% σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με  σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα
Επιπλέον στοιχεία:

Εισηγητές:

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό:

 • Σημειώσεις εισηγητού & επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό μετά το πέρας του σεμιναρίου.

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση:

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνατότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-5765311 ή ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform