Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Ταυτότητα

Engineering-Intelligence

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε στον επαγγελματία μηχανικό υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εφαρμοσμένα πεδία της αγοράς εργασίας των μελετών και των κατασκευών. Δεδομένου του υφιστάμενου κενού μεταξύ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, στοχεύουμε στη γεφύρωση του, μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τις κάθε ειδικότητας.

Η θεματολογία των σεμιναρίων αφορά εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού για μηχανικούς, την αντίστοιχη τεχνική νομοθεσία και κανονισμούς, πρακτικές απαντήσεις σε θέματα της κάθε ειδικότητας καθώς και πιο εφαρμοσμένα και κατασκευαστικά θέματα. Επίσης μέριμνα μας είναι η διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση των μηχανικών πάνω σε νέες τεχνολογίες, τροποποιήσεις στη νομοθεσία και νέα λογισμικά. Τα μαθήματα ανακοινώνονται ύστερα από εκτενή εργασία με την επιστημονική ομάδα της Engineering Intelligence και διδάσκονται από έμπειρους αλλά και επιστημονικά καταρτισμένους μηχανικούς, με στόχο τη μετάδοση της γνώσης και εμπειρίας που απαιτείται για να εκπονεί ο νέος και έμπειρος μηχανικός τις μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές του με ασφάλεια και ποιότητα.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform