Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Νέο Σεμινάριο – Σχεδιασμός κτηριακών κατασκευών από Ο.Σ. με τους Ευρωκώδικες στο 3DR.STRAD

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Ευρωκώδικες στο 3DR.STRAD
Διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τη γκάμα των προσφερόμενων σεμιναρίων μας και ανταποκρινόμενοι στις επερχόμενες αλλαγές από την εφαρμογή των ευρωκωδίκων στον τομέα των στατικών μελετών, σας παρουσιάζουμε το νέο μας σεμινάριο «Σχεδιασμός κτηριακών κατασκευών από Ο.Σ. με τους Ευρωκώδικες στο 3DR.STRAD».

Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας σχεδιασμού κτηριακών κατασκευών σκυροδέματος με τους Ευρωκώδικες καθώς και η εκμάθηση των αλλαγών στη χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD, μέσω του οποίου υλοποιούνται οι σχετικές εφαρμογές.
Καλύπτονται τα τμήματα των ακόλουθων ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ) που «συμπληρώνουν» το σχεδιασμό κτιριακών κατασκευών σκυροδέματος:
  • EC0 – EN1990:2004 (Βάσεις σχεδιασμού)
  • EC1 – EN1991-1-1:2002 (Γενικές δράσεις-πυκνότητες, ίδιον βάρος, επιβαλλόμενα φορτία σε κτήρια)
  • EC2 - EN1992-1-1:2004 (Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα – Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια)
  • EC7 – EN1997-1:2004 (Γεωτεχνικός Σχεδιασμός)
  • EC8 – EN1998-1:2004 (Αντισεισμικός Σχεδιασμός – Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια)
  • EC8 – EN1998-5:2003 (Αντισεισμικός Σχεδιασμός – Θεμελιώσεις, φορείς αντιστήριξης και γεωτεχνικά θέματα)
Κατά τη παρουσίαση του σεμιναρίου, η «θεωρία» και η «εφαρμογή» στο 3DR.STRAD διαδέχονται η μία την άλλη ώστε να είναι δυνατή η βήμα προς βήμα κατανόηση της απαιτούμενης πορείας υπολογισμών. Παράλληλα γίνονται και αναφορές στους ισχύοντες ελληνικούς κανονισμούς σκυροδέματος και αντισεισμικού σχεδιασμού (ΕΚΩΣ 2000 και ΕΑΚ 2003) ώστε η συσχέτιση με τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες να είναι άμεση και η κατανόηση ευκολότερη και ταχύτερη.
designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform