Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Νέο σεμινάριο - Σχεδιασμός κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με εφαρμογή των Ευρωκωδίκων ( EC 0,1,2,8 )

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τη γκάμα των προσφερόμενων σεμιναρίων μας και ανταποκρινόμενοι στις επερχόμενες αλλαγές από την εφαρμογή των ευρωκωδίκων στον τομέα των στατικών μελετών, σας παρουσιάζουμε το νέο μας σεμινάριο «Σχεδιασμός κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με εφαρμογή των Ευρωκωδίκων ( EC 0,1,2,8 )».

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εισάγει τον Μηχανικό στη χρήση των νέων προτύπων EN-199x (Ευρωκώδικες) τα οποία θα αποτελέσουν σύντομα τους υποχρεωτικούς κανονισμούς για τον σχεδιασμό και τη μελέτη φορέων σε έργα Πολιτικού Μηχανικού στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, το σεμινάριο στοχεύει ειδικά στον αντισεισμικό σχεδιασμό κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή των νέων προτύπων EC0-ΕΝ1990, EC1-ΕΝ1991, EC2-ΕΝ1992 και EC8-ΕΝ1998.

Το πρότυπο EC0-ΕΝ1990 «Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων» περιγράφει τις βασικές αρχές με τις οποίες σχεδιάζονται οι κατασκευές πολιτικού μηχανικού. Είναι η βάση και ο μοναδικός Ευρωκώδικας ο οποίος δεν απαρτίζεται από επιμέρους τμήματα (μέρη). Το πρότυπο EC1-ΕΝ1991 «Δράσεις στις κατασκευές» περιγράφει τις δράσεις με βάση τις οποίες σχεδιάζονται οι κατασκευές. Αποτελείται από 10 μέρη συνολικά που αντιστοιχούν σε διάφορα είδη δράσεων. Το πρότυπο EC2-ΕΝ1992 «Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα», το οποίο αποτελείται από 4 μέρη, αφορά γενικά στον σχεδιασμό κατασκευών από σκυρόδεμα και περιγράφει τη μεθοδολογία σχεδιασμού για φορείς από σκυρόδεμα, χωρίς σεισμό. Τέλος, το πρότυπο EC8-ΕΝ1998 «Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών», το οποίο αποτελείται από 6 μέρη, αφορά στον αντισεισμικό σχεδιασμό όλων των δομικών έργων και περιγράφει τους γενικούς και ειδικούς κανόνες για τον αντισεισμικό σχεδιασμό διαφόρων τύπων κατασκευών από διάφορα δομικά υλικά (οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο, και άλλα).

Ο συνδυασμός και η συνέργεια των παραπάνω προτύπων είναι απαραίτητα για τον σύγχρονο σχεδιασμό κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στη χώρα μας, όπου η εφαρμογή αντισεισμικών διατάξεων είναι επιβεβλημένη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις βασικότερες διατάξεις των προτύπων EC2-ΕΝ1992 και EC8-ΕΝ1998 (συμπεριλαμβανομένων των εθνικών επιλογών για τη χώρα μας) και στις διαφοροποιήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο ισχύον μέχρι τώρα στη χώρα μας κανονιστικό πλαίσιο (ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000 και νεότερες σχετικές διατάξεις).

Το σεμινάριο περιλαμβάνει ένα μέρος θεωρία, όπου αναπτύσσονται και εξηγούνται τα μέρη και οι επιμέρους διατάξεις των νέων προτύπων EC0, EC1, EC2 και EC8 και τονίζονται οι κυριότερες διαφοροποιήσεις τους σε σχέση με τους παλαιούς ελληνικούς κανονισμούς ΕΚΩΣ και ΕΑΚ, και ένα μέρος ασκήσεις όπου λύνονται με την καθοδήγηση του εισηγητή αριθμητικά παραδείγματα της πράξης, τόσο με αναλυτικό τρόπο όσο και με τη βοήθεια προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στις ασκήσεις επισημαίνονται μεταξύ άλλων οι κυριότερες διαφορές στα προκύπτοντα αποτελέσματα (α) του EC2 σε σχέση με τα αντίστοιχα του ΕΚΩΣ, (β) του EC8 σε σχέση με τα αντίστοιχα του ΕΑΚ, και (γ) της συνδυασμένης εφαρμογής EC2+EC8 για τον πλήρη αντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, σε σχέση με τα αντίστοιχα των ΕΚΩΣ+ΕΑΚ.

Περισσότερες πληροφορίες για το νέο μας σεμινάριο καθώς και την αναλυτική του θεματολογία, μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.
designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform