Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Νέο Σεμινάριο (Ημερίδα) – Ενεργειακές Μελέτες & Επιθεωρήσεις με 3DR KENAK

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Ενεργειακές Μελέτες και Επιθεωρήσεις με 3DR KENAK

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το νέο μας σεμινάριο «Ενεργειακές Μελέτες & Επιθεωρήσεις με 3DR KENAK», το οποίο και δημιουργήσαμε για να καλύψουμε την ανάγκη της γρήγορης και παραγωγικής εκπόνησης ενεργειακών μελετών αλλά και την υλοποίηση ενεργειακών επιθεωρήσεων, με τη χρήση ενός εμπορικού λογισμικού με ευρείες σχεδιαστικές δυνατότητες αλλά και με την απαιτούμενη ακρίβεια στους διεξαγόμενους υπολογισμούς. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση του αξιόπιστου λογισμικού ενεργειακών μελετών & επιθεωρήσεων 3DR KENAK. Μέσα από προσεκτικά επιλεγμένα παραδείγματα, οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν και έρχονται σε επαφή με όλες τις κρίσιμες παραμέτρους που επηρεάζουν την ενεργειακή ταξινόμηση ενός κτηρίου, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν τη διαδικασία αποτύπωσης ενός κτηριακού φορέα σχεδιαστικά και στη συνέχεια την ενεργειακή κατάταξη του μέσω της χρήσης του λογισμικού. Κατά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου ο κάθε εκπαιδευόμενος χρησιμοποιώντας το δικό του Η/Υ υλοποιεί ταυτόχρονα με τον εισηγητή τις υποδειγματικές εφαρμογές ενεργειακής μελέτης και επιθεώρησης που έχουμε επιλέξει, ενώ στο τέλος δίδονται και σημειώσεις με λυμένα παραδείγματα.

Περισσότερες πληροφορίες για το νέο μας σεμινάριο, μπορείτε να βρείτε εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform