Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Νέο Σεμινάριο (Ημερίδα) - Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, σε οροφές και στέγες κτηριακών εγκαταστάσεων

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

Αγαπητοί συνάδερφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι το νέο μας σεμινάριο "Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, σε οροφές και στέγες κτηριακών εγκαταστάσεων", το οποίο πολλοί από εσάς μας είχατε ζητήσει επίμονα, είναι πλέον έτοιμο. Η εκπαιδευτική ημερίδα που δημιουργήσαμε αποτελεί μία μεστή και πλήρη (τόσο από επιστημονική όσο και από τεχνική σκοπιά) παρουσίαση του πολύ ενδιαφέροντος τομέα της εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων «άνωθεν» κτηρίων. Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναλύσει και να παρουσιάσει πλήρως όλες τις παραμέτρους που αφορούν & επηρεάζουν τη σωστή εγκατάσταση ενός Φ/Β συστήματος, στην οροφή ή τη στέγη ενός κτηρίου. Ξεκινώντας από μία σύντομη παρουσίαση του υπάρχοντος καθεστώτος της αγορά των Φ/Β «άνωθεν» κτηρίων, παρουσιάζονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν καθώς και οι λεπτομέρειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την εγκατάσταση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται διεξοδικά όλα τα βήματα της εγκατάστασης καθώς και τα διάφορα υλικά που απαιτούνται, ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης, όπως επίσης και όλες οι κρίσιμες τεχνικές λεπτομέρειες & μέριμνες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ακολούθως αναλύονται οι παράμετροι που βοηθούν στην επιλογή του εξοπλισμού και παρουσιάζονται όλα τα κρίσιμα σημεία της χρηματοοικονομικής αξιολόγησης της εγκατάστασης, αλλά και η επίδραση του πόσο σωστά μελετημένη και υλοποιημένη είναι μία εγκατάσταση, σε σχέση με την απόδοση της. Τέλος γίνεται επίδειξη ορισμένων βασικών υλικών που χρησιμοποιούνται σε μία εγκατάσταση, καθώς και ελεύθερη συζήτηση προς επίλυση τυχόν αποριών των συμμετεχόντων. Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με τη συνδυασμένη χρήση πλούσιου φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού από  υλοποιημένα έργα.

Αναλυτικές πληροφορίες για την ημερίδα μας, μπορείτε να βρείτε εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform