Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Νέο σεμινάριο – ΚΑΝΕΠΕ: Κανονιστικές Διατάξεις - Μέθοδοι Ανάλυσης – Εφαρμογές

Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το νέο μας σεμινάριο «ΚΑΝΕΠΕ: Κανονιστικές Διατάξεις - Μέθοδοι Ανάλυσης – Εφαρμογές», με το οποίο καλύπτουμε πλήρως την ανάγκη επιμόρφωσης που έχει δημιουργήσει η υποχρεωτική εφαρμογή του ΚΑΝΕΠΕ.
Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναλύσει και να παρουσιάσει πλήρως όλες τις παραμέτρους που αφορούν την εκπόνηση μελέτης για τον έλεγχο επάρκειας ή και την ενίσχυση κτιρίων σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ ό οποίος από 20/1/2012 έχει υποχρεωτική ισχύ. Ξεκινώντας από μία αναλυτική παρουσίαση του νέου κανονισμού στη συνέχεια παρουσιάζονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες διερεύνησης και εκτίμησης του υφισταμένου φέροντος οργανισμού. Στη συνέχεια παρουσιάζονται διεξοδικά όλες οι δυνατές μεθοδολογίες ανάλυσης του φορέα και όλα τα κρίσιμα σημεία της συμπεριφοράς των δομικών του στοιχείων. Τέλος παρουσιάζεται ο τρόπος τεκμηρίωσης και παρουσίασης μιας μελέτης καθώς και παραδείγματα εφαρμογής Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με τη συνδυασμένη χρήση υλικού από υλοποιημένα έργα.
Περισσότερες πληροφορίες για το νέο μας σεμινάριο καθώς και την αναλυτική του θεματολογία, μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform