Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Νέο σεμινάριο (Ημερίδα): Απαιτήσεις για την εκπόνηση μελέτης υπάρχοντος κτιρίου σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη επιμόρφωσης που δημιουργεί η υποχρεωτική εφαρμογή του ΚΑΝΕΠΕ από τις 20/1/2012 σε μελέτες υφισταμένων κτηρίων, σας παρουσιάζουμε το νέο μας σεμινάριο (ημερίδα) : «Απαιτήσεις για την εκπόνηση μελέτης υπάρχοντος κτιρίου σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ».
Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναλύσει και να παρουσιάσει πλήρως όλες τις παραμέτρους που αφορούν την εκπόνηση μελέτης για τον έλεγχο επάρκειας ή και την ενίσχυση κτιρίων σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ ό οποίος από 20/1/2012 έχει υποχρεωτική ισχύ. Ξεκινώντας από μία σύντομη παρουσίαση του υπάρχοντος καθεστώτος για τον έλεγχο επάρκειας, παρουσιάζονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες που θα πρέπει να προηγηθούν καθώς και οι λεπτομέρειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την μελέτη. Στη συνέχεια παρουσιάζονται διεξοδικά όλα τα βήματα συγκέντρωσης των απαραίτητων κατά νόμο πληροφοριών για το υπάρχον κτίριο και τα υλικά του, που απαιτούνται, ανάλογα με το είδος του κτιρίου, όπως επίσης και όλες οι κρίσιμες τεχνικές λεπτομέρειες & μέριμνες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ακολούθως αναλύονται οι παράμετροι που βοηθούν στην επιλογή του εξοπλισμού και παρουσιάζονται όλα τα κρίσιμα σημεία των εγγράφων που πρέπει να συμπληρωθούν από τον μηχανικό και τον ιδιοκτήτη. Τέλος γίνεται επίδειξη ορισμένων βασικών οργάνων, εγγράφων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται κατά την αποτίμηση, καθώς και ελεύθερη συζήτηση προς επίλυση τυχόν αποριών των συμμετεχόντων. Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με τη συνδυασμένη χρήση πλούσιου φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού από υλοποιημένα έργα.
Περισσότερες πληροφορίες για το νέο μας σεμινάριο καθώς και την αναλυτική του θεματολογία, μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform