Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Νέο Σεμινάριο - Ανάλυση Νομοθεσίας Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) & Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ)

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Σας ενημερώνουμε ότι το νέο μας σεμινάριο «Ανάλυση Νομοθεσίας Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) & Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ)», το οποίο δημιουργήσαμε σε συνεργασία με τον κ. Σταμάτη Περδίο (Μηχ. Μηχανικό – Συγγραφέα) και το οποίο πολλοί από εσάς είχατε ζητήσει, είναι έτοιμο. Το συγκεκριμένο σεμινάριο πέραν από την αναλυτική παρουσίαση του τρόπου εκπόνησης μίας ενεργειακής μελέτης αλλά και της διενέργειας μίας ενεργειακής επιθεώρησης, αποσκοπεί να απαντήσει στην πληθώρα των ερωτημάτων που έχουν προκύψει με την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου στον τομέα των ενεργειακών μελετών αλλά και των ενεργειακών επιθεωρήσεων, αλλά ταυτόχρονα και να εμβαθύνει σε όλες τις αλλαγές που προκύπτουν στο χώρο των κατασκευών αλλά και γενικότερα στην αγορά ακινήτων, από την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ
designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform