Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Νέο Σεμινάριο - Αιολικές Εγκαταστάσεις με Μικρές Ανεμογεννήτριες

Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Συνεχίζοντας την προσπάθεια διεύρυνσης των εκπαιδευτικών αντικειμένων που παρέχουμε στον Τομέα της Ενέργειας, αλλά και καλύπτοντας εκπαιδευτικά έναν ιδιαίτερο τομέα της ενεργειακής αγοράς, με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το νέο μας σεμινάριο: «Αιολικές Εγκαταστάσεις με Μικρές Ανεμογεννήτριες».  Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση στον τομέα της αιολικής ενέργειας και των μικρής ισχύος αιολικών εγκαταστάσεων. Ξεκινώντας από τις βασικές αρχές της αιολικής ενέργειας, παρουσιάζονται αναλυτικά τα είδη και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των ανεμογεννητριών και ειδικότερα των ανεμογεννητριών μικρής ισχύος (έως 100kW). Στη συνέχεια αναλύονται οι εφαρμογές που μπορούν να έχουν τέτοια συστήματα και η κατηγοριοποίηση τους, ανάλογα με την παραγόμενη ισχύ. Ακολούθως επεξηγούνται τα κρίσιμα σημεία μιας εγκατάστασης, οι υπολογισμοί του κόστους εγκατάστασης και συντήρησης, αλλά και το προσδοκώμενο όφελος. Τέλος γίνεται εκτενής αναφορά στη σχετική νομοθεσία αλλά και σε θέματα της διαδικασίας αδειοδότησης. Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσα από την παρουσίαση παραδειγμάτων, με την ταυτόχρονη χρήση πλούσιου υλικού από φωτογραφίες.

Περισσότερες πληροφορίες για το νέο μας σεμινάριο καθώς και την αναλυτική του θεματολογία, μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform