Real Estate Lab (Αγορά – Νομοθεσία – Εκτίμηση – Διαπραγμάτευση)

Real Estate Lab (Αγορά – Νομοθεσία – Εκτίμηση – Διαπραγμάτευση)

Περιγραφή

Στόχος – Αντικείμενο σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση των βασικών γνώσεων σχετικά με την Αγορά Ακινήτων και η πρόσληψη μίας σφαιρικής εικόνας γύρω από τους κύριους παράγοντες που την ορίζουν, αλλά και την επηρεάζουν. Μετά από μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες της αγοράς ακινήτων και του ακινήτου ως οικονομικού αντικειμένου, παρουσιάζονται όλοι οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την αξία, αλλά κυρίως το είδος και το κόστος χρήσης ενός ακινήτου και οι οποίοι, κατά συνέπεια, παίζουν μεγάλο ρόλο στην αξιοποίηση του. Στη συνέχεια, αναλύονται οι βασικές αρχές της εκτιμητικής ακινήτων, οι 5 βασικές μέθοδοι εκπόνησης μελέτης εκτίμησης, καθώς και τι χρειάζεται κάποιος για να γίνει πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων. Ακολούθως, αναλύεται η έννοια και ο ρόλος του μεσίτη αστικών συμβάσεων στα ακίνητα και παρουσιάζονται οι ενδεικνυόμενοι τρόποι διαπραγμάτευσης, αλλά και οι μέθοδοι σωστής επικοινωνίας και προώθησης ακινήτων. Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με τη συνδυασμένη χρήση παραδειγμάτων και συνοδευτικού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε φοιτητές και μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που θέλουν να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στην αγορά ακίνητης περιουσίας. Επίσης, σε κάθε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη, επενδυτή, μεσίτη, σύμβουλο, κατασκευαστή, ο οποίος επιθυμεί να ασχοληθεί και να εμβαθύνει στην αγορά των ακινήτων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Ύλη αντικειμένου

1. Εισαγωγή στην Αγορά Ακινήτων

 • Η Λειτουργία της Αγοράς ακινήτων / Η θέση της στην Ελληνική οικονομία
 • Τύποι ακινήτων (Ορισμοί, περιγραφές, Νομικό καθεστώς)
 • Βασικές Συμβολαιογραφικές Πράξεις (Αγοραπωλησία, Σύσταση Οριζοντίων Ιδιοκτησιών, Προσημείωση, κ.λπ.)
 • Παίκτες στην Αγορά Ακινήτων (Αγοραστές, Πωλητές, Επενδυτές, Συμβολαιογράφοι, Μηχανικοί, Εκτιμητές, Τραπεζικά Ιδρύματα)
 • Το ακίνητο ως οικονομικό αντικείμενο
 • Βάσεις Αξίας (αγοραία αξία, άλλες βάσεις αξίας)

2. Κρίσιμα πολεοδομικά και οικονομοτεχνικά θέματα στην αγορά ακινήτων 

Πολεοδομικά θέματα – Άδειες – Πιστοποιητικά

 • Κρίσιμα σημεία Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ)
 • Έκδοση αδειών, Δόμησης – Μικρής Κλίμακας – Γνωστοποίησης
 • Χρήσης γης – Βεβαίωση κύριας χρήσης – Ανάλυση, Εφαρμογή
 • Ρύθμιση Αυθαιρέτων – Νομοθεσία και πρακτική εφαρμογή της
 • Βεβαίωση πολεοδομικής νομιμότητας
 • Ενεργειακό Πιστοποιητικό
 • Αδειοδότηση χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Το Κτηματολόγιο και η αποτελεσματική χρήση του

Οικονομοτεχνικά Θέματα

 • Οικονομοτεχνικά θέματα διαχείρισης ακινήτων
 • Φορολογία ακινήτων
 • Η σημερινή εικόνα της αγοράς κατασκευής – ανακαίνισης – ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων
 • Τα οφέλη από την ανακαίνιση – ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων – κτιρίων και τρόποι υλοποίησης

3. Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων

 • Οι βασικές Αρχές της Εκτιμητικής
 • Τα τρία στάδια της Εκτίμησης (Προ-επεξεργασία στοιχείων – Αυτοψία – Εκπόνηση έκθεσης)
 • Οι πέντε Μέθοδοι (Ορισμοί, περιγραφές, πότε χρησιμοποιείται η κάθε μία): Συγκριτική, Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης, Υπολειμματικής Αξίας, Εισοδηματική Μέθοδος (άμεση Κεφαλαιοποίηση – Discounted Cash Flows), Μέθοδος των Κερδών
 • Εφαρμογές των Μεθόδων (Διαμέρισμα, Οικόπεδο, Μονοκατοικία, Κατάστημα Βιομηχανικό)
 • Εκτιμητικά Πρότυπα – Πιστοποιήσεις

4. Η Διαπραγμάτευση στα ακίνητα και ο ρόλος του μεσίτη  

 • Ο ρόλος του διαμεσολαβητή – συμβούλου (μεσίτη) ακίνητης περιουσίας
 • Νομικό πλαίσιο της μεσιτείας – συμβουλευτικής των ακινήτων
 • Βασικά έντυπα και διαδικασίες διαμεσολάβησης – Εντολές υπόδειξης και ανάθεσης
 • Αγγελίες και τρόποι προώθησης ακινήτων και των σχετικών υπηρεσιών
 • Τεχνικές διαπραγμάτευσης στα ακίνητα – Τα κρίσιμα σημεία
 • Σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία προώθησης ακινήτων

Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου

 • Ολοκληρωμένη εκπαίδευση και βελτιστοποίηση της ικανότητας διαχείρισης ακινήτων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην αξιοποίηση, πώληση, διαμεσολάβηση και γενικότερα στη διαχείριση ακινήτων
 • Ικανότητα παροχής ολοκληρωμένων προτάσεων και λύσεων στον πελάτη
 • Απόκτηση πλεονεκτημάτων και διαφοροποίηση γνώσης σε σχέση με τον ανταγωνισμό

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δυνατότητα ασύγχρονης παρακολούθησης κάθε σεμιναρίου που διεξάγεται με σύγχρονο e-learning, μέχρι και για 10 ημέρες μετά το τέλος του
 • Μετά από την παρακολούθηση του πρώτου σας σεμιναρίου, παρέχεται έκπτωση 20% για κάθε επόμενο σεμινάριο που θα επιλέξετε να παρακολουθήσετε

Επιπλέον στοιχεία

Εισηγητές

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις εισηγητή και επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό

Ειδικές προσφορές

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για μαζικές εγγραφές, στην περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με γνωστούς ή συναδέλφους σας
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για κατόχους κάρτας ανεργίας ή ΑμεΑ
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδεύσεις σε κλειστά τμήματα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο +30 210 5765311 ή μέσω email στο seminars@engineering-intelligence.gr ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR
Κωδικός: Eng081
Κατηγορία: Real Estate
Διάρκεια: 16 ώρες
Scroll to Top