Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση Προσωρινών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεδομένου ότι με το Ν. 4030/2011 δόθηκε παράταση ενός έτους για τη διάρκεια ισχύος των προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών, που έχουν ήδη χορηγηθεί (δηλαδή έως 6.10.2012), εκδίδει νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε μηχανικούς, διπλωματούχους ή πτυχιούχους τεχνολογικής εκπαίδευσης ή σε μηχανικούς με αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα στη χώρα μας, κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα εγγραφούν στο Μητρώο των Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών και θα τους χορηγηθεί η σχετική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ Α΄177), η οποία θα ισχύει έως τις 6 Οκτωβρίου του 2012.
Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 28 Φεβρουαρίου 2012, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr), το οποίο διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ).
Διευκρινίζεται ότι η παρούσα πρόσκληση είναι σε παράλληλη ισχύ με την ανοιχτή πρόσκληση (χωρίς καταληκτική ημερομηνία) για τη χορήγηση οριστικών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform