Αποτίμηση – Ενίσχυση και Προσθήκες σε Υφιστάμενα Κτίρια με εφαρμογή του ΚΑΝΕΠΕ και του FESPA R

Αποτίμηση – Ενίσχυση και Προσθήκες σε Υφιστάμενα Κτίρια με εφαρμογή του ΚΑΝΕΠΕ και του FESPA R

Περιγραφή

Στόχος – Αντικείμενο σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) για την αποτίμηση υφιστάμενων κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι ενισχύσεις / προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια, με χρήση του νέου στατικού προγράμματος Fespa R Non-linear. Ο ΚΑΝΕΠΕ έχει πλέον υποχρεωτική ισχύ από την αρχή του έτους 2012 στη χώρα μας.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει δύο μέρη: (α) ένα μέρος θεωρία για την εισαγωγή στο αντικείμενο και (β) το κύριο μέρος της εφαρμογής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με χρήση του λογισμικού Fespa R Non-linear.

Στο πρώτο μέρος (θεωρία) αναπτύσσονται και εξηγούνται τα κύρια σημεία και οι επιμέρους διατάξεις του ΚΑΝΕΠΕ που αφορούν στις απαραίτητες ενέργειες διερεύνησης και εκτίμησης του υφιστάμενου φέροντος οργανισμού, τις δυνατές μεθοδολογίες ανάλυσης του φορέα και όλα τα κρίσιμα σημεία της συμπεριφοράς των δομικών του στοιχείων.

Στο δεύτερο μέρος (εφαρμογή) γίνεται μελέτη αποτίμησης με το πρόγραμμα Fespa ενός πραγματικού κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων του προγράμματος. Γίνεται ακόμη προσθήκη ενός επιπλέον νέου ορόφου, καθώς και ενίσχυση του υφισταμένου φέροντος οργανισμού. Ο κάθε μηχανικός εκπονεί τη μελέτη στον προσωπικό του υπολογιστή με την καθοδήγηση του εισηγητή, ο οποίος, μέσα από την πείρα του, καθοδηγεί και λύνει τις απορίες που προκύπτουν. Παράλληλα δίνεται υλικό για προαιρετική πρακτική εξάσκηση και «στο σπίτι».

Σε ποιους απευθύνεται

Σε φοιτητές και αποφοίτους σχολών Πολιτικών Μηχανικών, σε έμπειρους μελετητές, καθώς και σε έμπειρους χρήστες του προγράμματος Fespa που θέλουν να εμβαθύνουν στις νέες δυνατότητες τις οποίες προσφέρει το πρόγραμμα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Βασικές γνώσεις δομοστατικής, οπλισμένου σκυροδέματος, χειρισμού υπολογιστή και του προγράμματος Fespa.

Ύλη αντικειμένου

1. Θεωρία

 • Βασικές αρχές, κριτήρια και διαδικασίες για την αποτίμηση υφιστάμενων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Στόχοι αποτίμησης, γενικές αρχές λήψης αποφάσεων για επέμβαση και ανασχεδιασμό
 • Αποτύπωση φέροντος οργανισμού υφιστάμενης κατασκευής, διερευνητικές εργασίες και ιστορικό κτιρίου
 • Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων (ΣΑΔ), ελάχιστες απαιτήσεις διερεύνησης για τα χαρακτηριστικά των υλικών, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
 • Βασικά δεδομένα αποτίμησης και ανασχεδιασμού
 • Σεισμική ικανότητα (Seismic Capacity) κατασκευής
 • Σεισμική απαίτηση (Seismic Demand)
 • Απαίτηση κριτηρίων επιτελεστικότητας
 • Στάθμες επιτελεστικότητας (Performance levels): α) Άμεση χρήση (DL), β) Προστασία ζωής (SD), γ) Αποφυγή κατάρρευσης (NC)
 • Capacity Spectrum Μethod
 • Στατική ανελαστική υπερωθητική ανάλυση (Pushover)
 • Ελαστική δυναμική ανάλυση χρονοΐστορίας (Time – History)

2. Εφαρμογή στο Fespa

 • Εισαγωγή στον υπολογιστή του προσομοιώματος του κτιρίου
 • Διαστασιολόγηση με βάση αυτό το μοντέλο και τον κανονισμό του χρόνου της κατασκευής, ώστε να προκύψουν οπλισμοί οι οποίοι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση εργασίας για να διευκολυνθεί η εισαγωγή των υφιστάμενων οπλισμών στο μοντέλο
 • Διόρθωση των οπλισμών που έχουν προκύψει από το προηγούμενο βήμα, ώστε να αντιπροσωπεύουν τους οπλισμούς όπως έχουν τοποθετηθεί στην κατασκευή
 • Καθορισμός κάθε μέλους ως υφιστάμενου, ενισχυόμενου ή νέου
 • Καθορισμός κάθε μέλους ως πρωτεύοντος ή δευτερεύοντος
 • Προσδιορισμός της στάθμης αξιοπιστίας δεδομένων (ΣΑΔ) και των μέσων τιμών για τις αντοχές του σκυροδέματος και του χάλυβα
 • Εισαγωγή της στάθμης επιτελεστικότητας για την οποία θα γίνει ο έλεγχο,ς καθώς και της σεισμικής απαίτησης (πιθανότητα υπέρβασης) που αντιστοιχεί σε αυτή (βήμα 7)
 • Επιλύσεις: α) Κατασκευή της καμπύλης ικανότητας, β) Κατασκευή της καμπύλης απαίτησης, γ) Προσδιορισμός της στοχευόμενης μετακίνησης, δ) Συντελεστές επάρκειας και λόγοι πλαστιμότητας κάθε μέλους για κάθε εξεταζόμενη στάθμη επιτελεστικότητας (βήμα 8)
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων α) για το κτίριο συνολικά, β) για το κάθε μέλος
 • Εάν απαιτείται, ενίσχυση κάποιων μελών ή καθορισμός κάποιων άλλων ως δευτερευόντων, ή μείωση των απαιτήσεων (όπως έχουν εισαχθεί στο βήμα 7) και επανάληψη των επιλύσεων του βήματος 8

Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου

 • Γνωριμία και εξοικείωση με τον ΚΑΝΕΠΕ και το νέο στατικό πρόγραμμα FESPA R Non Linear
 • Ικανότητα σωστής αξιολόγησης τοποθεσίας και αντίληψης όλων των πιθανών προβλημάτων που μπορούν να εμφανιστούν κατά την αποτίμηση
 • Δυνατότητα σωστής εκτίμησης της κατάστασης ενός κτιρίου και εκπόνησης μελέτης βάσει του νέου κανονισμού
 • Ικανότητα κατάθεσης σωστών και ολοκληρωμένων προσφορών
 • Βελτιστοποίηση ποιότητας των παραδιδόμενων έργων
 • Ικανοποίηση τελικού πελάτη

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δυνατότητα ασύγχρονης παρακολούθησης κάθε σεμιναρίου που διεξάγεται με σύγχρονο e-learning, μέχρι και για 10 ημέρες μετά το τέλος του
 • Μετά από την παρακολούθηση του πρώτου σας σεμιναρίου, παρέχεται έκπτωση 20% για κάθε επόμενο σεμινάριο που θα επιλέξετε να παρακολουθήσετε

Επιπλέον στοιχεία

Εισηγητές

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις εισηγητή και επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό

Ειδικές προσφορές

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για μαζικές εγγραφές, στην περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με γνωστούς ή συναδέλφους σας
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για κατόχους κάρτας ανεργίας ή ΑμεΑ
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδεύσεις σε κλειστά τμήματα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο +30 210 5765311 ή μέσω email στο seminars@engineering-intelligence.gr ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR
Κωδικός: Eng068
Κατηγορία: Στατικά Κτιρίων
Διάρκεια: 10 ώρες
Scroll to Top