Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων

Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων

Περιγραφή

Στόχος – Αντικείμενο σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση των βασικών γνώσεων σχετικά με την επιστήμη της Εκτίμησης Ακινήτων και η πρόσληψη μίας σφαιρικής εικόνας της αγοράς των Εκτιμήσεων στην Ελλάδα και του τρόπου λειτουργίας της. Μετά από μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες του ακινήτου ως οικονομικού αντικειμένου, στην ανάγκη για μία καλή προσέγγιση της αξίας ενός ακινήτου και στην έννοια του Πιστοποιημένου Εκτιμητή, αναλύονται διεξοδικά οι πέντε βασικές μέθοδοι εκτίμησης και οι παραλλαγές και εφαρμογές τους. Τέλος, αφού γίνει εκτενής αναφορά στα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (European Valuation Standards – EVS) και την Επαγγελματική Δεοντολογία, δίνεται μία επισκόπηση της Ελληνικής Εκτιμητικής αγοράς, του θεσμικού της πλαισίου και των τρόπων για να γίνει κάποιος Πιστοποιημένος Εκτιμητής.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε μηχανικούς που επιθυμούν να εμπλουτίσουν την γκάμα των υπηρεσιών που παρέχουν και με αυτήν της εκτίμησης ακινήτων και που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα που θα τους οδηγήσει στην Πιστοποίηση ως Εκτιμητές Ακινήτων. Επίσης, σε επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων (μεσίτες, κατασκευαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους) που επιθυμούν να αποκτήσουν τα επιστημονικά εφόδια, αλλά και πρακτικά εργαλεία για την εκτίμηση των ακινήτων. Επιπλέον, σε ιδιώτες επενδυτές που επιθυμούν να έχουν μία ίδια γνώμη για την αξία των ακινήτων τους, καθώς και σε δημοσίους υπαλλήλους εργαζόμενους σε εταιρείες διαχείρισης ακινήτων του δημοσίου (κατά τόπους Κτηματικές υπηρεσίες, ΕΤΑΔ, κ.λπ.).

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Ύλη αντικειμένου

1. Εισαγωγή

 • Το ακίνητο ως οικονομικό αντικείμενο
 • Τύποι ακινήτων  (Ορισμοί,  περιγραφές,  Νομικό καθεστώς)
 • Βασικοί «παίκτες» στην αγορά ακινήτων
 • Βάσεις Αξίας (αγοραία Αξία, άλλες βάσεις αξίας)
 • Οι συνηθέστερες συμβολαιογραφικές πράξεις
 • Ποιος  χρειάζεται τις εκτιμήσεις
 • Ποιος εκπονεί τις εκτιμήσεις

2. Τα τρία στάδια της Εκτίμησης (Προ-επεξεργασία στοιχείων – Αυτοψία – Εκπόνηση έκθεσης)

 • Προ-επεξεργασία στοιχείων: Ανάθεση Εκτίμησης (Σκοπός, αντικείμενο, εντολέας, τρίτοι) , συγκέντρωση στοιχείων / εγγράφων,  επισκόπηση
 • Η διαδικασία της αυτοψίας: αναγνώριση, ταυτίσεις, επισκόπηση περιοχής, έρευνα της αγοράς
 • Η Εκπόνηση της Έκθεσης Εκτίμησης: Διάρθρωση, Απαραίτητα περιεχόμενα κατά τα EVS

3. Οι πέντε Μέθοδοι (Ορισμοί, περιγραφές, πότε χρησιμοποιείται η καθεμία και παραδείγματα)

 • Η Συγκριτική Μέθοδος
 • Η Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης
 • Η Μέθοδος Υπολειμματικής Αξίας
 • Η Εισοδηματική Μέθοδος (Άμεση Κεφαλαιοποίηση – Discounted Cash Flows)
 • Η Μέθοδος των Κερδών

4.  Πρότυπα – Πιστοποιήσεις – Αγορά

 • Τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS 2016) / Το RICS Red Book (παρουσίαση – διάρθρωση – δεοντολογία)
 • Σύλλογοι / Ιδρύματα (παρουσίαση, ρόλος)
 • Διαδικασίες Πιστοποίησης (τρόποι και εναλλακτικές λύσεις)
 • Το μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών
 • Μεγάλοι οίκοι ανάλυσης αγοράς (αναφορά και επί πλέον υπηρεσίες)
 • Ελληνική Αγορά υπηρεσιών ακινήτων

Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου

 • Εξοικείωση με την επιστήμη της εκτίμησης ακινήτων
 • Ικανότητα σωστής αποτίμησης της αξίας ενός ακινήτου
 • Διεύρυνση των αντικείμενων δραστηριοποίησης στην αγορά ακινήτων
 • Απόκτηση πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δυνατότητα ασύγχρονης παρακολούθησης κάθε σεμιναρίου που διεξάγεται με σύγχρονο e-learning, μέχρι και για 10 ημέρες μετά το τέλος του
 • Μετά από την παρακολούθηση του πρώτου σας σεμιναρίου, παρέχεται έκπτωση 20% για κάθε επόμενο σεμινάριο που θα επιλέξετε να παρακολουθήσετε

Επιπλέον στοιχεία

Εισηγητές

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις εισηγητή και επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό

Ειδικές προσφορές

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για μαζικές εγγραφές, στην περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με γνωστούς ή συναδέλφους σας
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για κατόχους κάρτας ανεργίας ή ΑμεΑ
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδεύσεις σε κλειστά τμήματα

Δήλωση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο +30 210 5765311 ή μέσω email στο seminars@engineering-intelligence.gr ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Κατηγορία: Real Estate
Διάρκεια: 6 ώρες
Ημερομηνία έναρξης: 24/09/2024
Ημερομηνία λήξης: 26/09/2024
Τρόπος διεξαγωγής: Εξ αποστάσεως
Κόστος: Βασική τιμή 100€
Ειδικές τιμές για:
 • Φοιτητές και Νέους Μηχανικούς (εντός 5ετίας από την κτήση του πτυχίου τους) : 90€
 • Όσους έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο μας, Ανέργους, Συμμετέχοντες σε ομάδα 2 ή περισσοτέρων ατόμων μαζί : 80€
ΗμερομηνίαΏρα
Τρίτη 24/09/202418:00-21:00
Πέμπτη 26/09/202418:00-21:00
Scroll to Top