Ενεργητική – Παθητική Πυροπροστασία

Ενεργητική – Παθητική Πυροπροστασία

Περιγραφή

Στόχος – Αντικείμενο σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση της υφισταμένης Νομοθεσίας πυρασφαλείας για όλες τις κατηγορίες κτιρίων, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία για τη σύνταξη των μελετών πυρασφαλείας, αλλά και την παρακολούθηση της σωστής εγκατάστασης των μέσων πυροπροστασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε πτυχιούχους Μηχανολόγους, καθώς και σε μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις στο αντικείμενο που αφορά στην πυρασφάλεια.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

 Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Ύλη αντικειμένου

 • Παρουσίαση της υφιστάμενης νομοθεσίας πυρασφάλειας κτιρίων
 • Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ τ.Α 80/7-5-2018) «Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων» – Παθητική και Ενεργητική Πυροπροστασία
 • Π.Δ. 71/88 «Κανονισμός υφισταμένων ξενοδοχείων» (Αξιολόγηση)
 • Πυρ/κή Διάταξη 3/2015 «Mέτρα και Μέσα  Πυροπροστασίας σε χώρους συνάθροισης κοινού»
 • Μέτρα πυροπροστασίας σε Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες (Κ.Υ.Α. 1589/Φ.15/104/2006)
 • Μέτρα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων και συναφών δραστηριοτήτων (ΦΕΚ 6210 Φ.15/31-12-2018)
 • Παρουσίαση τεχνικών προδιαγραφών μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας (μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου – αυτόματου συστήματος καταιονισμού ύδατος sprinkler – αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης)
 • Τρόπος σύνταξης μελετών πυρασφαλείας
 • Διαδικασία έγκρισης μελετών πυρασφαλείας και χορήγησης των Πιστοποιητικών Πυρασφαλείας
 • Παρουσίαση και επεξήγηση των λειτουργιών της πλατφόρμας του ΤΕΕ (E-Adeies), σχετικά με την υποβολή – ενημέρωση – αρχειοθέτηση μελετών πυρασφαλείας, καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφαλείας

Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου

 • Εισαγωγή στο πνεύμα σύνταξης μελετών Πυρασφάλειας
 • Απόκτηση γνώσεων υφιστάμενης Νομοθεσίας
 • Κατανόηση πλήρους πορείας, σύνταξης, κατάθεσης και έγκρισης μελετών Πυροπροστασίας
 • Εκμάθηση της διαδικασίας επίβλεψης και εγκατάστασης μέσων Πυροπροστασίας – Ολοκλήρωση έργου και χορήγηση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δυνατότητα ασύγχρονης παρακολούθησης κάθε σεμιναρίου που διεξάγεται με σύγχρονο e-learning, μέχρι και για 10 ημέρες μετά το τέλος του
 • Μετά από την παρακολούθηση του πρώτου σας σεμιναρίου, παρέχεται έκπτωση 20% για κάθε επόμενο σεμινάριο που θα επιλέξετε να παρακολουθήσετε

Επιπλέον στοιχεία

Εισηγητές

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις εισηγητή και επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό

Ειδικές προσφορές

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για μαζικές εγγραφές, στην περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με γνωστούς ή συναδέλφους σας
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για κατόχους κάρτας ανεργίας ή ΑμεΑ
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδεύσεις σε κλειστά τμήματα

Δήλωση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο +30 210 5765311 ή μέσω email στο seminars@engineering-intelligence.gr ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Κατηγορία: Μηχανολογικά – Ηλεκτρολογικά
Διάρκεια: 18 ώρες
Ημερομηνία έναρξης: 16/10/2024
Ημερομηνία λήξης: 23/10/2024
Τρόπος διεξαγωγής: Εξ αποστάσεως
Κόστος: Βασική τιμή 240€
Ειδικές τιμές για:
 • Φοιτητές και Νέους Μηχανικούς (εντός 5ετίας από την κτήση του πτυχίου τους) : 220€
 • Όσους έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο μας, Ανέργους, Συμμετέχοντες σε ομάδα 2 ή περισσοτέρων ατόμων μαζί : 200€
ΗμερομηνίαΏρα
Τετάρτη 16/10/202417:00-22:00
Παρασκευή 18/10/202417:00-22:00
Δευτέρα 21/10/202417:00-22:00
Τετάρτη 23/10/202418:00-21:00
Scroll to Top