Γεωτεχνική Μελέτη με GEO5

Γεωτεχνική Μελέτη με GEO5

Περιγραφή

Στόχος – Αντικείμενο σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τον μηχανικό στη χρήση του πακέτου προγραμμάτων GEO5, το οποίο δίνει πρακτικές και αξιόπιστες λύσεις στο ευρύ φάσμα των γεωτεχνικών εφαρμογών. Παράλληλα με την εκμάθηση των προγραμμάτων, ο μηχανικός έρχεται σε επαφή τόσο με τις βασικές αρχές της εδαφομηχανικής, όσο και με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα (EC7, EC2, BS 8110, IS456, CSN, PN, IS, Brinch-Hansen). Ο κάθε μηχανικός εκπονεί τη μελέτη του στον προσωπικό του υπολογιστή έως το σημείο εκπόνησης της τεχνικής έκθεσης, των ελέγχων και της διαστασιολόγησης με την καθοδήγηση του εισηγητή. Είναι σημαντικό το ότι δίνεται η δυνατότητα στον καθένα να εξασκηθεί στις γεωτεχνικές εφαρμογές που άπτονται του ενδιαφέροντος του. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες εφαρμογές GEO5 συνδέονται μεταξύ τους αμφίδρομα, ώστε ο μηχανικός να μπορεί εύκολα και γρήγορα να έχει ολοκληρωμένες λύσεις στις μελέτες του.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε φοιτητές και απόφοιτους σχολών πολιτικών μηχανικών, καθώς και σε έμπειρους μελετητές που θέλουν να εμβαθύνουν στο αντικείμενο των γεωτεχνικών.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Βασικές γνώσεις στατικής και γεωτεχνικών.

Ύλη αντικειμένου

 • Ευστάθεια Πρανών – Εισαγωγή γεωμετρίας, στοιχείων εδαφοτεχνικής έρευνας, ορισμός υδροφόρου ορίζοντα, επιβολή φορτίσεων, ενίσχυση με τη χρήση αγκυρίων, ανάλυση με οριακές καταστάσεις και συντελεστές ασφαλείας
 • Καθιζήσεις – Θεωρίες κατά Jambu, Buismann, Soft soil, χρησιμοποιώντας τον δείκτη και τον συντελεστή συμπιεστότητας, δευτερεύουσα καθίζηση σύμφωνα με Ladde, επιφορτίσεις, ανάλυση καθιζήσεων και τάσεων σε όλα τα κρίσιμα σημεία
 • Έλεγχος και Σχεδιασμός αντιστηρίξεων – Εισαγωγή γεωμετρίας κατασκευής, εδαφική διαστρωμάτωση, επιβολή φορτίσεων, αγκυρώσεις, περιβάλλουσες δυνάμεων για κάθε στάδιο κατασκευής, έλεγχος ευστάθειας κατασκευής
 • Τοίχοι αντιστήριξης – Τοίχος πρόβολος και τοίχος βαρύτητας, έλεγχοι ανατροπής, ολίσθησης, φέρουσας ικανότητας εδάφους και διαστασιολόγηση τοίχου από σκυρόδεμα με EC2
 • Προκατασκευασμένοι τοίχοι – Τοίχοι Gabion (με συρματοκιβώτια)
 • Μελέτη Πασσάλου – Εισαγωγή διαφόρων τύπων πασσάλων, υπολογισμός αρνητικής τριβής επαφής και οριακής καμπύλης φόρτισης με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων, διαστασιολόγηση στοιχείων
 • Πεδιλοδοκός – Ανάλυση θεμελίωσης υπό στραγγιζόμενες ή αστράγγιστες συνθήκες ή σε βράχο και ανάλυση καθίζησης
 • Προσομοίωση με πεπερασμένα στοιχεία (FEM) – Δημιουργία καννάβου, εξειδανίκευση γεωτεχνικών προβλημάτων, όπως καθίζηση εδάφους, κατασκευές αντιστήριξης με πασσαλοσανίδες, ευστάθεια πρανών, πεδιλοδοκούς, εκσκαφές, σήραγγες, κ.ά., ορισμός μοντέλων εδαφικού υλικού (γραμμικά ελαστικό, τροποποιημένο γραμμικά ελαστικό, Mohr – Coulomb, τροποποιημένο Mohr – Coulomb, τροποποιημένο Cam – Clay), προσομοίωση παρουσίας νερού, επιβολή φορτίων κάθε τύπου, ανάλυση ευστάθειας σε κάθε φάση της κατασκευής
 • Ευστάθεια Βράχων – Ανάλυση ευστάθειας βραχωδών πρανών
 • Παράπλευρες βλάβες στις κατασκευές λόγω διάνοιξης οπών στο εσωτερικό του υπεδάφους – Ανάλυση σε κάθε στάδιο της κατασκευής, αξιολόγηση ρωγμών στις υπάρχουσες κατασκευές, υπολογισμός καθιζήσεων

Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου

 • Εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών
 • Εξοικείωση με απαιτήσεις πολεοδομίας
 • Εκμάθηση GEO5
 • Σύνδεση θεωρητικών γνώσεων με πραγματικές μελέτες

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δυνατότητα ασύγχρονης παρακολούθησης κάθε σεμιναρίου που διεξάγεται με σύγχρονο e-learning, μέχρι και για 10 ημέρες μετά το τέλος του
 • Μετά από την παρακολούθηση του πρώτου σας σεμιναρίου, παρέχεται έκπτωση 20% για κάθε επόμενο σεμινάριο που θα επιλέξετε να παρακολουθήσετε

Επιπλέον στοιχεία

Εισηγητές

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις εισηγητή και επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό

Ειδικές προσφορές

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για μαζικές εγγραφές, στην περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με γνωστούς ή συναδέλφους σας
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για κατόχους κάρτας ανεργίας ή ΑμεΑ
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδεύσεις σε κλειστά τμήματα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο +30 210 5765311 ή μέσω email στο seminars@engineering-intelligence.gr ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR
Κωδικός: Eng037
Κατηγορία: Γεωτεχνικά
Διάρκεια: 20 ώρες
Scroll to Top