Ηλεκτρικά Κυκλώματα Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Περιγραφή

Στόχος – Αντικείμενο σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναλύσει και να παρουσιάσει πλήρως όλα τα ηλεκτρικά στοιχεία και κυκλώματα μίας Φ/Β εγκατάστασης. Ξεκινώντας από μία σύντομη παρουσίαση των βασικών ηλεκτρικών εννοιών καθώς και των βασικών στοιχείων (components) μίας Φ/Β εγκατάστασης, στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος μελέτης και σχεδιασμού όλων των κρίσιμων, από ηλεκτρολογικής σκοπιάς, στοιχείων μιας εγκατάστασης, αλλά και οι τεχνικές ορθής τοποθέτησης και ελέγχου της λειτουργίας τους. Ακολούθως παρουσιάζονται αναλυτικά τα πολύ σημαντικά ζητήματα της γείωσης μίας εγκατάστασης, αλλά και της αντικεραυνικής προστασίας της. Τέλος, παρουσιάζεται γενικό παράδειγμα μελέτης και διαστασιολόγησης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων ενός έργου και η κατάρτιση της σχετικής ΥΔΕ.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε φοιτητές και απόφοιτους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που θέλουν να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στις τεχνικές υπολογισμού και εγκατάστασης των ηλεκτρολογικών στοιχείων και κυκλωμάτων μίας Φ/Β εγκατάστασης. Επίσης, σε κάθε ενδιαφερόμενο τεχνικό ή εγκαταστάτη, ο οποίος επιθυμεί να ενημερωθεί ή να ασχοληθεί με τα ηλεκτρολογικά κυκλώματα των φωτοβολταϊκών.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, παρά μόνο οι βασικές έννοιες του ηλεκτρισμού.

Ύλη αντικειμένου

1. Μορφές ηλεκτρικής ενέργειας

 • Είδη Ρευμάτων | DC – AC
 • Ηλεκτρική Ισχύς
 • Ηλεκτρική Ενέργεια
 • Μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος και δίκτυα

2. Η τοπολογία ενός Φ/Β συστήματος

 • Ποια είναι η τοπολογία ενός Φ/Β συστήματος
 • Πού συνδέονται τα συστήματα φωτοβολταϊκών, πώς και γιατί

3. Τεχνικά στοιχεία Φ/Β πλαισίων

 • I-V Curve, βαθμός απόδοσης, ρεύμα, τάση, ισχύς, ενέργεια κ.λπ.
 • Πρότυπα πιστοποίησης Φ/Β πλαισίων και ο ρόλος τους στη σχεδίαση ενός συστήματος

4. Η αρχιτεκτονική των Φ/Β συστημάτων

 • Ο τρόπος κατασκευής μίας φωτοβολταϊκής συστοιχίας και η σύνδεση των επιμέρους μερών μεταξύ τους

5. Μετατροπείς ισχύος (Inverters & Converters)  

 • Τι είναι ο μετατροπέας ισχύος
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Πώς επηρεάζει η ισχύς εισόδου την απόδοση ενός μετατροπέα
 • Παραδείγματα διαστασιολόγησης

6. Ηλεκτρικοί συσσωρευτές (Μπαταρίες)  

 • Είδη ηλεκτρικών συσσωρευτών
 • Ισχύς φόρτισης – Ισχύς εκφόρτισης
 • Τάση συσσωρευτών και ονομαστικό ρεύμα
 • Παραδείγματα

7. Ηλεκτρικοί πίνακες (AC / DC)

 • Η λειτουργία των ηλεκτρικών πινάκων
 • Ποια είναι η χρήση τους και από τι αποτελούνται
 • Μονογραμμικά σχέδια πινάκων και επεξήγηση

8. Καλώδια (AC / DC)  

 • Είδη καλωδίων
 • Η μεθοδολογία διαστασιολόγησης τους
 • Παραδείγματα στο AC και το DC ρεύμα

9. Γειώσεις και αντικεραυνική προστασία

 • Τι είναι η γείωση
 • Είδη και Πρότυπα Γειώσεων
 • Αντικεραυνική Προστασία
 • Παραδείγματα

10. Υποσταθμοί σύνδεσης Φ/Β στη μέση τάση

 • Τι είναι οι υποσταθμοί
 • Μονογραμμικό διάγραμμα (γενικό) ενός υποσταθμού
 • Επεξήγηση της λειτουργίας των βασικών εξαρτημάτων
 • Τρόποι σύνδεσης με τη Φ/Β συστοιχία

11. Γενικό παράδειγμα

 • Παράδειγμα πάνω σε σχέδια και σχεδιαγράμματα Φ/Β συστημάτων
 • Μετρήσεις τάσεων και λοιπών ηλεκτρικών μεγεθών
 • Επίλυση ηλεκτρολογικών βλαβών
 • Ερωτήσεις και απαντήσεις

12. ΥΔΕ για τη σύνδεση Φ/Β συστημάτων

 • Παράδειγμα κατάρτισης ΥΔΕ για τη σύνδεση Φ/Β συστημάτων και μονογραμμικό σχέδιο ΥΔΕ

Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου

 • Γνωριμία και εξοικείωση με τα ηλεκτρολογικά των Φ/Β συστοιχιών
 • Ικανότητα σωστού υπολογισμού και αξιολόγησης εξοπλισμού και αντίληψης όλων των πιθανών προβλημάτων που μπορούν να εμφανιστούν κατά την εγκατάσταση
 • Ικανότητα κατάθεσης σωστών και ολοκληρωμένων προσφορών
 • Ελαχιστοποίηση απωλειών ισχύος στην εγκατάσταση και αύξηση του επιπέδου ασφαλείας της
 • Βελτιστοποίηση απόδοσης και ποιότητας των παραδιδόμενων έργων
 • Ικανοποίηση τελικού πελάτη και αύξηση των πωλήσεων

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δυνατότητα ασύγχρονης παρακολούθησης κάθε σεμιναρίου που διεξάγεται με σύγχρονο e-learning, μέχρι και για 10 ημέρες μετά το τέλος του
 • Μετά από την παρακολούθηση του πρώτου σας σεμιναρίου, παρέχεται έκπτωση 20% για κάθε επόμενο σεμινάριο που θα επιλέξετε να παρακολουθήσετε

Επιπλέον στοιχεία

Εισηγητές

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις εισηγητή και επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό

Ειδικές προσφορές

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για μαζικές εγγραφές, στην περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με γνωστούς ή συναδέλφους σας
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για κατόχους κάρτας ανεργίας ή ΑμεΑ
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδεύσεις σε κλειστά τμήματα

Δήλωση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο +30 210 5765311 ή μέσω email στο seminars@engineering-intelligence.gr ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Κατηγορία: Εξοικονόμηση Ενέργειας – ΑΠΕ
Διάρκεια: 6 ώρες
Ημερομηνία έναρξης: 29/10/2024
Ημερομηνία λήξης: 31/10/2024
Τρόπος διεξαγωγής: Εξ αποστάσεως
Κόστος: Βασική τιμή 90€
Ειδικές τιμές για:
 • Φοιτητές και Νέους Μηχανικούς (εντός 5ετίας από την κτήση του πτυχίου τους) : 80€
 • Όσους έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο μας, Ανέργους, Συμμετέχοντες σε ομάδα 2 ή περισσοτέρων ατόμων μαζί : 70€
ΗμερομηνίαΏρα
Τρίτη 29/10/202418:00-21:00
Πέμπτη 31/10/202418:00-21:00
Scroll to Top