Λογισμικό Στατικών Μελετών SAP 2000

Λογισμικό Στατικών Μελετών SAP 2000

Περιγραφή

Στόχος – Αντικείμενο σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση πάνω στις βασικές λειτουργίες του πακέτου στατικών SAP 2000. Το πρόγραμμα SAP έχει φιλοσοφία γενικευμένων 3D φορέων, όπου είναι δυνατόν να συνδυαστούν πολλά είδη πεπερασμένων στοιχείων. Επίσης έχει ενσωματωμένους κανονισμούς από διάφορες χώρες. Τα σεμινάριο αφορά ανάλυση σε ραβδωτούς και επιφανειακούς φορείς, καθώς και τη χρήση της pushover analysis.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε φοιτητές και απόφοιτους σχολών πολιτικών μηχανικών, καθώς και σε έμπειρους μελετητές που θέλουν να γνωρίσουν το SAP 2000.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Βασικές γνώσεις στατικής, οπλισμένου σκυροδέματος και χειρισμού υπολογιστή.

Ύλη αντικειμένου

1. Εισαγωγή – δημιουργία ενός απλού φορέα

 • Σύντομη παρουσίαση της ιστορίας και των δυνατοτήτων / εφαρμογών του προγράμματος
 • Εξοικείωση με βασικές έννοιες, όπως το σύστημα μονάδων, καθολικό / τοπικό σύστημα συντεταγμένων
 • Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος και οργάνωση του
 • Επαφή με ένα υπάρχον μοντέλο, κίνηση στο 2D και 3D περιβάλλον του προγράμματος
 • Δημιουργία νέου μοντέλου
 • Καθορισμός ιδιοτήτων υλικών
 • Δημιουργία διατομής
 • Σχεδίαση μοντέλου
 • Μεταβολές στη γεωμετρία του μοντέλου
 • Στηρίξεις, διαφράγματα, ελατήρια
 • Καθορισμών φορτίσεων και φορτιστικών συνδυασμών
 • Τύποι φορτίσεων που δέχεται το SAP

2. Ανάλυση μοντέλου – αξιοποίηση αποτελεσμάτων ανάλυσης

 • Στατική επίλυση εφαρμογής του πρώτου μαθήματος
 • Διαγράμματα εντατικών μεγεθών
 • Μετακινήσεις
 • Εμπλουτισμός μοντέλου του πρώτου μαθήματος με δυναμικά χαρακτηριστικά
 • Δυναμική φασματική ανάλυση του μοντέλου
 • Ιδιομορφές, ιδιοπερίοδοι, περιβάλλουσες εντατικών μεγεθών
 • Αποστολή αποτελεσμάτων σε άλλα προγράμματα για μετεπεξεργασία (π.χ. Excel, Access)

3. Επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία

 • Εισαγωγή στην έννοια των επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων
 • Ιδιότητες επιφιφανεικών πεπερασμένων στοιχείων
 • Δημιουργία και διόρθωση μοντέλου με επιφανεικά πεπερασμένα στοιχεία
 • Διαγράμματα τάσεων
 • Ολοκλήρωση τάσεων από το SAP για τη δημιουργία διαγραμμάτων M,N,Q

4. Ειδικά θέματα προσομοίωσης κτιριακών κατασκευών

 • Προσομοίωση τοιχώματος με γραμμικά και επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία
 • Προσομοίωση συστήματος πλάκας – δοκών με συνδυασμό γραμμικών και επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων
 • Σύγκριση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων – Τεκμηρίωση της χρησιμότητας των επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων, ακόμα και για συνηθισμένες κατασκευές (π.χ. τοιχώματα με οπές, πλάκες με οπές)

5. Εισαγωγή στην ανελαστική ανάλυση

 • Ανελαστική απόκριση κατασκευών
 • Στατική ανελαστική ανάλυση (Pushover)
 • Πλαστική άρθρωση
 • Αλυσίδα κατάρρευσης
 • Εφαρμογή (εύρεση αλυσίδας κατάρρευσης απλού πλαισιακού φορέα)
 • Δυναμική ανελαστική ανάλυση (Non linear Time-History)
 • Εισαγωγή σεισμικού επιταχυνσιογραφήματος
 • Εφαρμογή (παρακολούθηση ζωντανά της σεισμικής απόκρισης της κατασκευής)

Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου

 • Εκπαίδευση στο διεθνώς αναγνωρισμένο πακέτο στατικών SAP 2000
 • Χρήση της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων σε λογισμικό που καλύπτει τόσο το επιστημονικό, όσο και το μελετητικό κομμάτι της μελέτης
 • Επαφή με την pushover method που είναι πλέον διεθνώς αναγνωρισμένη και έχει εισαχθεί και στους ευρωκώδικες

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δυνατότητα ασύγχρονης παρακολούθησης κάθε σεμιναρίου που διεξάγεται με σύγχρονο e-learning, μέχρι και για 10 ημέρες μετά το τέλος του
 • Μετά από την παρακολούθηση του πρώτου σας σεμιναρίου, παρέχεται έκπτωση 20% για κάθε επόμενο σεμινάριο που θα επιλέξετε να παρακολουθήσετε

Επιπλέον στοιχεία

Εισηγητές

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις εισηγητή και επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό

Ειδικές προσφορές

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για μαζικές εγγραφές, στην περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με γνωστούς ή συναδέλφους σας
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για κατόχους κάρτας ανεργίας ή ΑμεΑ
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδεύσεις σε κλειστά τμήματα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο +30 210 5765311 ή μέσω email στο seminars@engineering-intelligence.gr ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR
Κωδικός: Eng047
Κατηγορία: Στατικά Κτιρίων
Διάρκεια: 20 ώρες
Scroll to Top