Μελέτη Οπλισμένου Σκυροδέματος με 3DR Strad I

Μελέτη Οπλισμένου Σκυροδέματος με 3DR Strad I

Περιγραφή

Στόχος – Αντικείμενο σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εισάγει τον μηχανικό στην πρακτική εκπόνηση στατικών μελετών κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αυτό επιτυγχάνεται παράλληλα με την εκμάθηση και χρήση του αξιόπιστου και εξειδικευμένου προγράμματος STRAD της 3DR Engineering Software. Ο νέος μηχανικός έρχεται σε επαφή, πέρα από το πρόγραμμα, με τους ισχύοντες κανονισμούς ΕΑΚ και ΕΚΩΣ, καθώς και με τον τρόπο που αυτοί εφαρμόζονται στην πράξη. Γίνεται αναφορά σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και στις απαιτήσεις των πολεοδομικών γραφείων. Ο κάθε μηχανικός εκπονεί τη μελέτη του στον προσωπικό του υπολογιστή με την καθοδήγηση του εισηγητή, ο οποίος του επιλύει τις απορίες που προκύπτουν.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε φοιτητές και απόφοιτους σχολών πολιτικών μηχανικών, καθώς και σε έμπειρους μελετητές που θέλουν να εμβαθύνουν στα νέα δεδομένα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Βασικές γνώσεις στατικής, οπλισμένου σκυροδέματος και χειρισμού υπολογιστή.

Ύλη αντικειμένου

 • Διαμόρφωση Ξυλοτύπου
 • Αρχιτεκτονικοί Περιορισμοί
 • Αρχές Προδιαστασιολόγησης
 • Απαιτήσεις Κανονισμών
 • Εφαρμογή σε πραγματική μελέτη
 • Προσομοίωση Φορέα
 • Περιβάλλον σχεδίασης IntelliCAD/ AutoCAD, βασικές αρχές
 • Ιδιότητες κόμβων, διατομών
 • Τοιχώματα (ανωδομής, υπογείου)
 • Πλάκες, λυγηρότητες, βέλη κάμψης
 • Κλιμακοστάσιο
 • Κεκλιμένες δοκοί και πλάκες
 • Ανισόσταθμη θεμελίωση
 • Πλάκες με οπές, ενισχυμένες ζώνες, κοιτοστρώσεις (επιφ. πεπερασμένα στοιχεία)
 • Υπολογισμός φορτίων και συνδυασμοί φορτίσεων
 • Περιγραφή – προσομοίωση στοιχείων από διαφορετικά υλικά φορέα Ο.Σ., π.χ. μεταλλικές και ξύλινες διατομές, φέρουσα τοιχοποιία
 • Επίλυση
 • Μέθοδοι επίλυσης (στατική, δυναμική ανάλυση, γραμμικά, επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία)
 • Αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής
 • Επίλυση πασσάλων
 • Διαστασιολόγηση – Πραγματοποιούμενοι Έλεγχοι
 • Θεμελιώδεις Απαιτήσεις ΕΑΚ
 • Έλεγχος Θ, γωνιακής παραμόρφωσης, υπολογισμός αντισεισμικού αρμού
 • Έλεγχος Επάρκειας Τοιχωμάτων
 • Έλεγχος Φαινομένων Δευτέρας Τάξεως
 • Έλεγχος Στρεπτικής Ευαισθησίας
 • Μετακινήσεις – επιτρεπόμενος αρμός
 • Διαστασιολόγηση – Όπλιση
 • Έλεγχος Κοντού Υποστυλώματος
 • Έλεγχος περίσφιγξης
 • Έλεγχος αποφυγής σχηματισμού μηχανισμού ορόφου
 • Γενικοί κανόνες Ικανοτικού Σχεδιασμού
 • Καταλληλότητα Υπεδάφους Θεμελίωσης
 • Βελτίωση Στρεπτικής Συμπεριφοράς
 • Σχεδιασμός
 • Τοποθέτηση οπλισμών
 • Αγκυρώσεις
 • Ματίσεις
 • Επικαλύψεις οπλισμών
 • Λεπτομέρειες δοκών και υποστυλωμάτων
 • Κατασκευαστικές διατάξεις τοιχωμάτων
 • Κατασκευαστικές διατάξεις στοιχείων θεμελίωσης
 • Προμέτρηση οπλισμών
 • Εμφάνιση – πληρότητα σχεδίων

Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου

 • Εκπόνηση μελετών κτιρίων από Ο.Σ.
 • Εφαρμογή των κανονισμών ΕΑΚ – ΕΚΩΣ
 • Εκμάθηση του λογισμικού 3DR Strad
 • Εξοικείωση με απαιτήσεις πολεοδομίας
 • Σύνδεση θεωρητικών γνώσεων με πραγματικές μελέτες

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δυνατότητα ασύγχρονης παρακολούθησης κάθε σεμιναρίου που διεξάγεται με σύγχρονο e-learning, μέχρι και για 10 ημέρες μετά το τέλος του
 • Μετά από την παρακολούθηση του πρώτου σας σεμιναρίου, παρέχεται έκπτωση 20% για κάθε επόμενο σεμινάριο που θα επιλέξετε να παρακολουθήσετε

Επιπλέον στοιχεία

Εισηγητές

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις εισηγητή και επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό

Ειδικές προσφορές

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για μαζικές εγγραφές, στην περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με γνωστούς ή συναδέλφους σας
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για κατόχους κάρτας ανεργίας ή ΑμεΑ
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδεύσεις σε κλειστά τμήματα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο +30 210 5765311 ή μέσω email στο seminars@engineering-intelligence.gr ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR
Κωδικός: Eng014
Κατηγορία: Στατικά Κτιρίων
Διάρκεια: 20 ώρες
Scroll to Top