Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Μελέτη και Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου (Μέχρι 500 mbar)

Κωδικός:Eng046
Σεμινάριο:Μελέτη και Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου (Μέχρι 500 mbar)
Κατηγορία:Μηχανολογικά
Διάρκεια:22 ώρες
Συνεδρίες (Sessions):5Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
Ημερομηνία έναρξης:9/7/2024
Ημερομηνία λήξης:23/7/2024
Αναλυτικό πρόγραμμα:
Ημερομηνία 'Ωρες
Τρίτη 09/07/2024 17:00-22:00
Πέμπτη 11/07/2024 17:00-22:00
Τρίτη 16/07/2024 17:00-21:00
Πέμπτη 18/07/2024 17:00-21:00
Τρίτη 23/07/2024 17:00-21:00
   

 

Εισηγητής:
Περιγραφή:

Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και η ανάλυση από όλες τις πρακτικές σκοπιές (νομική, ασφαλείας, τεχνική, οικονομική και πολεοδομική) των εσωτερικών εγκαταστάσεων (ΕΕ) φυσικού αερίου (ΦΑ) με πίεση λειτουργίαςέως και 500 mbar σύμφωνα και με το νέο κανονισμό ΦΕΚ (976/2012).
 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε φοιτητές και αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Μηχανικών, αλλά και σε Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ή να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στις εσωτερικές εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου.
 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου παρά μόνο η κατανόηση των βασικών αρχών θέρμανσης κτηρίων
Ύλη Αντικειμένου:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

 • Τι είναι το ΦΑ - Πηγές ΦΑ.
 • Χρήσεις του ΦΑ.
 • Γενικά περί καυσίμων (στερεών, υγρών, αερίων).
 • Κύρια πλεονεκτήματα του ΦΑ έναντι άλλων καυσίμων.
 • Γενική επισκόπηση του δικτύου φυσικού αερίου της Ελλάδας (δίκτυο Μεταφοράς, Κατανομής, Διανομής, κλάσεις πιέσεων, υλικά κατασκευής).

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 • Γενική αναφορά σε: ΤΟΤΕΕ 2471/86, ΠΔ 420/87, ΦΕΚ 963/2003, Ν.3175/2003, Εγκύκλιος 27/2003, ΦΕΚ 976/2012, Κώδικες Πρακτικής ΕΠΑ, Νομοθεσία για εγκαταστάσεις από 50mbar έως 16bar).
 • Φιλοσοφία και κύρια σημεία του ΠΔ 420/87 (περί εγκατάστασης ΦΑ σε νέες οικοδομές) και Ν.3175/2003 (διείσδυση του ΦΑ στην αστική κατανάλωση).
 • Ερμηνευτική Εγκύκλιος 27/2003.
 • Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με Πίεση Λειτουργίας έως και 500 mbar (ΦΕΚ 976/2012) - περιεχόμενα κανονισμού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 500 mbar (ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ)

 • Γενικά περί αερίων καυσίμων (ιδιότητες, χαρακτηριστικά μεγέθη, οικογένειες και ομάδες καυσίμων αερίων).
 • Συσκευές αερίου (κατηγορίες συσκευών αερίου, τροφοδοσία με αέρα καύσης, απαγωγή καυσαερίων, επιλογή τύπου συσκευής).
 • Γενική επισκόπηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων ΦΑ, προδιαγραφές, πρότυπα (αγωγοί, αποφρακτικές διατάξεις, εξαρτήματα, φίλτρα, μονωτικά στοιχεία, ανιχνευτές αερίου, συστήματα ασφαλείας, συσκευές αερίου, καπναγωγοί, καπνοδόχοι).

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΑΣ ΕΕ – ΚΥΡΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 • Φυσικός, μηχανικός, άμεσος έμμεσος αερισμός.
 • Βάνες αποκοπής πριν την είσοδο στο κτίριο ή στο λεβητοστάσιο, προσβασιμότητα.
 • Σχετική θέση λεβητοστασίου ως προς κλιμακοστάσια και εξόδους διαφυγής - περιπτώσεις.
 • Ασφαλιστικές διατάξεις (VPS, ανιχνευτής αερίου, Η/Β, κομβίο άμεσης ενεργοποίησης Η/Β, βάνα πυρασφαλείας)
 • Τερματικά σημεία καπνοδόχων
 • Επαγγελματικές ΕΕ – φυσικός και μηχανικός αερισμός – ταυτοχρονισμοί λειτουργίας
 • Προϋποθέσεις τοποθέτησης ατομικών ή κοινόχρηστων συσκευών σε κοινόχρηστους χώρους, προσβασιμότητα συσκευών.
 • Όδευση αγωγών από χώρους με μόνιμη υγρασία.
 • Συμφωνία κατόψεων – αξονομετρικού – Τεχνικής Περιγραφή
 • Ταύτιση μελέτης με κατασκευή
 • Αλλαγή χώρου λεβητοστασίου σε νεόδμητο
 • Διαφυγή αερίου

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • Περιεχόμενα Φακέλων Μελέτης / Κατασκευής σε υφιστάμενα και νεόδμητα κτίρια
 • Στάδια υλοποίησης Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου – Διαδικασίες ΕΠΑ Αττικής
 • Διαφορές, σε τεχνικό επίπεδο, στην αντιμετώπιση μελέτης υφισταμένου και νεόδμητου κτιρίου από την ΕΠΑ Αττικής, με βάση τη σχετική νομοθεσία.

ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΕ

 • Εξοπλισμός και διαδικασία Δοκιμής Αντοχής σωληνώσεων, συνδέσεων και εξαρτημάτων.
 • Εξοπλισμός και διαδικασία Δοκιμής Στεγανότητας δικτύου ΕΕ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ

 • Υπολογισμοί βάσει πινάκων και διαγραμμάτων του Κανονισμού (τυπικές περιπτώσεις).
 • Αναλυτικοί υπολογισμοί.

ΧΡΗΣΗ S/W ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ
 • Λεβητοστάσιο με λέβητα Κεντρικής Θέρμανσης και Λέβητα κεντρικής παραγωγής ΖΝΧ και κοινή καμινάδα
 • Ατομική θέρμανση με λέβητα συνδυασμένης λειτουργίας τύπου C1 και μαγειρική εστία.
 • Ατομικές θερμάνσεις με λέβητες τύπου C8 και Β3 σε κοινή καπνοδόχο.
 • Επαγγελματικό Μαγειρείο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 • Παρουσίαση του νέου τρόπου ηλεκτρονικής υποβολής μελετών για υφιστάμενα κτίρια.
 • Παρουσίαση της νέας διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής πιστοποιητικών ενεργοποίησης.

 

Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου
Επιπλέον στοιχεία:

Εισηγητές

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό:

 • Σημειώσεις εισηγητή & επιπρόσθετο φηψιακό υλικό μετά το πέρας του σεμιναρίου.
 • Νομοθεσία & Υποδείγματα Μελετών.

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση:

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνατότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.
Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου
Κόστος:Η βασική τιμή του σεμιναρίου είναι 250€. Για φοιτητές και νέους μηχανικούς (εντός 5ετίας από την κτήση του πτυχίου τους) η τιμή διαμορφώνεται στα 225€. Για όσους έχουν παρακολουθήσει έστω ένα, από τα σεμινάρια μας, η τιμή διαμορφώνεται στα 200€. Η ίδια τιμή (200€) ισχύει για κατόχους κάρτας ανεργίας καθώς και για όσους δηλώσουν συμμετοχή σε ομάδα 2 ή και περισσοτέρων ατόμων μαζί.
Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform