Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Τι πρέπει να γνωρίζω για τα Social Media & το Digital Marketing, για την επιχείρηση μου

Κωδικός:Eng088
Τίτλος:Τι πρέπει να γνωρίζω για τα Social Media & το Digital Marketing, για την επιχείρηση μου
Κατηγορία:Οικονομία – Διοίκηση
Διάρκεια:8 ώρεςΕκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Τρόπος Διεξαγωγής:ClassRoom Training
 
Περιγραφή:

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου :Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων & ελεύθερους επαγγελματίες με σκοπό τους βοηθήσει να κατανοήσουν το οικοσύστημα των Κοινωνικών Δικτύων, τις δυνατότητες του Digital Marketing & το πώς μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Στην πρώτη ενότητα (Social Media) αναλύονται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά των σημαντικότερων Κοινωνικών Δικτύων αναγνωρίζοντας την αξία του κάθε ενός σε διάφορες επιχειρηματικές Αγορές. Ταυτόχρονα αξιολογείται η ανάγκη παρουσίας μιας επιχείρησης στα Κοινωνικά Δίκτυα αναδεικνύοντας ευκαιρίες αλλά και πιθανές αδυναμίες. Επίσης παρουσιάζονται οι τρόποι αξιολόγησης του ψηφιακού αποτυπώματος “Digital Impact” των Κοινωνικών Δικτύων ώστε να γίνεται αντικειμενική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους για επιχειρηματικούς σκοπούς.

Στη δεύτερη ενότητα (Digital Marketing) αναλύονται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά των σημαντικότερων Καναλιών προβολής στο διαδίκτυο και σε κινητές έξυπνες συσκευές (mobileadvertising), αναγνωρίζοντας την αξία του κάθε ενός σε διάφορες επιχειρηματικές Αγορές. Ταυτόχρονα αξιολογείται η ανάγκη παρουσίας μιας επιχείρησης στα σύγχρονα Ψηφιακά Κανάλια Διαφήμισης σε συνάρτηση με τους επιχειρηματικούς στόχους και το διαθέσιμο budget. Επίσης παρουσιάζονται οι τρόποι αξιολόγησης του ψηφιακού αποτυπώματος “Digital Impact” ενός διαφημιστικού προγράμματος Digital Marketingώστε να γίνεται αντικειμενική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του.

Σε ποιους απευθύνεται :  Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και ελεύθερους επαγγελματίες.

Προαπαιτούμενες γνώσεις : Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, παρά οι βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και διαδικτύου.

Ύλη Σεμιναρίου:

ENOTHTA A

Κοινωνικά Δίκτυα: Καταναλωτές & Επιχειρηματικός Κόσμος

 • Αρχές & τρόπος λειτουργίας των SocialMedia(SM)
 • Ta Social Media πέρα από τοFaceBook. Με ενδιαφέρουν;
 • Διαχωρισμός ατομικών προφίλ  / Εταιρικών σελίδων
 • Προϋποθέσεις για την έναρξη παρουσίας της επιχείρησής μου στα SM
 • Πως μετριέται το ψηφιακό αποτύπωμα από την αξιοποίηση των SM για επιχειρηματικούς σκοπούς
 • Κρίσιμες επιλογές στις ρυθμίσεις των προφίλ που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την ψηφιακή παρουσία της επιχείρησής μου στα SM

Τι κάνω με τα SocialMedia(SM) της επιχείρησής μου;

 • Επιλογή SM τα οποία θα χρησιμοποιήσω.
 • Ενσωμάτωση των SM στη συνολική εταιρική εικόνα
 • Έλεγχος πληρότητας ψηφιακής παρουσίας στα SM
 • Έλεγχος ρυθμίσεων / Έλεγχος πρόσβασης / Έλεγχος κυριότητας
 • Χρήση, απόκριση & συχνότητα αναρτήσεων – Χρονοπρογραμματισμός αναρτήσεων
 • Είδη αναρτήσεων & χαρακτηριστικά  - Βέλτιστες Πρακτικές

Αναφορά σε προχωρημένα θέματα SocialMedia

 • Τι μπορεί να μου προσφέρει μια συστηματική παρουσία στα SM
 • Ειδικές παρατηρήσεις αναφορικά με τη χρήση κινητών συσκευών
 • Συνδυασμοί SMmanagement& πληρωμένων ενεργειών Marketing
 • Τι πρέπει να ζητήσω από ένα εξειδικευμένο προμηθευτή υπηρεσιών SMManagement& πως θα αξιολογήσω το αποτέλεσμα της δουλειάς του

 

ENOTHTA Β (Digital Marketing)

Digital Marketing: Που, πως& γιατί

 • Γιατί DIGITALMarketing; Αφού δεν κάνω ούτε «απλό» Marketing
 • Push& PullMarketingσε απλά Ελληνικά. Αφορούν την επιχείρησή μου;
 • Υποψήφιοι πελάτες, ψηφιακές συσκευές & κανάλια διαφήμισης. Που συναντιούνται;
 • Συσχέτιση επιχειρησιακών στόχων με μετρήσιμα KPIs& διαθέσιμο προϋπολογισμό
 • Προϋποθέσεις για την έναρξη ενός διαφημιστικού προγράμματος DigitalMarketing
 • Προετοιμασία & Μέτρηση «ψηφιακού αποτυπώματος» ενός διαφημιστικού προγράμματος DigitalMarketing

 

Θέλω & εγώ DigitalMarketing. Τι πρέπει να κάνω;

 • Γνώση των διαθέσιμων ψηφιακών καναλιών διαφήμισης
 • Καταγραφή επιχειρησιακών στόχων επικοινωνίας – Συσχέτιση με επιχειρησιακές δυνατότητες & προοπτικές
 • Δημιουργία του κατάλληλου μείγματος επικοινωνίας – Επιλογή μέσων επικοινωνίας
 • Βασικά Χαρακτηριστικά βασικών ψηφιακών διαφημιστικών καναλιών.
 • Παράμετροι σχεδιασμού & εκτέλεσης ενός διαφημιστικού προγράμματος DigitalMarketing
 • Μεθοδολογία αξιολόγησης αποτελεσμάτων – Σε πόσο χρόνο;
 • Πλάνο αναθεωρήσεων, διορθώσεων, βελτιώσεων
 • Η σημασία της συνεπούς παρουσίας στα ψηφιακά μέσα

Αναφορά σε προχωρημένα θέματα DigitalMarketing

 • Τι μπορώ να κάνω μόνος μου & τι πρέπει να αναθέσω σε εξειδικευμένους συνεργάτες;
 • Ειδικές παρατηρήσεις αναφορικά με τη χρήση κινητών συσκευών
 • ΣυνδυασμοίSocial Media management & πληρωμένωνενεργειώνMarketing
 • Τι πρέπει να ζητήσω από ένα εξειδικευμένο προμηθευτή υπηρεσιών DigitalMarketing& πως θα αξιολογήσω το αποτέλεσμα της δουλειάς του

Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα:

Επαγγελματικά οφέλη σεμιναρίου :

 • Ουσιαστική γνώση του τρόπου επιρροής των SMστη λειτουργία μιας επιχείρησης
 • Γνώση εργαλείων μέτρησης της επιρροής των SMγια την επιχείρησή μου. (Social Media Impact Analytics)
 • Γνώση πλήρους μεθοδολογίας για την έναρξη συστηματικής αξιοποίησης των SM
 • Αυτό-αξιολόγηση της παρουσίας της επιχείρησής μου στα SMμε άμεση εξαγωγή συμπερασμάτων για πιθανές διορθωτικές ενέργειες
 • Αξιολόγηση της ανάγκης για λήψη ή όχι υπηρεσιών από έμπειρους επαγγελματίες για υπηρεσίες SMmanagement
 • Ορθή τοποθέτηση του DigitalMarketingστην καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης
 • Συσχέτιση δυνατοτήτων των διαφημιστικών καναλιών, των επιχειρηματικών στόχων, των ρεαλιστικών δυνατοτήτων της επιχείρησής μου και του προϋπολογισμού μιας ενέργειας DigitalMarketing
 • Δυνατότητα κατανόησης των κριτηρίων επιλογής των κατάλληλων διαφημιστικών καναλιών για την επιχείρησή μου
 • Εργαλεία εκτέλεσης & παρακολούθησης ενός πλάνου DigitalMarketing
 • Εργαλεία μέτρησης της επιρροής ενός πλάνου DigitalMarketingγια την επιχείρησή μου
 • Αξιολόγηση της ανάγκης για λήψη ή όχι υπηρεσιών από έμπειρους επαγγελματίες για υπηρεσίες DigitalMarketing
Επιπλέον στοιχεία:

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου :

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης  Engineering  Intelligence.
 • Έκπτωση 20% σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας.
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με  σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο.
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα.

Εκπαιδευτικό υλικό:

 • Σημειώσεις εισηγητή.

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση :

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές  για κατόχους κάρτας ανεργίας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδεύσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνατότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-5765311 ή ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform