Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (Διαδικασία, Υπόχρεοι, Δικαιολογητικά)

Κωδικός:Eng094
Τίτλος:Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (Διαδικασία, Υπόχρεοι, Δικαιολογητικά)
Κατηγορία:Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά
Διάρκεια:6 ώρεςΕκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Τρόπος Διεξαγωγής:Synchronous E-Learning Training
 
Περιγραφή:

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου :

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εισάγει τον μηχανικό στην έννοια της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ) / Αυτοτελούς Διηρημένης ιδιοκτησίας και στη χρήση της πλατφόρμας του ΤΕΕ, με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικών πληρότητας ταυτότητας κτιρίου και βεβαιώσεων για την διενέργεια δικαιοπραξιών.Παρουσιάζεται η σχετική νομοθεσία (Κεφάλαιο Δεύτερο Β’ Τμήματος Ν.4495/17 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ, άρθρα 52-63) όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα με τους Ν.4643/19, 4759/20 και 4787/21, καθώς και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.Στη συνέχεια, αναλύονται οι σημαντικότερες έννοιες που είναι : Ο σκοπός της ΗΤΚ, λόγοι συμπλήρωσης ηλεκτρονικής ταυτότητας (από πού προκύπτει η υποχρέωση – προθεσμίες), ορισμοί, διαδικασία υποβολής, υπόχρεοι, απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης, γίνεται αναφορά στις σημαντικότερες έννοιες που αποτελούν τα απαραίτητα στοιχεία της συμπλήρωσης της ΗΤΚ (όπως σύσταση οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας, νομιμοποιητικά στοιχεία, συνιδιοκτήτες κλπ).Στη συνέχεια μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων γίνεται η εκμάθηση στη  χρήση της πλατφόρμας του ΤΕΕ, καθώς και πλήρης αναφορά σε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Παρουσιάζονται παραδείγματα που αφορούν σε :

-  Αδόμητο οικόπεδο

-  Κτίριο εντός οικοπέδου, χωρίς ύπαρξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας

-  Διαμέρισμα (οριζόντια ιδιοκτησία)

(Το υλικό των παραδειγμάτων θα δοθεί στους συμμετέχοντες με τη μορφή αρχείων - printscreens). Επίσης θα δοθεί σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας καθώς και μια λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός να ζητήσει από τον υπόχρεο.

Σε ποιους απευθύνεται : Απευθύνεται σε Πολιτικούς και Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, καθώς και σε Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν και να ασχοληθούν με την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων 

Προαπαιτούμενες γνώσεις : Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου

 

 

Ύλη Σεμιναρίου:

1. Παρουσίαση νομοθεσίας

 •  Σκοπός
 •  Ορισμοί
 •  Συμπλήρωση – έκδοση πιστοποιητικών
 •  Έναρξη / προθεσμίες
 •  Διαδικασία υποβολής ΗΤΚ
 •  Υπόχρεοι
 •  Έντυπα

 

2. Παραδείγματα χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
 •   Αδόμητο οικόπεδο
 •   Κτίριο εντός οικοπέδου, χωρίς ύπαρξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας
 •   Διαμέρισμα (οριζόντια ιδιοκτησία)

 

 

 

Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα:

Πλήρης ενημέρωση για την νομοθεσία, τα δικαιολογητικά,  τις διαδικασίες και τη χρήση της πλατφόρμας του ΤΕΕ, σχετικά με την σωστή έκδοση μίας ΗΤΚ,  με δυνατότητα άμεσης εφαρμογής τους στην καθημερινή εργασία του μηχανικού.

 

 

Επιπλέον στοιχεία:

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου :

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης  Engineering  Intelligence.
 • Έκπτωση 20% σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας.

Εκπαιδευτικό υλικό:

 • Σημειώσεις εισηγητή,  η σχετική νομοθεσία και τα επεξηγηματικά παραδείγματα, σε ηλεκτρονική μορφή.

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση :

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές  για κατόχους κάρτας ανεργίας.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-5765311 ή ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform