Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Κτίρια Μηδενικού Ενεργειακού Ισοζυγίου – Φωτοβολταϊκά & Net Metering

Κωδικός:Eng089
Τίτλος:Κτίρια Μηδενικού Ενεργειακού Ισοζυγίου – Φωτοβολταϊκά & Net Metering
Κατηγορία:Ενεργειακά
Διάρκεια:16 ώρεςΕκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Τρόπος Διεξαγωγής:ClassRoom Training
 
Περιγραφή:

Engineering Intelligence

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου

Τα τελευταία χρόνια λόγω του αυξημένου κόστους της ενέργειας αλλά και λόγω των πολλών περιβαλλοντολογικών ανησυχιών, στον γενικότερο προβληματισμό για την αρχιτεκτονική σύνθεση των κτηρίων, έρχεται να προστεθεί και το πώς αυτά µπορούν να σχεδιαστούν ώστε να είναι ενεργειακά πιο αποδοτικά, στοχεύοντας στην δημιουργία ενός λειτουργικά και μορφολογικά άρτιου κτηρίου, χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή στους συμμετέχοντες ενός σύντοµου και εύχρηστου οδηγού αναφοράς, στον οποίο αναφέρονται μέθοδοι ελαχιστοποίησης - μηδενισμού του ενεργειακού κόστους λειτουργίας έκαστου κτηρίου ώστε οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να σχεδιάσει ή να κατασκευάσει ένα κτήριο που να απαιτεί μηδενικό κόστος λειτουργίας ή να κάνει επεµβάσεις σε ένα υφιστάμενο, να μπορεί να αναζητήσει εύκολα ιδέες και λύσεις. Επίσης στο σεμινάριο αναφέρονται και εν συντοµία διάφοροι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, παθητικοί και ενεργητικοί.

Γίνεται ανάλυση και παρουσίαση των μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά) οι οποίες μπορούν να έχουν αποδοτική εφαρμογή σε κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και των ενεργειακά αποδοτικών κτιριακών Η/Μ εγκαταστάσεων και συσκευών (κυρίως αντλίες θερμότητας), με παράθεση των τελευταίων τεχνολογικών και θεσμικών εξελίξεων παρουσιάζοντας σχετική νομοθεσία.

 

Τέλος, γίνεται ανάλυση του παθητικού κτιρίου με τα χαρακτηριστικά του, τη συμπεριφορά του και τον τρόπο λειτουργίας του.

Σε ποιους απευθύνεται

: Σε φοιτητές και απόφοιτους μηχανικούς ΑΤΕΙ και ΑΕΙ, όλων των ειδικοτήτων που θέλουν γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στο αντικείμενο των ενεργειακών βέλτιστων οικονομικών πρακτικών που οδηγούν σε κτίρια μηδενικού κόστους λειτουργίας. Επίσης σε κάθε ενδιαφερόμενο τεχνικό, εγκαταστάτη, σύμβουλο, επενδυτή ο οποίος επιθυμεί να ασχοληθεί με το αντικείμενο των βέλτιστων οικονομικών λύσεων ελαχιστοποίησης του κόστους λειτουργίας έκαστου κτιρίου.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, παρά μόνο η κατανόηση των βασικών εννοιών του κελύφους και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου.

Ύλη Σεμιναρίου:

1. Παρουσίαση ενεργειακής νομοθεσίας σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

 • Θεσμικό πλαίσιο για ενεργειακές επιθεωρήσεις.
 • Ευρωπαϊκές οδηγίες.
 • Εθνική νομοθεσία.
 • Κ.ΕΝ.Α.Κ.
 • Θεσμικό πλαίσιο για ενεργειακούς ελέγχους -
 • Περιεχόμενα έκθεσης ενεργειακού ελέγχου.
 • Θεσμικό πλαίσιο για φωτοβολταϊκά συστήματα.
 • Το πρόγραμμα που αφορά φωτοβολταϊκά στις στέγες και στα δώματα.
 • Ενεργειακός συμψηφισμός (Net metering).

2. Φωτοβολταϊκά συστήματα / Τεχνικά θέματα.

 • Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα φωτοβολταϊκών συστημάτων.
 • Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα.
 • Απώλειες και φωτοβολταϊκό φαινόμενο.
 • Βέλτιστη κλίση Φ/Β και σκίαση.
 • Ηλιακή ακτινοβολία και παραδείγματα υπολογισμού της.
 • Παραδείγματα υπολογισμού και παρουσίασης μελετών διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων κάνοντας χρήση λογισμικού.

3. Χρηματοοικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκών συστημάτων και παραδείγματα υπολογισμού.

 • Στοιχεία κόστους εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, οικονομικοί παράμετροι και δείκτες αξιολόγησης (απόσβεση κ.λπ.).
 • Χρηματοοικονομική αξιολόγηση και σύνταξη επενδυτικού σχεδίου διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Παραδείγματα υπολογισμού.

4. Κτήρια και ενεργειακό ισοζύγιο με σκοπό την αξιολόγηση ενεργειακών λύσεων για μηδενικό κόστος λειτουργίας. Παρουσίαση παραδειγμάτων.

 • Κλιματικές επιδράσεις σε ένα κτήριο.
 • Θερμοκρασιακή άνεση και ενέργεια.
 • Παραδείγματα κατάταξης συστημάτων θέρμανσης με τον Κ.ΕΝ.Α.Κ.
 • Οικονομική αξιολόγηση λειτουργίας και αποδόσεις ποικιλίας συστημάτων θέρμανσης. Κατάταξη αυτών με βάση τα οικονομικά κριτήρια λειτουργίας έκαστου συστήματος θέρμανσης.
 • Τι είναι η αντλία θερμότητας και οι αρχές λειτουργίας της.
 • Θερμική και ψυκτική μηχανή. Επεξήγηση βαθμών απόδοσης, COP και EER.
 • Ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά όλες τις συσκευές που καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα. Επεξήγηση ετικέτας αντλιών θερμότητας με βάση την Ευρωπαϊκή οδηγία.
 • Σχεδίαση – μελέτη αντλίας θερμότητας για εγκατάσταση σε νεοαναγειρόμενο κτίριο.
 • Σχεδίαση – μελέτη αντλίας θερμότητας για αντικατάσταση λέβητα σε υφιστάμενο κτίριο.
 • Χρηματοοικονομική αξιολόγηση εγκατάστασης αντλίας θερμότητας. Παραδείγματα υπολογισμού.
 • Υπολογισμός ενεργειακού ισοζυγίου κτιρίου.
 • Παρουσίαση ενεργειακής λύσης εγκατάστασης συστημάτων οδηγώντας σε κτίριο μηδενικού κόστους λειτουργίας.
 • Χρηματοοικονομική αξιολόγηση μετατροπής υφιστάμενου κτιρίου σε κτίριο με μηδενικό κόστος λειτουργίας. Παραδείγματα υπολογισμού.
 • Ενεργειακή αξιολόγηση αλλαγής στη θερμομόνωση του κτιρίου εξετάζοντας την κατανάλωση πετρελαίου. Παραδείγματα υπολογισμού.
 • Ψυχομετρία. Παραδείγματα υπολογισμού.
 • Ορθές πρακτικές με σκοπό οικονομικά κριτήρια βελτιστοποίησης κόστους λειτουργίας μεγάλων κτιρίων. Παραδείγματα υπολογισμού.
 • Παθητικά κτίρια – Ορισμοί & Βασικές Αρχές

Engineering Intelligence

Επαγγελματικά οφέλη - Πλεονεκτήματα:

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering Intelligence.
 • Έκπτωση 20% σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας.
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο.
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα.

 

Επιπλέον στοιχεία:

Εισηγητές

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα.

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις εισηγητή.

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για κατόχους κάρτας ανεργίας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδεύσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνατότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-5765311 ή ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform