Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις - Engineering-Intelligence

Στην Engineering Intelligence παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις στον τομέα της πιστοποίησης γνώσεων στις επαγγελματικές δεξιότητες μηχανικών. Για το σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε στενά με φορείς πιστοποίησης αναγνωρισμένους από τον ΟΕΕΚ και το ΕΣΥΔ, με εταιρείες ανάπτυξης τεχνικού λογισμικού, με τριτοβάθμια ακαδημαϊκά ιδρύματα με συνδικαλιστικούς φορείς και επιμελητήρια.

Πολλά από τα σεμινάρια που διεξάγουμε οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων μέσα από διαδικασίες αδιάβλητων εξετάσεων. Ενδεικτικά μέχρι σήμερα, σπουδαστές της Engineering Intelligence έχουν αποκτήσει πιστοποιήσεις στα κάτωθι εκπαιδευτικά αντικείμενα:
Εκπαιδευτικό αντικείμενο Πιστοποίηση Φορέας
AutoCAD στην 2D σχεδίαση AutoCAD 2D Specialist KeyCERT
AutoCAD στην 3D σχεδίαση AutoCAD 3D Specialist KeyCERT
Αρχιτεκτονικά με ArchiCAD Certified Architectural Designer (CARD) ACTA
Μελέτη στατικών με StereoSTATIKA StereoSTATIKA Certified User π-Systems Α.Ε.
Διαχείριση έργων με MS Project MS Project Specialist KeyCERT
Μελέτη στατικών με RC-STRAD RC-STRAD Certified User 4M International Α.Ε.
Μελέτη στατικών με FESPA & αρχιτεκτονικών με ΤΕΚΤΩΝ Master (FESPA & ΤΕΚΤΩΝ) Certified User LH Λογισμική ΕΠΕ
Μελέτη μεταλλικών κατασκευών με Etabs Etabs Certified User CSI Hellas Α.Ε.
Γεφυροποιία με SOFiSTiK SOFiSTiK Bridges Certified User SOFiSTiK Hellas Α.Ε.
Μελέτη μεταλλικών κατασκευών με Instant Instant Certified User CCS Α.Ε.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τις υποστηριζόμενες πιστοποιήσεις και τις διαδικασίες συμμετοχής στις σχετικές εξετάσεις.

...παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις στον τομέα της πιστοποίησης γνώσεων στις επαγγελματικές δεξιότητες μηχανικών

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform