Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Κωδικός:Eng028
Σεμινάριο:Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
Κατηγορία:Real Estate
Διάρκεια:40 ώρες
Συνεδρίες (Sessions):8Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
Εκπαιδευτικό κέντρο:Engineering Intelligence - Αθήνα
Ημερομηνία έναρξης:27/5/2019
Ημερομηνία λήξης:12/6/2019
Αναλυτικό πρόγραμμα:
Ημερομηνία 'Ωρες
Δευτέρα 27/5/2019 17:00-22:00
Τετάρτη 29/5/2019 17:00-22:00
Παρασκευή 31/5/2019 17:00-22:00
Δευτέρα 03/6/2019 17:00-22:00
Τετάρτη 05/6/2019 17:00-22:00
Παρασκευή 07/06/2019 17:00-22:00
Δευτέρα 10/6/2019 17:00-22:00
Τετάρτη 12/6/2019 17:00-22:00

 

Εισηγητής:Σακελλάρης Φρίξος, Πολιτικός Μηχανικός - Εκτιμητής Ακινήτων
Περιγραφή:

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και η ανάλυση από όλες τις πρακτικές σκοπιές (νομική, φορολογική, χρηματοοικονομική και τεχνική-πολεοδομική) του «Real Estate-Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», στην Ελλάδα σήμερα. 

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος σκοπεύει να ασχοληθεί με την αγορά, πώληση ή διαχείριση ακίνητης περιουσίας είτε ως ιδιώτης, είτε επαγγελματικά. Επίσης, σε κατασκευαστές ακινήτων και σε σύμβουλους ακίνητης περιουσίας.

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις

 Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Ύλη Σεμιναρίου:

Εισαγωγή στην Αγορά των Ακινήτων

 • Έννοια ακινήτου
 • Ακίνητο και ιδιοκτησία
 • Εμπράγματα δικαιώματα
 • Η αγορά των ακινήτων και η κατηγοριοποίηση της
 • Χαρακτηριστικά ακινήτων
 • Ο ρόλος των ακινήτων στην Οικονομία
 • Ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς ακινήτων
 • Οι συντελεστές – «παίκτες», στην αγορά ακινήτων
 • Οι χρήσεις των ακινήτων
 • Πηγές Ενημέρωσης – Εύρεση στατιστικών & στοιχείων του κλάδου
 • Περιγραφή του απαιτούμενου γνωστικού υποβάθρου των Επαγγελματιών Ακίνητης Περιουσίας

 

Αρχές Δικαίου των Ακινήτων

 • Εμπράγματα δικαιώματα
 • Διαιρεμένες ιδιοκτησίες
 • Κανονισμοί κτιρίων
 • Αγοραπωλησίες
 • Μισθώσεις κατοικίας
 • Επαγγελματικές μισθώσεις
 • Συμβάσεις μεσιτείας & η νομοθεσία διαμεσολάβησης
 • Αναγκαστική εκτέλεση

 

Η Φορολογία στα Ακίνητα

 • Φορολογική βάση & αντικειμενικές αξίες
 • Φορολογία μεταβίβασης
 • Φορολογία κατοχής (ΕΝΦΙΑ)
 • Φορολογία εισοδήματος
 • Φορολογία υπεραξίας
 • Τεκμαρτό εισόδημα
 • Χαρτόσημα
 • Λογιστικά θέματα

 

Λοιπές Σχέσεις με τους Δημόσιους Φορείς και  οι Προκύπτουσες Υποχρεώσεις

 • Κτηματολόγιο
 • Υποθηκοφυλακείο
 • Δήμοι – τέλη
 • Πολεοδομική νομοθεσία
 • Κτιριοδομικός κανονισμός
 • Άδειες λειτουργίας –  Άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Ενεργειακά Πιστοποιητικά
 • Πάροχοι ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών

 

Οι Οικονομικές Έννοιες στα Ακίνητα

 • Ίδια Κεφάλαια
 • Δανεισμός
 • Τόκος – ανατοκισμός
 • Προεξόφληση
 • Επένδυση

 

Μορφές Αξιοποίησης & Επενδύσεων στα Ακίνητα

 • Αγορά (με ίδια κεφάλαια ή δανεισμό)
 • Αντιπαροχή
 • Επαγγελματική μίσθωση (λειτουργική, χρηματοδοτική μίσθωση με ή χωρίς δικαίωμα εξαγοράς)
 • Διαχείριση ιδιόκτητου χαρτοφυλακίου ακινήτων
 • Αμοιβαία Κεφάλαια
 • ΑΕΕΑΠ

 

Χρηματοδότηση Επενδύσεων σε Ακίνητα  (Property Finance)

 • Δόμηση χρηματοδότησης
 • Πηγές χρηματοδότησης
 • Κατηγορίες και κριτήρια χρηματοδότησης
 • Αγορά χρήματος
 • Ίδια κεφάλαια
 • Δανεισμός

 

Αξίες Ακινήτων & Αξιολόγηση Επενδύσεων

 • Μαθηματικό υπόβαθρο
 • Αξιολόγηση επενδύσεων
 • Η συγκριτική μέθοδος
 • Η μέθοδος εισοδήματος
 • Η μέθοδος απαξιωμένου κόστους αντικατάστασης (DRC)

 

Κρίσιμα Τεχνικά Θέματα στα Ακίνητα – Η σημασία της Εξοικονόμησης Ενέργειας

 • Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά που κρίνουν την κατάσταση ενός κτιρίου από την πλευράς κατασκευής (δομική – στατική επάρκεια)
 • Αυθαιρεσίες – Τακτοποιήσεις
 • Φωτισμός
 • Ψύξη – Θέρμανση
 • Ασφάλεια
 • Συστήματα διαχείρισης κτιρίων (BMS)
 • Ενεργειακή κατάταξη κτιρίου -  Ελληνικά και διεθνή πιστοποιητικά ενεργειακής κατάταξης
 • Ενεργειακή παρακολούθηση

 

Η σημασία της Ανακαίνισης – Ενεργειακής Αναβάθμισης στα Ακίνητα

 • Η ανακαίνιση  - ενεργειακή αναβάθμιση ενός ακινήτου, ως παράγοντας αύξησης της αξίας του
 •  Η ανακαίνιση – ενεργειακή αναβάθμιση ενός ακινήτου ως παράγοντας βελτίωσης ή και αύξησης των δυνατοτήτων χρήσης του
 • Η βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας, μέσα από την ανακαίνιση – ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας – μείωση ρύπανσης του περιβάλλοντος
 • Ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με την αειφορία στα κτίρια
 • Επιδοτούμενα προγράμματα
 • Παραδείγματα

 

Διαχείριση Ακινήτων

 • Ασφάλεια (Φύλαξη) κτιρίων
 • Ασφάλιση κτιρίων – Διαχείριση κινδύνων
 • Υγιεινή (καθαριότητα στα κτίρια)
 • Διαφήμιση στα κτίρια
 • Συμβάσεις – Προγραμματισμός
 • Αποθεματικά
 • Προϋπολογισμοί λειτουργίας και συντήρησης κτιρίου (έτους, 5ετίας, κλπ)
 • Παρακολούθηση προγραμματισμού και των προϋπολογισμών – Αναφορές
 • Επιθεωρήσεις κτιρίων
 • Ειδικά θέματα εκμίσθωσης στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού (πχ Airbnb). Φορολογική μεταχείριση  - Απόφαση συμβατικής εκμίσθωσης ή εκμίσθωσης μέσω πλατφόρμας (υπέρ και κατά).

 

Ο ρόλος του Μεσίτη – Διαμεσολαβητή Ακινήτων

 • Εκπροσωπώντας τον πωλητή
  • Υποχρεώσεις εκπροσώπησης πωλητή
  • Όροι συνεργασίας
  • Ειδικές περιπτώσεις πώλησης
  • Μέθοδοι πώλησης
  • Προώθηση ακινήτων
  • Επίσκέψεις – Προσφορές
  • Επικοινωνία
 • Εκπροσωπώντας τον αγοραστή
  • Υποχρεώσεις εκπροσώπησης αγοραστή
  • Όροι συνεργασίας
  • Αναζήτηση ακινήτων
  • Επισκέψεις – Επιθεωρήσεις
  • Λεπτομερής έλεγχος ακινήτου (due diligence)
 • Η διαμεσολάβηση στις μισθώσεις ακινήτων
  • Σε ακίνητα κατοικίας
  • Σε επαγγελματικά ακίνητα
 • Σύγκρουση συμφερόντων
 • Προστασία δεδομένων (GDPR)
Επιπλέον στοιχεία:

 

Εισηγητές

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

 

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή
 • Μπλοκ Σημειώσεων και Στυλό

 

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνάτότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,24%)
Κόστος:Η βασική τιμή του σεμιναρίου είναι 440€. Για φοιτητές και νέους μηχανικούς (εντός 5ετίας από την κτήση του πτυχίου τους) η τιμή διαμορφώνεται στα 400€. Για όσους έχουν παρακολουθήσει έστω ένα, από τα σεμινάρια μας, η τιμή διαμορφώνεται στα 360€. Η ίδια τιμή (360€) ισχύει για όσους δηλώσουν συμμετοχή σε ομάδα 2 ή και περισσοτέρων ατόμων μαζί, καθώς και για κατόχους κάρτας ανεργίας.
Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-5765311 ή ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform