Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Συντήρηση & Επισκευές Φ/Β συστημάτων

Κωδικός:Eng067
Θέμα:Συντήρηση & Επισκευές Φ/Β συστημάτων
Κατηγορία:Ενεργειακά
Διάρκεια:6 ώρεςΔήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
Πόλη:Αθήνα
Ημερομηνία έναρξης:10/11/2018
Ημερομηνία λήξης:10/11/2018
Ώρες Διεξαγωγής:10:00 - 16:00
Εισηγητής:
Περιγραφή:

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου:

Συντήρηση & Επισκευές Φ/Β συστημάτωνΗ γεωμετρική αύξηση των Φ/Β εγκαταστάσεων, η πληθώρα και η διαφορετικότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών αλλά και η ανάγκη της απρόσκοπτης και αδιάλειπτης λειτουργίας τους, έχει καταστήσει την ανάγκη  της έγκαιρης & σωστής τεχνικής υποστήριξης ύψιστης σημασίας, είτε αυτή είναι προληπτική, είτε όχι. Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναλύσει και να παρουσιάσει όλα τα κρίσιμα σημεία της συντήρησης Φ/Β συστημάτων καθώς και των επισκευών που ενδεχομένως αυτά μπορεί να χρειαστούν. Ξεκινώντας από τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των Φ/Β εγκαταστάσεων, εστιάζουμε σε αυτά που είναι πιθανότερο να χρειάζονται συντήρηση ή επισκευή.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά όλη η πορεία μιας προγραμματισμένης συντήρησης αλλά και τι απαιτείται για μια έγκαιρη και αποτελεσματική επισκευή. Ακολούθως αναλύονται διάφορες μέθοδοι αντιμετώπισης προβλημάτων ή αποφυγής δυσλειτουργιών που έχουν ως συνέπεια, προβλήματα στην παραγωγή. Συνεχίζοντας παρουσιάζονται όλα τα πλεονεκτήματα του πλήρους τεχνικού φακέλου μιας εγκατάστασης αλλά και η σημασία του σωστού αρχικού σχεδιασμού και υλοποίησης, αναφορικά με την μελλοντική λειτουργία ενός έργου.

Τέλος γίνεται αναφορά στο πως ένα συμβόλαιο συντήρησης μπορεί να επηρεάσει θετικά  διάφορες χρηματοοικονομικές παραμέτρους του έργου, όπως το κόστος ασφάλισης, η βελτιστοποίηση της παραγωγής ή η το συντομότερο δυνατό αποκατάσταση της, σε περίπτωση βλάβης.

Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με τη συνδυασμένη χρήση πλούσιου φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού από  υλοποιημένα έργα.

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε φοιτητές και απόφοιτους μηχανικούς ΑΤΕΙ και ΑΕΙ, όλων των ειδικοτήτων που θέλουν γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στην συντήρηση και τις επισκευές Φ/Β συστημάτων. Επίσης σε κάθε ενδιαφερόμενο τεχνικό, εγκαταστάτη, σύμβουλο, επενδυτή ο οποίος επιθυμεί να ενημερωθεί ή να ασχοληθεί με το αντικείμενο της συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης Φ/Β εγκαταστάσεων.

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Ύλη Αντικειμένου:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Φ/Β ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΛΗΘΟΣ Φ/Β ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
 • STATUS ΑΓΟΡΑΣ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ & ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΥΡΗΝΑ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΑ – ΙΝVERTER – ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ)
 • ΡΥΘΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΑ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΛΩΔΙΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΚΤΛ )
 • ΡΥΘΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 • ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 • ΒΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ TRACKER
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ (LIVE CASE STUDY)
 • ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
 • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ
 • ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Φ/Β ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ

ΟΦΕΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 • ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  Φ/Β  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
 • ΟΦΕΛΗ ΟΡΘΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
 • ΟΦΕΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • ΟΦΕΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Φ/Β ΕΡΓΟΥ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Συντήρηση & Επισκευές Φ/Β συστημάτων

Επιπλέον στοιχεία:

Εισηγητές:

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

 

Εκπαιδευτικό υλικό:

 • Μπλοκ Σημειώσεων και Στυλό.
 • Σημειώσεις εισηγητή & επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό με το πέρας του σεμιναρίου.

 

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση:

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνάτότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,24%)
Κόστος:Η βασική τιμή του σεμιναρίου είναι 100€. Για φοιτητές και νέους μηχανικούς (εντός 5ετίας από την κτήση του πτυχίου τους) η τιμή διαμορφώνεται στα 90€. Για όσους έχουν παρακολουθήσει έστω ένα, από τα σεμινάρια μας, η τιμή διαμορφώνεται στα 80€. Η ίδια τιμή (80€) ισχύει για όσους δηλώσουν συμμετοχή σε ομάδα 2 ή και περισσοτέρων ατόμων μαζί.
Δήλωση συμμετοχής
Δήλωση συμμετοχής
designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform