Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Παράταση ισχύος προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ολοκληρώνει τις διαδικασίες για τη χορήγηση οριστικών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών, σε μηχανικούς μειώνοντας το χρόνο απαιτούμενης εμπειρίας σε δύο χρόνια (έναντι των τεσσάρων που είχε αρχικά προβλεφθεί).

Οι άδειες αυτές θα χορηγούνται μετά από την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος και τη διεξαγωγή εξετάσεων μέσω του ΤΕΕ. Σύντομα θα αναρτηθεί κατάλογος με τους φορείς εκπαίδευσης, καθώς και ανακοίνωση με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Μέχρι την έναρξη της χορήγησης των ως άνω αδειών και προκειμένου να μην προκληθούν προβλήματα στη διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, το ΥΠΕΚΑ αποφάσισε να δοθεί παράταση της διάρκειας ισχύος των προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του ενός χρόνου, δηλαδή μέχρις τις 6 Οκτωβρίου 2012.

Δεδομένης αυτής της παράτασης, το ΥΠΕΚΑ θα προχωρήσει άμεσα σε νέα ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών σε μηχανικούς με αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών έναντι των δέκα που ίσχυε έως τώρα.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις προβλέπονται στο σχέδιο νόμου «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχων Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις».

Διευκρινίζεται ότι με την παράταση της διάρκειας ισχύος των προσωρινών αδειών, θα βρίσκονται σε παράλληλη ισχύ, τόσο οι προσωρινές, όσο και οι οριστικές άδειες που θα χορηγούνται.

Πηγή: www.ypeka.gr

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform