Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Νέo σεμινάριο "Ευστάθεια Πρανών - Κατολισθήσεις"

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Διευρύνοντας την γκάμα των σεμιναρίων μας στον τομέα των Γεωτεχνικών, σας παρουσιάζουμε το νέο μας εξειδικευμένο σεμινάριο «Ευστάθεια Πρανών - Κατολισθήσεις», με το οποίο εμβαθύνουμε σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αλλά και δύσκολο τομέα της Γεωτεχνικής Μηχανικής.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναλύσει ένα από τα ιδιαίτερα προβλήματα στη γεωτεχνική μηχανική, που είναι η μελέτη της ευστάθειας πρανών είτε αυτά είναι φυσικά, είτε πρανή ορυγμάτων, είτε πρανή επιχωμάτων. Όταν πια κάποιο από αυτά έχει αστοχήσει ο γεωτεχνικός μηχανικός καλείται να ερευνήσει το κατολισθητικό φαινόμενο, να το αξιολογήσει και στη συνέχεια να μελετήσει τα μέτρα εκείνα που θα επιτρέψουν την αποκατάσταση της ευστάθειας στην περιοχή του κατολισθητικού φαινομένου. Ο στόχος του σεμιναρίου «Ευστάθεια πρανών - Κατολισθήσεις» είναι η κατάρτιση του μηχανικού στο αντικείμενο αυτό καθεαυτό αλλά και η εκμάθηση της διαδικασίας εκπόνησης αναλύσεων ευσταθείας αλλά και γεωτεχνικών μελετών ευστάθειας πρανών και αποκατάστασης της ευστάθειας κατολισθήσεων. Προς επεξήγηση παραδειγμάτων ευστάθειας πρανών και κατολισθήσεων επιδεικνύεται η χρήση του προγράμματος Slide της Rockscience, τόσο στη διαμόρφωση αναλύσεων ευσταθείας με τη μέθοδο οριακής ισορροπίας, όσο και στη διαμόρφωση επίλυσης προβλημάτων υπόγειας ροής με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων που ενσωματώνεται στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το νέο μας σεμινάριο καθώς και την αναλυτική του θεματολογία, μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform