Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Νέο σεμινάριο (Ημερίδα) – Φ/Β Συστήματα Ιχνηλάτησης Ήλιου (Solar Trackers)

Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθεια μας να εμπλουτίζουμε τη γκάμα των σεμιναρίων μας για τις ΑΠΕ αλλά και ικανοποιώντας τη ζήτηση πολλών σπουδαστών μας για το συγκεκριμένο αντικείμενο, σας παρουσιάζουμε το νέο μας σεμινάριο «Φ/Β Συστήματα Ιχνηλάτησης Ήλιου (Solar Trackers)».
Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναλύσει και να παρουσιάσει πλήρως τις τεχνολογίες καθώς και όλα τα κρίσιμα σημεία των Φ/Β συστημάτων με ιχνηλάτες ήλιου (solar trackers). Ξεκινώντας από την ανάλυση της φιλοσοφίας λειτουργίας των συγκεκριμένων συστημάτων παρουσιάζονται διεξοδικά, τα πιο γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα καθώς και τα χαρακτηριστικά τους. Γίνεται αναλυτική περιγραφή των διαφορών μεταξύ τους ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και ως προς το κόστος τους και επίσης παρουσιάζονται αναλυτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των συστημάτων ιχνηλάτησης, σε σχέση με τα αντίστοιχα επίγεια. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η βήμα προς βήμα εγκατάσταση ενός συστήματος με solar trackers (από υλοποιημένο έργο) και παρουσιάζονται όλες οι απαραίτητες τεχνικές και εγκαταστατικές λεπτομέρειες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μία τέτοια εγκατάσταση. Τέλος παρουσιάζονται οι τρόποι παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας των συστημάτων αυτών καθώς και τρόποι επίλυσης τυχόν προβλημάτων και γίνεται ανοικτή συζήτηση προς επίλυση αποριών
Περισσότερες πληροφορίες για το νέο μας σεμινάριο καθώς και την αναλυτική του θεματολογία, μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform