Εγγραφή newsletter
Εγγραφείτε στο newsletter της Engineering-Ιntelligence συμπληρώνοντας το email σας.
Κατάλογος σεμιναρίων

Αρχιτεκτονικά - Σχεδιαστικά

Γεωτεχνικά

Ευρωκώδικες

Στατικά Κτηρίων - Σκυρόδεμα

Στατικά Κτηρίων - Χάλυβας

Ενεργειακά

Μηχανολογικά

Real Estate

Κατασκευαστικά

Γεφυροποιία

Οικονομία – Διοίκηση

E-Classroom Πύλη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Engineering-Intelligence
Engineers' Club - Γίνετε μέλη του μεγαλύτερου club μηχανικών στην Ελλάδα!
Συνεργαστείτε μαζί μας

Νέο σεμινάριο: Εφαρμογές Ευρωκωδίκων & Pushover με FESPA

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Εφαρμογές Ευρωκωδίκων & Pushover με FESPA Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης μηχανικών και εν όψη της επερχόμενης αλλαγής στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην εκπόνηση στατικών μελετών κτηρίων με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ετοιμάσαμε ένα νέο σεμινάριο με τίτλο: «Εφαρμογές Ευρωκωδίκων & Pushover με FESPA». Στόχος του σεμιναρίου είναι να εισάγει τον μηχανικό στις νέες δυνατότητες του δημοφιλούς προγράμματος Fespa 10 της LH Logismiki και συγκεκριμένα στον σχεδιασμό κτηρίων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 (πρότυπα EC2-ΕΝ1992 και EC8-EN1998), καθώς και στη μη-γραμμική ανάλυση των κατασκευών με τη χρήση της Performance Pushover Analysis. Οι ευρωκώδικες θα αποτελέσουν πολύ σύντομα τους υποχρεωτικούς κανονισμούς για τον σχεδιασμό και τη μελέτη φορέων σε έργα Πολιτικού Μηχανικού στη χώρα μας.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει ένα μικρό μέρος θεωρία, όπου αναπτύσσονται και εξηγούνται τα κύρια μέρη και οι επιμέρους διατάξεις των EC2 και EC8 και τονίζονται οι κυριότερες διαφοροποιήσεις τους σε σχέση με τους γνωστούς εγχώριους κανονισμούς ΕΚΩΣ και ΕΑΚ, και ένα κυρίως μέρος εφαρμογών με το πρόγραμμα Fespa, όπου γίνεται μελέτη πραγματικών κατασκευών με αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων του προγράμματος. Ο κάθε μηχανικός εκπονεί τη μελέτη στον προσωπικό του υπολογιστή με την καθοδήγηση του εισηγητή, ο οποίος μέσα από την πείρα του, καθοδηγεί και λύνει τις απορίες που προκύπτουν. Παράλληλα δίνεται υλικό για προαιρετική πρακτική εξάσκηση και "στο σπίτι".
designed by   Rdc Informatics     powered by   Content Optimizer - RDC Informatics' Content Management Platform